R[aun], A[lo] [Mariiski NauΦno-Issledovateτski Institut sotsialistiΦeskoi kulturõ. Trudõ 1. Kozmodemjansk 1940]. Eesti Keel 1940(1941):7/8, 256-260.

R[aun], A[lo] Bernát Munkácsi †. Eesti Keel 1937:5, 131-132.

R[änk], G[ustav] [Kaevutarkadest]. E[esti] R[ahva] M[uuseum]. Küsi-musleht 9. Tartu 1934. [1] lk.

Raadla, Amanda Küsimusi matmiskommetest. Rahvapärimuste Selgitaja 7. Tartu 1939, 217-230, ill.

Raadla, Amanda Küsimusi matmiskommetest. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1940. 15 lk, ill. [Äratrükk: Rahvapärimuste Selgitaja 7.1939].

Raag, Arno Eesti esimene tähtsam folklorist. (Alexander Heinrich Neus’i 50-aastase surmapäeva mälestuseks). Eesti Kirjandus 1926:2, 65-78, ill.

Raag, Raimo Raudpea Eestimaal pulmas. Keel ja Kirjandus 1991:2, 70-76.

Raal, Ain Lõhnav kummel eesti rahvameditsiinis ja teadusuuringutes. Rahvaluule ja etnograafia. Noored filoloogias 1987:2. Noorteadlaste konve-rents 8. ja 9. detsembril. Teesid. Tallinn 1987, 23-27.

Raal, Ain Ravimtaimede kasutustraditsioonide uurimise probleemidest. XXXII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1988, 22-24.

Radó, György "Kalevala" ja "Kalevipoja" tõlkimise meetodid. Keel ja Kirjandus 1971:8, 458-466.

Radó, György "Kalevipoeg" Ungaris. (100 aastat "Kalevipoega"). Looming 1961:10, 1581-1591.

Radó, György Erineva ajalookäsituse jälgi soome ja eesti eeposes. Keel ja Kirjandus 1966:12, 737-744.

Rahalised preemiad rahvaluulekogujatele [: I autasu: Paulopriit Voolaine]. Rahvapärimuste Selgitaja 1. Tartu 1936, 14.

Rahamägi, H[ugo] B[ernhard] Isa Eisen ülikooli koguduses ja kirikus. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 93-99, ill.

Rahi, Mart; Viik, Tõnu Kivilabürindid Eestis. Eesti Loodus 1978:5, 315-317, ill, kaart. [Summary: The stone labyrinths in Estonia, 335. Резюме: Каменные лабиринты в Эстонии, 333].

Rahva arstiteaduse korjamise kava. E[esti] Ü[liõpilaste] S[eltsi] A[rsti-teaduse] O[sakonna] toimetus. Eesti Rahva Muuseumi väljaanne 17. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 1921. 14 lk.*

Rahvalaulude rütm taas päevakorral [: Koosolek: 16.11.1965, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1966:1, 63.

Rahvalikke tähelepanekuid ilmade kohta. Kultuur ja Elu 1970:5, 51.

Rahvaluule ja etnograafia. Noored filoloogias 1987:2. Noorteadlaste konverents 8. ja 9. detsembril. Teesid / Mare Kõiva (toim); Piret Viires (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1987. 44 lk, ill.

Rahvaluule kogumise võistlus. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 109-110.

Rahvaluule on kirjanduse ema [: Hiidlaste nalju]. Kultuur ja Elu 1960:11, 54.

Rahvaluule. IX kevadsessioon. 26. apr. 1991. Teesid / Eesti TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1991. 23 lk.

Rahvaluule. Noorteadlaste konverentsi teesid / Mare Kõiva (toim); Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut; Eesti TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1992. 28 lk, ill, noot.

Rahvaluulekogujate aktiivi seminar [: Seminar: 14.-15.04.1971, Tartu]. Rahvapärimuste koguja 8. Tartu 1972, 64.

Rahvaluulest / Ingrid Sarv (koost); Tiia Valdre (toim) et al; Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 21. Tallinn 1987. 256 lk, ill. [Summaries / Zusammenfassungen. Резюме]. B[artens], H[ans]-H[ermann] [Idem]. Ural-Altaische Jahr-bücher. Neue Folge 8. Wiesbaden 1988, 272-273.

Rahvapärimuste koguja 1. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhend nr. 1 / H. Tampere (toim); E. Normann (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1961. 88 lk, ill.

Rahvapärimuste koguja 10. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 10 / M. Hiiemäe (toim); K. Salve (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1976. 140 lk, ill.

Rahvapärimuste koguja 2. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhend nr. 2 / H. Tampere (toim); I. Rüütel (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1961. 112 lk, ill.

Rahvapärimuste koguja 3. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhend nr. 3 / H. Tampere (toim); I. Rüütel (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1962. 80 lk, ill.

Rahvapärimuste koguja 4. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 4 / H. Tampere (toim); A. Krikmann (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1965. 116 lk, ill.

Rahvapärimuste koguja 5. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 5 / H. Tampere (toim); M. Proodel (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1967. 87 lk, ill.

Rahvapärimuste koguja 6. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 6 / H. Tampere (toim); E. Liiv (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1968. 96 lk, ill.

Rahvapärimuste koguja 7. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 7 / O. Kõiva (toim); E. Liiv (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1970. 84 lk, ill.

Rahvapärimuste koguja 8. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 8 / M. Hiiemäe (toim); I. Rüütel (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1972. 84 lk, ill.

Rahvapärimuste koguja 9. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 9 / I. Rüütel (toim); K. Salve (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Tartu 1974. 92 lk, ill.

Rahvapärimuste Selgitaja 1 [: 1-7] / Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu 1936-1939. VIII + 248 lk, ill, noot, kaart.

Rahvapärimuste Selgitaja 2 [: 1(8)-2(9)] / Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu 1940. 88 lk, ill.

Rahvasuust kirjapanekuni. Uurimusi rahvaluule proosaloomingust ja kogumisloost / Ülo Tedre (toim) et al; Eesti NSV TA Emakeele Selts. Emakeele Seltsi Toimetised 17. Tallinn 1985. 160 lk, ill, kaart. [Summaries / Zusammenfassungen. Резюме].

Rahvateaduslikke ja rahvaluulelisi küsimusi [: (18) Munad; (34) Kiiged; (35) Talgud; (36) Peremärgid; nõiamärgid; Lastehirmutised]. Rahvateaduslikud küsimuskavad 5. Sihtasutis Eesti Rahva Muuseumi väljaanne 1. Tartu 1931. 23 lk, ill.

Rahvateaduslikke küsimusi [: Rõivad ja kaunistused; Mitmesugust: mängu-asjad]. Rahvateaduslikud küsimuskavad 9. Sihtasutis E. R. Muuseumi väljaanne 11. Tartu 1934. 16 lk, ill.

Raid, Niina F. R. Kreutzwaldi majast Võrus. Keel ja Kirjandus 1982:11, 600-601.

Raidjõe, Juhan Kuidas Püha- ja Neitsijärv nime said. Eesti Loodus 1969:5, 270.

Raidjõe, Juhan Kärajate kandis [: Raikküla]. Horisont 1973:7, 29-30. [Tõnisson, Evald Kommentaar, 30].

Raidjõe, Juhan Padaallikas [: Rapla]. Eesti Loodus 1976:11, 733.

Raidjõe, Juhan Raikküla hiidtammed. Eesti Loodus 1974:3, 154-155, ill.

Raidjõe, Juhan Sipa ohvripärn [: Rapla]. Eesti Loodus 1976:1, 26-27, ill.

Rammo, Sirje; Lõhmus, Ele; Heinsoo, Heinike; Hagu, Paul; Tergem, Piret; Kaber, Milvi TRÜ diplomitöid 1987 [: Rahvaluule: Aime Hansen, Mare Janneste, Hille Jõeäär, Kersti Murdvee, Karol Rumm, Signe Söömer, Kai Taba, Helle Viinapuu, Tiina Vähi]. Keel ja Kirjandus 1987:11, 698-701.

Ranke, Kurt Anderson, Walter. Enzyklopädie des Märchens. Hand-wörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung 1. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1977, 493-494.

Ranke, Kurt Walter Anderson (1885-1962). Fabula 5.1962, [lk 184-185 vahel pagineerimata 5 lk].

Rannap, H[eino] Jälgige kohalikku muusikatraditsiooni! Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 17.

Rannap, H[eino] Küsimustik laulu ja pillimängu õpetamise kohta kodudes. Rahvapärimuste koguja 6. Tartu 1968, 50-51.

Rannap, Heino Külatänav tantsuring, taevaäär on torupill. Kultuur ja Elu 1972:3, 36-38, ill.

Rannap, Heino Muusika eesti perekonnas ja rahvakoolis. Tallinn: Eesti Raamat, 1972. 176 lk, ill, kaart, noot.

Rannap, Heino Mäng ja laul eesti tares. Kultuur ja Elu 1970:8, 38-39.

Rantakari, Tapio Head eesti sõbrad. Pelimanni 1990:2, 22.

Rantasalo, A[ukusti] V[ilho] Der Ackerbau im Volksaberglauben der Finnen und Esten, mit entsprechenden Gebräuchen der Germanen verglichen 1. Folklore Fellows Communications 30. Sortavala: Suomalainen Tiede-akatemia, 1919. VI + 96 lk. H[ammarstedt], N. E. [Idem]. Fataburen 1924. Stockholm 1924, 94-96.*

Rantasalo, A[ukusti] V[ilho] Der Ackerbau im Volksaberglauben der Finnen und Esten, mit entsprechenden Gebräuchen der Germanen verglichen 2. Folklore Fellows Communications 31. Sortavala: Suomalainen Tiede-akatemia, 1919. 143 lk. H[ammarstedt], N. E. [Idem]. Fataburen 1924. Stockholm 1924, 94-96.*

Rantasalo, A[ukusti] V[ilho] Der Ackerbau im Volksaberglauben der Finnen und Esten, mit entsprechenden Gebräuchen der Germanen verglichen 3. Folklore Fellows Communications 32. Sortavala: Suomalainen Tiede-akatemia, 1920. 137 lk. B[olte], J[ohannes] [Idem]. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 35/36.1925/1926. Berlin 1926, 73-74. ©H[ammarstedt], N. E. [Idem]. Fataburen 1924. Stockholm 1924, 94-96.*

Rantasalo, A[ukusti] V[ilho] Der Ackerbau im Volksaberglauben der Finnen und Esten, mit entsprechenden Gebräuchen der Germanen verglichen 4. Folklore Fellows Communications 55. Helsinki: Suomalainen Tiede-akatemia, 1924. 162 lk. B[olte], J[ohannes] [Idem]. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 35/36.1925/1926. Berlin 1926, 73-74. ©H[ammarstedt], N. E. [Idem]. Fataburen 1927. Stockholm 1927, 77-.*

Rantasalo, A[ukusti] V[ilho] Der Ackerbau im Volksaberglauben der Finnen und Esten, mit entsprechenden Gebräuchen der Germanen verglichen 5. Folklore Fellows Communications 62. Helsinki: Suomalainen Tiede-akatemia, 1925. 271 lk. H[ammarstedt], N. E. [Idem]. Fataburen 1927. Stockholm 1927, 77-.*

Rantasalo, A[ukusti] V[ilho] Muutamia suomalaisten ja virolaisten sekä germaanisten kansain elonleikkuun alottamiseen liittyviä taikatapoja. Juhlajulkaisu professori Kaarle Krohn’in kuusikymmenvuotis-päivänä toukok. 10:ntenä v. 1923. Suomi 5:2. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1923, 260-281.

Rantasalo, A[ukusti] V[ilho] Über einige an die Abwehr der Viehpest anknüpfende Zauberbräuche bei den Finnen und ihren Nachbarvölkern. Mitteilungen des Vereins für finnische Volkskunde 1.1943:3/4, 33-50.

Ratassepp, Arvo Koorijuhid Veljo Tormisest. Kultuur ja Elu 1975:2, 42-43.

Rauch, Georg [von] Üks eesti rahvalaul hilisema humanismi huviobjektina [: "Jörru! Jörru! jooks Ma Tullen?"]. Ajalooline Ajakiri 1939:1, 37-41. [Résumé: Une chanson populaire estonienne sujet d’humanisme tardit].

Rauch, Georg von Üks eesti rahvalaul ladinakeelses tõlkes [: "Jörru! Jörru! jooks Ma Tullen?"] Tulimuld 36.1985:4, 191-193.

Raud (Norvik), Piret Haigused ja arstimine kõige lõunapoolsematel karja-lastel. Kodumurre 15. Tallinn 1982, 32-37.

Raud, Anu 600-aastases Kihnus õpipoisiks. Kultuur ja Elu 1986:1, 30-36, ill.

Raud, Kristjan "Noli me tangere". Rahvalaulude muutmise kohta [: Hurt, J. Kaks keelt "Vanast kandlest". Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 23.1906]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 28-29. [Allikas: Postimees 1906].

Raud, L[iis] Fr. R. Kreutzwaldi sidemeist kaasaja eesrindliku intelligentsi, eriti vene akadeemikutega. Ajaloo-keeleteaduskonna töid. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 38. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1955, 54-70. [Резюме: О связях Фр. Р. Крейцвальда с передовой интелли-генцией, в частности, с русскими академиками].

Raud, L[iis] Friedrich Robert Faehlmann. Eesti kirjanduse ajalugu 1. Esimestest algetest XIX sajandi 40-ndate aastateni. Tallinn: Eesti Raamat, 1965, 471-509, ill.

Raud, L[iis] Rudolf Põldmäe 60-aastane. Keel ja Kirjandus 1968:2, 114-115, ill.

Raud, L[iis] Rudolf Põldmäe 75. Looming 1983:2, 283.

Raud, L[iis] Õpetatud Eesti Seltsi osa "Kalevipoja" väljaandmisel = Рауд Л[ийс] Значение Эстонского ученого общества в издании "Калевипоэг". "Kalevipoja" 100 aasta juubeli teadusliku konverentsi Tartu ettekannete kokkuvõtted = Тезисы тартуских докладов на конференции, организуемой по случаю 100-летнего юбилея "Калевипоэга". Tartu 1961, 5-6; 12-13.

Raud, L[iis]; Vinkel, A[arne] Huvi eesti rahvaluule vastu [: XVIII sajandi viimasel kolmandikul ja XIX sajandi algul]. Eesti kirjanduse ajalugu 1. Esimestest algetest XIX sajandi 40-ndate aastateni. Tallinn: Eesti Raamat, 1965, 249-252, ill, noot.

Raud, M[art] [Parijõgi, J. Külaliste leib ja teisi eesti muinasjutte. Tartu 1933]. Eesti Kirjandus 1933:5, 248-250.

Raud, P[iret] Kuusalu rahvaluulepäev [: Konverents: 10.04.1976, Kuusalu]. Keel ja Kirjandus 1976:6, 383.

Raud, P[iret] Rahvaluulepäev Otepääl [: Konverents: 5.04.1975, Otepää]. Keel ja Kirjandus 1975:6, 383-384.

Raud, Piret Loodus Djora karjalaste rahvameditsiinis. Eesti Loodus 1975:9, 519-521, ill. [Summary: Nature and the folk medicine of the Dyorzha Karelians, [4]. Резюме: Природа источник народной медицины верхневолжских карелов, [2]].

Raudalainen, Taisto-Kalevi Ingeri rahvalaulude talletamisest ja Larin Paraske osast. Kalevala 150. Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1985, 27-28.

Raudkats, A[nna] Näpunäiteid rahvatantsude õpetamiseks ja ettekandmiseks. [Anna Raudkats] Meie Repertuaar 1986:3. Pühendatud Eesti NSV teene-lise kunstitegelase Anna Raudkatsi 100. sünniaastapäevale. Tallinn: Eesti Raamat, 1986, 6. [Allikas: A. Raudkats: Eesti rahvatantsud. Tartu 1926].

Raudkats, Anna Eesti rahvatantsu arenguloost. Kultuur ja Elu 1960:6, 19-22, ill.

Raudkats, Anna Eesti rahvatantsud. Tartu: Postimees, 1926. 151 lk, ill, noot.

Raudkats, Anna Virolaisia kansantanhuja. Suomen Naisten Liikunta-kasvatusliiton julkaisuja 18. Porvoo: W. Söderström, 1931. 78 + [59] lk, ill.*

Raudmets, O[skar] Ohvrikivid juhivad muinasasulatele. Horisont 1967:11, 58-62, ill.

Raudmets, Oskar Iru ämm kutsub. Eesti Loodus 1968:10, 632-636, ill.

Raudmets, Oskar Lehmja tammik ja muistised. Horisont 1973:10, 31- 33, ill.

Raudmets, Oskar Mida kultusekivid jutustavad muinasajast. Harju rajoonis. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 11.-14. juulini 1974. Artiklite kogumik. Tallinn 1974, 142-152, ill.

Raudmets, Oskar Rahvamälestusi Saha kabelist. Horisont 1968:11, 58-61, ill.

Raudsep, L[oreida] Eesti rahva eepos "Kalevipoeg". Fr. R. Kreutzwaldi maailmavaade ja tegevus. Artiklite kogumik. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, 130-153 .

Raudsep, L[oreida] Eesti rahvaluulekogudes leiduvad meieisapalve paroodiad. Keele, kirjanduse ja rahvaluule küsimusi. Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused 6. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961, 141-153, kaart.

Raudsep, L[oreida] Emakeele Seltsi rahvaluulesektsioonis [: Koosolek: 26.03.1970, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1970:6, 383-384.

Raudsep, L[oreida] Fr. R. Kreutzwaldi 150. sünniaastapäevale pühendatud teaduslikud sessioonid [: Konverents: 26.-27.12.1953, Tallinn; Võru]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised 2.1953:4, 600-602.

Raudsep, L[oreida] Kirik ja ristiusu õpetus eesti rahvaloomingu peegel-duses. Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Artiklite kogumik 2. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961, 190-224, ill, kaart.

Raudsep, Loreida Antiklerikale estnische Schwänke. Typen- und Variantenverzeichnis / Richard Viidalepp (toim); Akademie der Wissen-schaften der Estnischen SSR, Institut für Sprach- und Literaturforschung. Tallinn 1969. 244 lk, kaart. 
 [Резюме: Антицерковные эстонские шутки. Указатель типов и вариантов]. Rausmaa, Pirkko-Liisa Tervetullut kaskuluettelo. Virittäjä 74.1970:4, 488-489. ©V[eenker], W[olfgang] [Idem]. Ural-Altaische Jahrbücher 43. Wiesbaden 1971, 288-289.

Raudsep, Loreida Eduard Laugaste 60-aastane. Emakeele Seltsi Aasta-raamat 14/15.1968/1969. Tallinn 1969, 298-301, ill.

Raudsep, Loreida Kirik ja ristiusu õpetus eesti rahvaloomingu peegelduses. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 211-217. [Allikas: Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. Artiklite kogumik 2. Tallinn 1961].

Raudsep, Loreida Miks tuli kirikhärrat seljas kanda. Naljanditüüp AT 1791. Saaksin ma saksa sundijaks. Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt 1. Tallinn: Eesti Raamat, 1976, 363-404, ill, kaart. [Zusammenfassung: Warum man den Pastor auf dem Rücken trug. Der Schwank "Ist er auch fett?", 415-416. Резюме: Почему церковного господина пришлось тащить на спине. Народный анекдот "Жирный ли?", 409-410].

Raudsep, Loreida Rahvanaljandite kogumine, publitseerimine ja uurimine Eestis. Kui ma pääsen mõisast. Uurimusi eesti regivärsi ja rahvajutu alalt 2. Tallinn: Eesti Raamat, 1983, 119-158. [Zusammenfassung: Das Sammeln, Publizieren und Erforschen von Schwänken in Estland. Резюме: Сбор, публикация и изучение народных анекдотов в Эстонии].

Raun, A[lo] Bernát Munkácsi 75.-ks sünnipäevaks 12. III 1935. Eesti Keel 1935:1, 4-6.

Raun, A[lo] Just Knud Qvigstad 85-aastane. Eesti Keel 1938:1, 1-3, ill.

Raun, A[lo] Zum 100 jährigen Geburtstag Jakob Hurts. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1937:2. Tartu 1939, 260-262.

Raun, Alo Fählmanni-aegset Õpetatud Eesti Seltsi mälestades. Tulimuld 39.1988:2, 59-61.

Raun, Alo Tarapita. Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas. Indiana University, Uralic and Altaic Series 141. Bloomington, Indiana: Research Institute for Inner Asian Studies, 1982, 204-206.

Raun, Vallo Narva tantsud [: Rahvatantsujuht Suren Arutjunjan ja rahva-tantsurühm "Narva"]. Kultuur ja Elu 1973:6, 9-14, ill.

Raun, Vallo Pillimehevaim on sisse pandud vägev [: Lõõtspillimeister August Teppo]. Kultuur ja Elu 1975:8, 34-37, ill.

Raun, Vallo Vanad lõõtspillilood [: Lõõtspillimängija Leonhard Kuusksalu]. Kultuur ja Elu 1973:5, 36-39, ill.

Raun, Vallo Õhtupoolik proovisaalis [: Rahvatantsurühm "Tarvanpää"]. Kultuur ja Elu 1970:4, 35-37, ill.

Rebane, Hugo [Kruus, Hans Eesti Aleksandrikool. Tartu 1939]. Eesti Kirjandus 1940:5, 237-240.

Rebas, Hain Sajaviiekümneaastane "Õpetatud Eesti Selts" ja meie. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat 11.1988-1990. Stockholm 1992, 117-138. [Zusammenfassung: Die hundertfünfzigjährige "Gelehrte Estnische Gesellschaft" und wir].

Rebas, Hain Õpetatud Eesti Selts 150 aastat. 1838-1988. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat 10.1985-1987. Stockholm 1988, 7-10. [Summary: The Learned Estonian Society 1838-1988].

Reemann, V[aike] Tänapäeva aastavahetuse kombestik. Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum. Küsimusleht 171. [Tartu] 1985. [6] lk.

Reets, Paul Värav muinasmaale. 100 aastat Kristjan Raua sünnist. Mana 28.1965:4, 15-17.

Regivärss / E. Laugaste (toim) et al; Tartu Riiklik Ülikool. Töid eesti filoloogia alalt 6. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 501. Тарту 1979. 107 lk, ill, noot. [Resümeed. Резюме].

Rehnberg, Mats Säckpipan hos svenskarna i Baltikum. Mats Rehnberg Säckpipan i Sverige. Nordiska museet. Handlingar 18. Stockholm 1943, 21-25.*

Reier, Jüri; Sarv, Vaike Kansanmusiikki ja kansallinen kulttuuri. Katsaus virolaisen kansanmusiikintutkimuksen historiaan ja nykytilanteeseen. Musiikin suunta 11.1989:3, 3-10.

Reiman, Villem [Kaks keelt "Vanast kandlest". Toimetanud J. Hurt. Äratrükk Soome-Ugri Seltsi ajakirjast]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 26-27. [Allikas: Postimees 1906].

Reiman, Villem [Rõõt Meijel]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 265. [Allikas: Postimees 1897].

Reinans, Alur Laulupeost ja "Kalevipoja" aktusest [: Koosolek: 24.06.1961, Stockholm]. Mana 1961:2/3, 179.

Reinde, Urmi "Kuljuse" helinad [: Rahvatantsurühm "Kuljus"]. Kultuur ja Elu 1984:7, 27-31, ill.

Reio, Juta Leivaga seotud kombestikust Jakob Hurda rahvaluulekogudes. Jakob Hurt 150. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 38. Tallinn 1990, 48-66, ill, kaart. [Zusammenfassung: Über das mit dem Brot verbundene Brauchtum nach den Korrespondentenaufzeichnungen in den folkloristischen Sammlungen von Jakob Hurt. Резюме: Об обрядности, связанной с хлебом, в собраниях фольклора Я. Хурта].

Reitsak, A[gnes] = Рейцак А[гнес] Valimik vene fraseologisme eesti vastetega = Избранные русские фразеологизмы с эстонскими соответст-виями / F. Vakk (toim). Tallinn: Valgus, 1975. 704 lk.

Reitsak, A[gnes] = Рейцак А[гнес] Valimik vene vanasõnu eesti vastetega = Сборник русско-эстонских пословиц. Tallinn: Valgus, 1969. 136 lk. Sarv, I[ngrid] Esimesest vene-eesti vanasõnade võrdlevast publikatsioonist. Looming 1970:4, 631-636. ©V[eenker], W[olfgang] [Idem]. Ural-Altaische Jahrbücher 43. Wiesbaden 1971, 289.

Reitsak, A[gnes] Üliõpilased leksikograafiat praktiseerimas. Keel ja Kirjandus 1965:2, 123-125.

Reitsak, Agnes-Agnia Kogugem piltlikke väljendeid. Kodumurre 12. Tallinn 1975, 85-93.

Relve, Hendrik Hiiemets. Eesti Loodus 1982:5, 308-314, ill. [Summary: Sacred forests, 335. Резюме: Священный лес, 333].

Relve, Hendrik Inimene ja metsloom muiste. Eesti Loodus 1982:9, 596-600, ill.

Relve, Hendrik Metsarohud. Eesti Loodus 1982:6, 370-374, ill. [Summary: Forest remedies, 415. Резюме: Лесные лекарст-венные растения, 413].

Relve, Hendrik Vahtral on sünnipäev sügisel. Tallinn: Valgus, 1981. 116 lk, ill.

Relve, Hendrik Virumaa hiiepaikades. Horisont 1988:6, 33-34, ill.

Remmel, Helve Kalevipoja jälgedel. Helve Remmel Vooremaa. Tallinn: Eesti Raamat, 1978, 55-57, ill.

Remmel, Helve Kodismaa Kohtukivi ja Kantküla küünlakuusk. Eesti Loodus 1976:6, 410-411.

Remmel, Helve Rahvakultuur. Helve Remmel Vooremaa. Tallinn: Eesti Raamat, 1978, 35-36.

Remmel, Helve Vedu Nõiakivi [: Tartu-Narva maantee]. Eesti Loodus 1976:6, 404, ill.

Remmel, J. Hiiekivi Väkras [: Valjala]. Eesti Loodus 1962:4, 220, ill.

Remmel, J. Mõrsjaristikivi Arulas. Eesti Loodus 1959:3, 160-161, ill. [Summary: Bridal cross rock at Arula, [4]. Резюме: "Невестин камень" в Арула, [1-2]].

Remmel, M.; Pall, V.; Tedre, Ü[lo]; Puhvel, H. Läänemeresoome filoloogia sümpoosion Helsingis [: Sümpoosion: 5.-11.09.1977, Helsinki]. Keel ja Kirjandus 1977:12, 757-760.

Remmel, Mari-Ann Koha, kohanime ja muistendi suhetest. Jüri kihelkonna materjali põhjal. Rahvaluule. IX kevadsessioon. 26. apr. 1991. Teesid. Tartu 1991, 10-12.

Remmel, Mari-Ann; Margus, Malle ES-i rahvaluulesektsioonis [: Koosolekud: 26.09.1991; 31.10.1991, Tartu]. Keel ja Kirjandus 1992:2, 126-127.

Remmel, Mart Etnograafia andmete... [: Sümpoosion: 18.-19.12.1979, Tallinn]. Keel ja Kirjandus 1980:4, 255.

Remmel, Mart; Rüütel, Ingrid Automaatse noodistuse vahendid ja taust. Keel ja Kirjandus 1976:12, 731-733.

Remmel, Mart; Rüütel, Ingrid; Sarv, Jaan; Sule, Raivo Automatic Notation of One-Voiced Song / Ü. Tedre (toim); Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Institute of Language and Literature. Preprint KKI 4. Tallinn 1975. 24 lk, ill, noot. [Резюме: Автоматическая нотация одноголосной песни].

Remmelgas, Valve Tantsumemm [: Helju Mikkel]. Vikerkaarepüüdjad. Tallinn: Eesti Raamat, 1974, 231-233, ill.

Reoli, Kalju Kirik ja tuleriidad [: Nõiaprotsessid Eestis XVII XVIII sajandil]. Kultuur ja Elu 1963:5, 33-35.

Resolutionen des ersten Märchenforscherkongresses in Lund, vorgeschlagen von Prof. Dr. Walter Anderson und Dr. Oskar Loorits, angenommen in der Schlußsitzung des Kongresses am 8. November 1935. Zeitschrift für Volkskunde 44.1934. Neue Folge 6. Berlin; Leipzig 1936, 314.

rg Villem Grünthal-Ridalan Kalevala-käännöksestä ja muista kansanruno-muotoisista töistä. Estonia 6.1990:2, 79-87.

Ribenis, Karin Jakob Hurda võõrkeelsed artiklid. Ülevaade. Rahvaluule ja etnograafia. Rahvaluule. IX kevadsessioon. 26. apr. 1991. Teesid. Tartu 1991, 21-22.

Ribenis, Karin Villu lugude pärimuslik taust. Noored filoloogias 1988. Noorteadlaste XV konverents. Teesid. Tallinn 1988, 26-27, ill.

Richard Viidalepp 60-aastane. Emakeele Seltsi Aastaraamat 10. Tallinn 1964, 273-275, ill.

Richard Viidalepp 60-aastane. Keel ja Kirjandus 1964:1, 60-61, ill.

Richter, E[lisabet] Setujen sulautuminen eestiläisiin. Setumaalta Harjumaalle. A. O. Väisäsen tutkimusmatka Viroon vuonna 1913. Tampe-reen yliopisto. Kansanperinteen laitos, Julkaisuja 16. Tampere 1992, 177-203, ill, kaart. [Allikas: Интеграция сету с эстонской нацией. Eesti talurahva majanduse ja olme arengujooni 19. ja 20. sajandil. Tallinn 1979].

Richter, Elisabet Mõningaid arhailisi jooni setu matusekommetes. Lääne-meresoomlaste etnokultuuri küsimusi. Tallinn: Valgus, 1982, 96-100. [Zusammenfassung: Einige archaische Züge in den Bestattungsriten der Setukesen. Резюме: О некоторых древних чертах погребальной обрядности сету].

Ridala, V[illem] Rahvaluule. V[illem] Ridala Eesti kirjanduse ajalugu koolidele 1. 2., parandatud ja täiendatud trükk. Tartu: Noor-Eesti, 1924, 7-88.

Ridala, V[illem] Valik eesti rahvalaulusid. Korraldanud ja sõnastikuga varus-tanud V. Ridala. Eesti Kirjanduse Seltsi Koolikirjanduse toimekond. Noore-soo kirjavara 49. Tartu: Noor-Eesti, 1919. 152 lk.

Ridala-Grünthal, V[illem] Eesti rahvaluule keelest. Eesti Kirjandus 1931:5, 266-286.

Ridala-Grünthal, Villem Eesti rahvaluule keelest. Tervitus lahe tagant. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura’le tema sajaaastaseks juubelipäevaks Eesti Kirjanduse Seltsilt. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1931, 95-115.

Riigihoidja auhinnad paremaile rahvaluulekogujaile [: I auhind: Julius Aleksander Reepärg]. Rahvapärimuste Selgitaja 4. Tartu 1938, 139-140.

Riikliku Kirjandusmuuseumi Aastaraamat = Ежегодник Государст-венного литературного музея 1 / Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Tartu: Teaduslik Kirjandus, 1949. 292 lk, ill.

Riisalu, J. Sügav veehaud Vana-Karistes [: Halliste jõgi]. Eesti Loodus 1967:7, 428, ill.

Ringmäng Hiiumaalt [: "Vanaeit istub voki ees mõttes"]. Elmar Vrager Hiiumaa ja hiidlased. Ülevaade saarest ja rahvast. Toronto 1971, 248, noot.

Rist, Marju Mänge ja meelelahutusi. Soovitusnimestik / Eesti NSV Rahvaloomingu ja Kultuuritöö Teaduslik Metoodikakeskus. Tallinn 1987. 23 lk.

Ristikivi, Karl Marie Underi ballaadidest. Eesti Keele ja Kirjanduse Insti-tuudi Aastaraamat 1. Toimetised 14. Stokholm 1973, 221-234. 
 [Summary: Marie Under’s ballads].

Ritsing, R[ichard] "Kalevipoeg" muusikas. Kalevipoja küsimusi = Эпос "Калевипоэг" 2. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 138. Tartu 1963, 3-44, noot. [Zusammenfassung: "Kalevipoeg" in der Musik. Резюме: Эпос "Калевипоэг" в музыке].

Ritsing, Richard "Kalevipoeg" eesti muusikas. Kalevala 150. Vabariikliku konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1985, 31-32.

Robert, Kyra Killuke noore Kreutzwaldi Tallinna-päevist. Keel ja Kirjandus 1969:11, 657.

Robert; Kyra Eestimaa Kirjanduse Ühing (1842-1940) ja tema raamatukogu. Keel ja Kirjandus 1992:8, 449-458; 1992:9, 535-543.

Roll, T[iiu] Epiteet kui pilt. anri ja kujundi poeetika = Поэтика жанра и образа. Studia metrica et poetica. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 879. Tartu 1990, 79-88. [Резюме: Эпитет в качестве образа].

Roll, T[iiu] Värvinimetused ja nende kujundiline osa regivärsilises pulmalaulus. Probleeme eesti regilaulude alalt = Проблемы эстонской народной аллитерационной песни. Töid eesti filoloogia alalt 10. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 699. Tartu 1985, 34-58, ill. [Резюме: Названия цвета и их образное значение в эстонских народных свадебных песнях].

Roll, Tiiu "Vana Kandle" lauludest. Dr. Jakob Hurda 150. sünniaasta-päevale pühendatud ettekandekoosolek 22. aprillil 1989. a. Tartu 1989, 3-5.

Roll, Tiiu Epiteet eesti regivärsilises rahvalaulus. Filoloogia kandidaaditöö autorikokkuvõte. Rahvaluule / Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn 1990. 16 lk.

Roll, Tiiu J. Hurt ja rahvalaulude teaduslik väljaanne "Vana Kannel". Teooria ja tegelikkus. Jakob Hurda teened rahvaluuleteaduse arendamisel. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 848. Tartu 1989, 48-59, ill.

Roll, Tiiu Regilaul XIX saj. poeetika käsitlustes. Kirjandusmuuseumi VIII kevadsessioon. 27. aprill 1990. Ettekannete teesid. Tartu 1990, 3-5.

Roll, Tiiu Regilaulu epiteedi analüüsi võimalusi. Eesti rahvaluule käsitlusi. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Ülikooli Toimetised 943. Tartu 1992, 61-65.

Roll, Tiiu Regilaulu epiteedist. Kirjandusmuuseumi VI kevadsessioon. Ettekannete teesid. Tartu 1986, 3-5.

Roll, Tiiu Regilaulu poeetika käsitlusi Eestis 19. sajandil. Eesti rahvaluule käsitlusi. Töid eesti filoloogia alalt. Tartu Ülikooli Toimetised 943. Tartu 1992, 45-60, ill.

Roll, Tiiu Värvinimetused ja nende kujundiline osa regivärsilises pulmalaulus. Noored filoloogias 1983. Noorteadlaste X konverents 18. mail. Programm ja teesid. Tallinn 1983, 20.

Roll, Tiiu Värvirõõmust regilaulus. Eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise probleeme. Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri 40. aastapäevale pühen-datud konverentsi teesid. 24. november 1984. a. Tartu 1984, 20-23.

Roode, E[ls]; Tõnurist, I[gor] Vanu ja uusi kandlepalu / Eesti NSV AÜN Kunstilise Isetegevuse Maja. Tallinn 1973. 37 lk, noot.

Roode, Els Ahto Nurk 50 [: Rahvamuusikaalase töö organiseerija]. Kultuur ja Elu 1981:9, 47, ill.

Roode, Els Eik Toivi [: Tallinna Muusikakooli kandleõpetaja Eik Toivi 75]. Kultuur ja Elu 1978:11, 32.

Roode, Els Kannelpill on kaunis pill. Kultuur ja Elu 1976:4, 37-38.

Roode, Els Uno Veenre-60 [: Vabariikliku Orkestrijuhtide Rahvamuusika-orkestri dirigent, rahvamuusikaorkestri "Vikerlased" ja külakapelli "Meri-memmed" juht]. Kultuur ja Elu 1980:3, 28, ill.

Roogna, Martin Intervjuu Paul Aristega. Horisont 1980:2, 12-14, ill.

Roogna, Martin Maskid ja manatargad [: Alaska eskimod]. Horisont 1981:10, 32-37, ill.

Roos, Eduard "Kalevipoja" Linda. Keel ja Kirjandus 1963:8, 464-473.

Roos, Eduard "Tähe mõrsja" Salme ja tema kosilased. Keel ja Kirjandus 1969:11, 658-670, kaart; 1969:12, 727-736, kaart.

Roos, Eduard Läti Henriku Lyndanise ja "Kalevipoja" Lindanisa. Keel ja Kirjandus 1963:10, 605-612.

Roos, Eduard Muistsetest nimedest uskumuste taustal. Horisont 1976:1, 18-20, ill.

Roos, J[aan] A. Palmi arvustuse puhul "M. J. Eiseni elu ja töö" kohta [: A. Palm [M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu 1938]. Eesti Kirjandus 1939:3]. Eesti Kirjandus 1939:4, 192.

Roos, J[aan] Rahvapärimusi ja teateid J. Hurda kohta Põlvast. Eesti Kirjandus 1939:10, 436-448.

Roos, J[aan] Õpetatud Eesti Seltsi 100 aasta juubeli puhul. Eesti Kirjandus 1938:1, 44-47.

Roos, Jaan Jakob Hurt Otepääl. Looming 1989:7, 936-941.

Roos, Jaan Jakob Hurt. Eesti vanavara kuningas. Eesti rahvuslikud suur-mehed. Elulooline kirjastik noorsoole 3:17. Tallinn: Kooli-Kooperatiiv, 1936, 193-240, ill.

Roos, Jaan Kreutzwald põlvalaste mälestuses. Looming 1939:7, 762-764.

Roos, Jaan M. J. Eiseni pedagoogiline töö. M. J. Eiseni elu ja töö. Tartu: Noor-Eesti, 1938, 78-86.

Roosbaum, Piia Jakob Hurt Otepääl (1872-1880). Mitme aja inimesi. Õpilaste kodu-uurimistöid 12. Tallinn 1989, 5-15, ill.

Roose, Felix Eesti ja vene rahva sõprussidemed (Eesti NSV Teaduste Akadeemia II teadusliku sessiooni valgusel) [: Konverents: 14.-17.04.1948, Tallinn]. Looming 1948:6, 730-741.

Roosimaa, U. Iivakivi [: Karksi]. Eesti Loodus 1967:4, 241, ill.

Rootsi, Ilmar Metsa hulli, metsa halli, metsa ilusa isanda... [: Hunt]. Eesti Loodus 1986:3, 161-166, ill. [Summary: The wolf in folk tradition, 206-207. Резюме: Волк в народных преданиях, 204-205].

Rootsmäe, Lemming Jakob Hurda esivanematest. Keel ja Kirjandus 1977:4, 230-233.

Rootsmäe, Lemming Kolli pärn ja Kõrgemägi [: Põlva rajoon, Vastse-Kuuste]. Eesti Loodus 1972:3, 159, ill.

Rootsmäe, Lemming Rahvauskumusi hakist ja harakast. Eesti Loodus 1991:8, 508-509, ill. [Summary: Popular beliefs connected with the jackdaw and the magpie, 542. Резюме: Народные верования о галке и сороке, 540].

Rootsmäe, Lemming Ronk meie rahvapärimustes. Eesti Loodus 1989:9, 603-605, ill. [Summary: The raven in Estonian national tradition, 623. Резюме: Ворон в эстонских народных преданиях, 621].

Rosenplänter, Johann Heinrich Uebungsstücke zum Uebersetzen aus dem ehstnischen ins deutsche [Harjutuspalad eesti keelest saksa keelde tõlkimiseks]. Hochzeitsgebräuche der Ehsten [Eestlaste pulmakombed]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 116-124, ill. [Allikas: Beiträge zur genauern Kenntniß der ehstnischen Sprache 11. Pernau 1818].

Ross, Heino (komment) Faehlmannist, Kreutzwaldist ja teistest Rakvere kreiskoolis. Keel ja Kirjandus 1982:4, 191.

Ross, Heino Veel kord Faehlmannist. Keel ja Kirjandus 1984:2, 105-107.

Ross, Jaan Formant freguencies in Estonian folk singing. Journal of Acoustic Societies of America 91.1992, 3532-3539.*

Ross, Jaan Liukuvien F(0)-käyrien äänenkorkeus vatjalaisissa kansan-lauluissa. Musiikkitiede 2.1990:2, 29-36, ill, noot. [Allikas: Proceedings of XI ICPhS 5.1987].

Ross, Jaan The pitch of glide-like F0 curves in Votic folk songs. Proceedings XIth ICPhS [The Eleventh International Congress of Phonetic Sciences]. August 1-7, 1987. Tallinn Estonia, U.S.S.R. 5. Tallinn 1987, 174-177, ill.

Ross, Jaan Väitekiri eesti regiviisist [: Lippus, Urve Eesti regiviis ja selle uurimise metoodika]. Teater. Muusika. Kino 1985:10, 80.

Ross, Kristiina Mazel tov, rebe! [: Paul Ariste]. Keel ja Kirjandus 1990:2, 111-112.

Ross, Kristiina Mõne sõnaga kahest ekspeditsioonist [: Ekspeditsioonid: 1980, Udmurdi ANSV (udmurdid, bessermanid); 1981, Polaar-Uural (komid, handid)]. Kodumurre 18. Tallinn 1986, 64-70, ill.

Rumessen, Vardo Rudolf Tobias ja eepos "Kalevipoeg". Looming 1973:5, 832-841.

Rumessen, Vardo Rudolf Tobias ja rahvaviisid. Kultuur ja Elu 1973:5, 23, ill.

Rummo, Paul Kuhu jääb Monumenta Estoniae antiquae? [: Vana Kannel]. Keel ja Kirjandus 1971:4, 205-206.

Runnel, H[ando] Uku Masing lahkunud. Looming 1985:6, 854.

Runnel, Hando Meie Juhan meie Juhan Peegel [: Juhan Peegel 70]. Looming 1989:5, 703-704.

Runnel, Hando Mütoloogiatest. Looming 1969:7, 1109-1110.

Runnel, Hando Veel Kreutzwaldi ja Adamsoni suhetest = Руннель Хандо Еще об отношениях Крейцвальда и Адамсона. XXIX Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid = Тезисы докладов XXIX конфе-ренции "Дни Крейцвальда". Tartu 1985, 19-22; 55-58.

Russow, Balthasar Dat ander deel der Lyfflendischen Chronica = [Tõlge]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 27-31. [Allikas: (1) Balthasar Russow’s Chronica der Prouintz Lyfflandt [: 1584], in erneuetem Wiederabdrucke [---]. Riga 1857; (2) Balthasar Russow Liivimaa kroonika 1. Tartu 1920].

Rõõm, A[nita] Mõnus täiendus EKRK-le [: Ekspeditsioonid: 1966, Karja, Kullamaa, Märjamaa, Sangaste]. Keel ja Kirjandus 1967:4, 233-236.

Rõõm, A[nita] Ühest folkloorifondist [: Tartu Riikliku Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri rahvaluulekogu EKRK]. Keel ja Kirjandus 1960:10, 638-639.

Ränk, Aino A Bibliography of Works Published by Estonian Philologists in Exile 1944-1970. (Linguistics, History of Literature, Theatre) / Institutum Litterarum Estonicum. Folia Bibliographica 3. Stockholm 1971. 117 lk.

Ränk, Aino Ethnology 1945-1975. A Bibliography of Works Published by Estonian Scholars in Exile / Institutum Litterarum Estonicum. Folia Bibliographica 5. Stockholm 1975. 58 lk.* Schmidt, Leopold [Idem]. Österreichische Zeitschrift für Volks-kunde 29(78).1975:3, 305.

Ränk, G[ustav] Kalastusega seotud ebausu kombeid. Kalastus. Rahva-teaduslikud küsimuskavad 7. Sihtasutis E[esti] R[ahva] Muuseumi välja-anne 6. Tartu 1933, 26-27.

Ränk, G[ustav] Materiaalne Peko. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 9/10.1933/1934. Tartu 1934, 176-203, ill, kaart. [Zusammenfassung: Der verkörperte Peko, 301-302].

Ränk, G[ustav] Näärisokk ja jõuluhani. Album M. J. Eiseni 70. sünnipäevaks. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts; Eesti Rahva Muuseum, 1927, 147-154, ill.

Ränk, G[ustav] Tähelepanekuid ühe soome üliõpilasosakonna etnograafilis-keeleteaduslikult uurimisretkelt [: Ekspeditsioon: 1931, Vaasa lään]. Eesti Keel 1932:3, 90-92.

Ränk, Gustav "Kalevipoeg" eesti rahvusmõtte äratajana. Tulimuld 12.1961:4, 251-254.

Ränk, Gustav [Itkonen, T. I. Heidnische Religion und späterer Aberglaube der finnischen Lappen. Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia 87. Helsinki 1946]. Folk-Liv 12/13.1948/1949. Stockholm 1949, 217-218.

Ränk, Gustav [Manker, Ernst Die lappische Zaubertrommel 2: Die Trom-mel als Urkunde geistigen Lebens. Acta Lapponica 6. Stockholm 1950]. Arv 8.1952. Uppsala 1953, 159-161.

Ränk, Gustav [Vahros, Igor Zur Geschichte und Folklore der groß-russischen Sauna. Folklore Fellows Communications 197. Helsinki 1966]. Zeitschrift für Volkskunde 65.1969:1, 157-158.

Ränk, Gustav Aineellisen ja henkisen kulttuurin rajoilta [: (1) Lasku-, mittaus- ja merkintävälineet; (2) Kansanomainen kalenteri; (3) Tärkeimpiä merkkipäiviä vuoden kiertokulussa; (4) Soittimet]. Gustav Ränk Vanha Viro. Kansa ja kulttuuri. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1955, 161-185, ill.

Ränk, Gustav Ainelise ja vaimse kultuuri piirimailt [: (1) Arvamise-, mõõdu- ja märkimisvahendid; (2) Rahvakalender; (3) Silmapaistvamaid tähtpäevi aastaringis; (4) Muusikariistadest]. Gustav Ränk Vana Eesti. Rahvas ja kultuur. Stockholm: Eesti Raamat, 1949, 172-204, ill.

Ränk, Gustav Akadeemiline Tartu väljaspool ülikooli müüre [: Memuaarid]. Mana 54.1985, 24-29.

Ränk, Gustav Asunnon kunnossapidosta, valaistuksesta, koristamisesta sekä eräistä tavoista ja uskomuksista. Gustav Ränk Vatjalaiset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 267. Helsinki: Suomalaisen Kirjalli-suuden Seura, 1960, 62-65, ill.

Ränk, Gustav Autorist ja tema tööst [: Ivar Paulson]. Ivar Paulson Vana Eesti rahvausk. Usundiloolisi esseid. Stockholm: Vaba Eesti, 1966, 3-7.

Ränk, Gustav Der mystische Ruto in der samischen Mythologie. Eine religions-ethnologische Untersuchung. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Comparative Religion 21. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1981. 130 lk. Kõressaar, Viktor Uurimus lapi mütoloogiast. Mana 51.1982, 78-79. ©Oinas, Felix [Johannes] [Idem]. Ural-Altaische Jahrbücher 55. Wiesbaden 1983, 161-162. ©Oinas, Felix [Johannes] Uurimus lapi Rutost. Tulimuld 32.1981:3, 165-166. ©Wildhaber, [Robert] [Idem]. Schweizerisches Archiv für Volkskunde 78.1982:1/2, 87-88.

Ränk, Gustav Der rätselhafte Ruto in der samischen Götterwelt. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.-27. VIII. 1980. 8. Dissertationes sectionum: Ethnologica, folkloristica et mythologica, archaeologica et anthropologica. Turku: Suomen Kielen Seura, 1981, 262-267.

Ränk, Gustav Die Erste und Letzte Garbe im Erntebrauchtum der Woten. Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas. Indiana University, Uralic and Altaic Series 141. Bloomington, Indiana: Research Institute for Inner Asian Studies, 1982, 197-203, ill.

Ränk, Gustav Die estnische Volkskundeforschung in den Jahren 1945 bis 1955. Zeitschrift für Ostforschung 5.1956:2, 244-254.

Ränk, Gustav Die Hausgottheiten der Frauen und das Geschlechtstabu bei den nordeurasischen Völkern. Ethnos 13.1948. Stockholm 1949, 153-170.*

Ränk, Gustav Die heilige Hinterecke im Hauskult der Völker Nord-osteuropas und Nordasiens. Folklore Fellows Communications 137. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1949. 246 lk.

Ränk, Gustav Die Schlange als Schwellenschutz in der schwedischen Volksüberlieferung. Ethnos 21.1956. Stockholm 1957, 57-72.*

Ränk, Gustav Eesti jaanitulede tüpoloogiat. Nimi ja asia. Juhlakirja Kustaa Vilkunan 60-vuotispäiväksi 26.10.1962. Helsinki: Kotikielen Seura, 1962, 212-215. [Zusammenfassung: Über die Typologie der estnischen Johannis-feuer].

Ränk, Gustav Eesti jaanitulede tüpoloogiat. Virittäjä 66.1962:4, 408-411.[Zusammenfassung: Über die Typologie der estnischen Johannis-feuer].

Ränk, Gustav Eesti kultuuri piiripost kagus [: Setumaa]. Meie maa. Eesti sõnas ja pildis 4. Lõuna-Eesti. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1957, 161-163, ill.

Ränk, Gustav Eesti teadlase osa Põhjamaade etnoloogias. Prof. Ilmar Talve 50. sünnipäeva puhul. Mana 35.1969:1, 65-66.

Ränk, Gustav Eesti Üliõpilaste Seltsi osa meie eeliseseisvusaegses kultuurielus. Eesti Üliõpilaste Seltsi Album 15. Stokholm: Eesti Üliõpilaste Seltsi Vanematekogu Kirjastus, 1970, 88-104, ill.

Ränk, Gustav Ein Handbuch der Folklore [: Hautala, Jouko Johdatus kansanrunoustieteen peruskäsitteisiin. SKS. Tietolipas 11. Helsinki 1957]. Studia Fennica 9:8. Helsinki 1961, 31-34.

Ränk, Gustav Ein rätselhafter Gedenktag im estnischen Volkskalender. Der Korjus-Tag: 14. Januar. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat 6.1970-1973. Stockholm 1975, 64-77.

Ränk, Gustav Einige Bemerkungen über die traditionelle Solarorientierung bei den Nomadenbehausungen Asiens. Ethnos 14.1949. Stockholm 1950, 149-159.*

Ränk, Gustav Einige Beobachtungen über die wotischen Erntebräuche. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat 4.1960-1964. Stockholm 1966, 117-122, ill.

Ränk, Gustav Fåglar som sjukdomsförmedlare i folktron. Saga och Sed. Kungliga Gustav Adolfs Akademiens Årsbok 1982. Uppsala 1982, 78-201.*

Ränk, Gustav Fehér falterít#k az észt parasztszobákban. Ethnographia 78.1967:3, 341-349. [Zusammenfassung: Weisse Wandtücher in den Bauernstuben der Esten. Резюме: Белые настенные покрывала в комнатах эстонских крестьян].

Ränk, Gustav Hemslöjd och folkkonst [: Om estlandssvenskarnas folkliga kultur]. En bok om Estlands svenskar. Bosättningsområde. Historia. Andra världskriget och överflyttningen till Sverige. Folklig kultur. Stockholm: Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner, 1961, 282-284.

Ränk, Gustav Herders tankar om människonaturen, traditionen och kulturen. Arv 17. Uppsala 1961, 157-170.*

Ränk, Gustav Hiiehobune. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat 8.1977-1979. Stockholm 1980, 119-140, ill, kaart. [Sammanfattning].

Ränk, Gustav In memory of dr. Oskar Kallas. The Baltic Review 1.1946:2/3, 136-138.*

Ränk, Gustav Ivar Paulson 1922-1966. Mana 29.1966:1, 11-12, ill.

Ränk, Gustav Jakob Hurda rahvuslik pärand. Tema 125-nda sünnipäeva puhul. Eesti Üliõpilaste Selts Paguluses 36. Toronto 1964, 9-11.

Ränk, Gustav Jumalannurkka. Gustav Ränk Vatjalaiset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 267. Helsinki: Suomalaisen Kirjalli-suuden Seura, 1960, 60-62, ill.

Ränk, Gustav Korjusepäev ja Talihari eesti rahvakalendris. Tulimuld 26.1975:3, 137-141.

Ränk, Gustav Kotieläimet ja heinänteko. Gustav Ränk Vatjalaiset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 267. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1960, 106-110, ill.

Ränk, Gustav Kui sõna saab teoks. Tulimuld 7.1956:5, 178-184.

Ränk, Gustav Kultusekivid haiguste panipaigana. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 39. Tartu 1992, 156-166, ill. [Summary: Cult stones as repository for illnesses. Zusammen-fassung: Kultsteine als Aufbewahrungsort von Krankheiten. Резюме: Культовые камни как хранилище болезней].

Ränk, Gustav Magamislaut. Eesti Keel 1940:3/4, 119-126. [Summary: Cattle-shed used for sleep].

Ränk, Gustav Mardipäev. Tulehoidja 1963:8, 204-205, ill.

Ränk, Gustav Muhulaste leedutuledest. Kaleviste mailt. Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 3. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 1935, 218-224, ill. [Zusammenfassung: Über die sog. leedu-Feuer bei den Muhu-insulanern, 314].

Ränk, Gustav Mõned tähelepanekud vadja lõikusriitustest. Virittäjä 52.1948:1, 147-150.

Ränk, Gustav Neue Beiträge zur Kenntnis der arktischen und subarktischen Religionen. Ethnos 28.1963:2/4. Stockholm 1964, 188-197.

Ränk, Gustav Nordisk folk- och kulturliv genom tiderna. Nordisk Tidskrift 1958. Stockholm 1958, 262-270.*

Ränk, Gustav Ostereier in Estland. Schweizerisches Archiv für Volkskunde 53.1957:2/3, 138-143.

Ränk, Gustav Patuoinas ja elupuu. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat 10.1985-1987. Stockholm 1988, 93-127, ill. [Sammanfattning: Syndabocken och Livsträdet. Zusammen-fassung: Der Sündenbock und der Lebensbaum].

Ränk, Gustav Paul Ariste 3.02.1905 2.02.1990. Tulimuld 41.1990:2, 68-70.

Ränk, Gustav Perinteellinen huonetilan jako ja pöytäjärjestys. Gustav Ränk Vatjalaiset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 267. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1960, 59-61, ill.

Ränk, Gustav Springgåsen. Fataburen 1958. Stockholm 1958, 158-174.*

Ränk, Gustav Sugukondlik korrastus laplaste usundis. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat 1.1945-1949. Stockholm 1952, 5-17. [Zusammenfassung: Sippenmässige Ordnung in der lappischen Geisterwelt].

Ränk, Gustav Sõna ja tegu. Jälgi ühe rahva eneseteostuse teelt. Eesti Üliõpilaste Seltsi Album 14. New York: Eesti Üliõpilaste Seltsi Vanematekogu Kirjastus, 1965, 33-40.

Ränk, Gustav Zum Problem des Sippenkultes bei den Lappen. Archiv für Völkerkunde 9. Wien; Stuttgart 1954, 79-91.

Ränk, Gustav The border areas between material and spiritual culture [: (1) Means of calculation, measuring, and marking; (2) Folk calendar; (3) The most important dates in the year; (4) Musical instruments.] Gustav Ränk Old Estonia. The People and Culture. Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series 112. Bloomington, Indiana: Indiana University, 1976, 144-137, ill.

Ränk, Gustav The enigmatic divinity Ruto in Lapp/Saame pantheon. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20.-27. VIII. 1980. 2. Summa dissertationum. Turku: Suomen Kielen Seura, 1980, 294.

Ränk, Gustav The symbolic bow in the birth rites of North Eurasian peoples. History of Religions 1.1961:2. Chicago 1962, 281-290.*

Ränk, Gustav Tideräkningen och årets fester [: Om estlandssvenskarnas folkliga kultur]. En bok om Estlands svenskar. Bosättningsområde. Historia. Andra världskriget och överflyttningen till Sverige. Folklig kultur. Stockholm: Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner, 1961, 284-286, ill.

Ränk, Gustav Till minnet av estniska vetenskapsmän [: (1) Oskar Loorits]. Svio-Estonica 16(7). Lund 1962, 170-172.

Ränk, Gustav Töörütm aastaringis. Eesti talu. Koguteos sõnas ja pildis. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1959, 30-34, ill.

Ränk, Gustav Universitas Tartuensis Eesti ülikoolina. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat 9.1980-1984. Stockholm 1985, 7-16.

Ränk, Gustav Volkskunde der Deutsch-Balten. Baltische Hefte 4.1958:4, 197-202.

Ränk, Gustav Ühest unustatud partriarhist [: Mihkel Kallas]. Tulimuld 38.1987:1, 25-27, ill.

Rännel, Emil Võluvitsaga vett otsimas. Eesti Loodus 1969:5, 277.

Rätsep, H[uno] Mihkel Veske Tartu ülikooli õppejõuna. Filo-loogiateadused Tartu ülikoolis. (Konverentsi teesid, 15. dets. 1982) = Филологические науки в Тартуском университете (Тезисы конференции, 15 дек. 1982 г.). Tartu 1982, 117-120.

Rätsep, Huno Akadeemik Paul Ariste. Tallinn: Perioodika, 1980. 56 lk, ill.

Rätsep, Huno Akademiledamot Paul Ariste. Tallinn: Perioodika, 1980. 55 lk, ill.

Rätsep, Huno Akateemikko Paul Ariste. Tallinn: Perioodika, 1980. 64 lk, ill.

Rätsep, Huno Jakob Hurda keelepoliitilised seisukohad. Keel ja Kirjandus 1989:7, 401-408.

Rätsep, Huno Liivi fraseoloogiat. Emakeele Seltsi Aastaraamat 5. Tallinn 1959, 226-243. [Резюме: Примеры ливской фразеологии].

Rätsep, Huno Paul Ariste akadémikus. Tallinn: Perioodika, 1980. 56 lk, ill.

Rätsep, Huno Professor Juhan Peegels Jubiläum [: Juhan Peegel 60]. Советское финно-угроведение 15.1979:3, 207-208, ill.

Rätsep, Huno Vadja fraseoloogiat. Emakeele Seltsi Aastaraamat 6. Tallinn 1960, 162-178. [Резюме: Из водской фразеологии].

Rössler, Endel "Pillipuu" ja "Perepill" [: Raidsalude pere- ja suguvõsa-kapellid]. Kultuur ja Elu 1984:7, 12-14, ill.

Rössler, Endel Lagi käeulatuses [: Kandlemängija Erni Kasesalu]. Kultuur ja Elu 1982:10, 32-33, ill.

Rössler, Endel Mantlipärija [: Torupillimängija Ants Taul ja rahvamuusika-rühm "Torupill"]. Kultuur ja Elu 1983:4, 15-17, ill.

Rössler, Endel Taimelava [: Rahvamuusikajuht Vello Tikerpalu ja Muhu 8-kl. Kooli rahvamuusikaorkester]. Kultuur ja Elu 1983:10, 25-28, ill.

Rööp, Aug[ust] Talu. Olud Eesti rahvalaulude järele. Eesti Kirjandus 1921:1, 19-27; 1921:2, 37-46.

Rüütel, I[ngrid] (koost / toim); Vissel, A[nu]; Sarv, V[aike]; Sarv, J[aan]; Tõnurist, I[gor]; Torop, K[ristjan]; Salve, K[risti] "Kansanmusiikki" eesti folkloristide pilguga [: Kansanmusiikki / Anneli Asplund (toim); Matti Hako (toim). Helsinki 1981]. Teater. Muusika. Kino 1983:9, 20-32, ill, noot. [Summary: Estonian folklorists on Kansanmusiikki, 94. Резюме: "Кансанмусийкки" в оценке эстонских фольклористов, 92].

Rüütel, I[ngrid] "Vana kandle" kolleegiumis [: Koosolek: 31.05.1973]. Keel ja Kirjandus 1973:8, 512.

Rüütel, I[ngrid] "Vana kandle" kolleegiumis [: Koosolekud: 23.11.1972; 30.03.1973]. Keel ja Kirjandus 1973:5, 319-320.

Rüütel, I[ngrid] 11 000 lehekülge täienduseks meie rahvaluulepärandile. Rahvapärimuste koguja 3. Tartu 1962, 63-70, ill.

Rüütel, I[ngrid] Kirjandusmuuseumi rahvaluuleekspeditsioonist [: 1967, Kanepi, Sangaste, Urvaste]. Keel ja Kirjandus 1968:1, 62.

Rüütel, I[ngrid] Kogugem tantsu- ja mängulaule! Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 7-11, ill.

Rüütel, I[ngrid] Laulmisest tänapäeval. Rahvapärimuste koguja 7. Tartu 1970, 5-6.

Rüütel, I[ngrid] Laulud "Väike meheke" ja "Siidisulis linnuke". Rahva-pärimuste koguja 2. Tartu 1961, 83-84.

Rüütel, I[ngrid] M. Tšuvašovi rahvaluulekogu Kirjandusmuuseumile. Keel ja Kirjandus 1973:6, 380-381.

Rüütel, I[ngrid] Rahvaluule kogumise võistluse tulemustest. Keel ja Kirjandus 1962:7, 447-448.

Rüütel, I[ngrid] Rahvamuusika uurimine. Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Tallinn: Valgus, 1986, 310-312.

Rüütel, I[ngrid] Vadja rahvamuusika tüpoloogia ja stiilid. Soome-ugri rah-vaste muusikapärandist = Музыкальное наследие финно-угорских народов. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 216-281, ill, noot. [Zusammenfassung: Die Typologie und die Stile der wotischen Volksmusik. Резюме: Типология и стили водской народной музыки].

Rüütel, I[ngrid] Viisteist handi rahvaviisi Wolfgang Steinitzi pärandist. Soome-ugri rahvaste muusikapärandist = Музыкальное наследие финно-угорских народов. Tallinn: Eesti Raamat, 1977, 478-483, noot. [Zusammenfassung: Fünfzehn chantische Volksweisen aus dem Nachlass von W. Steinitz. Резюме: Пятнадцать хантыйских народных мелодий из наследия В. Штейница].

Rüütel, I[ngrid]; Haugas, K[oit] A method for distinguishing melody types and establishing typological groups (on the material of Estonian runo songs). Musikometrika 2. Quantitative Linguistics 43. Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 1990, 169-186, ill. [Allikas: Метод распознавания мелодических типов и опреде-ления типологических групп. Количественные методы в музыкальной фольклористике и музыкознании. Москва 1988].

Rüütel, I[ngrid]; Kokamägi, H[ilja] Laul olgu lühike või pikk... Valimik ajaloolisi sündmusi ja ühiskondlikke vahekordi kajastavaid eesti uuemaid rahvalaule. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1964. 260 lk, ill. Tedre, Ü[lo] Peaasi, et on õpetlik. Keel ja Kirjandus 1965:5, 306-307.

Rüütel, I[ngrid]; Tampere, H[erbert]; Tampere, E[rna] Eesti rahvalaule ja pillilugusid 2. Teaduslik antoloogia [: Heliplaadikassett 1 5 lisa] / Eesti NSV TA. Tallinn 1974. 66 lk, ill, noot. [Zusammenfassung: Estnische Volkslieder und Instrumentalstücke 2. Резюме: Эстонские народные песни и наигрыши 2]. Sarv, Jaan Rahvamuusikaantoloogia heliplaatidel. Keel ja Kirjandus 1975:6, 378-379.

Rüütel, Ingrid "Ei saa tõusta Toonelasta..." (Rahvalaul ja -muusika Ida-Virumaal 20. sajandi alguses). Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn: Infotrükk, 1992, 207-258, ill, noot. [Summary: "I cannot rise from Toonela" folk song and music in East Virumaa at the beginning of the 20th century, 270. Резюме: Эстонские народные песни и народная музыка в Ида-Вирумаа, 281-282].

Rüütel, Ingrid "Vana kandle" uus kolleegium alustas tööd [: Koosolekud: 16.03.1972; 4.04.1972]. Keel ja Kirjandus 1972:8, 512.

Rüütel, Ingrid 1877.-1878. a. Vene-Türgi sõda eesti laulutraditsioonis. Keel ja Kirjandus 1977:8, 481-488; 1977:9, 550-555.

Rüütel, Ingrid 2000 år gammal kannel. Falun Folk Musik Festival. Falun 1989, 57.*

Rüütel, Ingrid About Finno-Ugric folk music activities in Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused 39.1990:1, 18-25. [Resümee: Soome-ugri rahvamuusika alasest tegevusest Eestis. Резюме: О собирании и исследовании финно-угорского музыкального фольклора в Эстонии].

Rüütel, Ingrid Ajaloolisi sündmusi ja ühiskondlikke vahekordi kajastavad laulud. Rahvapärimuste koguja 2. Tartu 1961, 7-48, ill.

Rüütel, Ingrid Ajaloolisi sündmusi ja ühiskondlikke vastuolusid kajastavad laulud. Ajaloolisi sündmusi ja ühiskondlikke vahekordi käsitlevate laulude kogumise võistlus. Tartu 1961, 14-70.

Rüütel, Ingrid Aruanne korrespondentide kogumistööst 1970. aastal. Rahvapärimuste koguja 8. Tartu 1972, 59-63.

Rüütel, Ingrid Colonial traditional culture and the struggle for independence. AVA-90. Proceedings of the Workshop and Conference on Regional Audio-Visual Archves. Falun, Sweden. July 5-11, 1990. Falun: Dalarna Research Council, 1990, 137-143.

Rüütel, Ingrid Die Schichten des Volkslieds der Setukesen und ihre ethnokulturellen Hintergründe. Finnisch-ugrische Forschungen 49.1988:2, 85-128, noot.

Rüütel, Ingrid Editor’s preface. About Finno-Ugric folk music activities in Estonia. International Conference "Folk Music Today". Tallinn, July 10-13, 1989. Abstracts. Tallinn 1989, 3-18.

Rüütel, Ingrid Eesti folkloristika täna ja homme. Keel ja Kirjandus 1990:6, 321-324.

Rüütel, Ingrid Eesti rahvalaulu "Tilluke teopoiss" viisi trükiversioonidest. Paar sammukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise teed. Uurimusi ja materjale 3. Tartu 1964, 258-285, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Über die Druckredaktionen der Melodie des estnischen Volksliedes "Tilluke teopoiss" ("Kleiner Fronarbeiter"), 329-331. Резюме: О печатных редакциях эстонской народной песни "Маленький барщинник, 314-315].

Rüütel, Ingrid Eesti rahvamuusika etnoloogilise uurimise võimalustest ja raskustest. Teater. Muusika. Kino 1990:6, 44-52, ill. [Summary: The ethnological aspects of studying Estonian folk music, 94].

Rüütel, Ingrid Eesti rahvapillilood 1. Pärnu- ja Läänemaa rahvapillipalu Eduard Oja korjandusest 1929. a. / A. Ojalo (toim) et al; ENSV Rahva-loomingu ja Kultuuritöö Teaduslik Metoodikakeskus. Folkloor. Meie Repertuaar 1989:4. Tallinn: Eesti Raamat, 1989. 64 lk, noot.

Rüütel, Ingrid Eesti uuema rahvalaulu varasemast arengujärgust. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 7. Tartu 1971, 11-100, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Über die frühere Entwicklungsphase des neueren estnischen Volksliedes, 241-245. Резюме: Ранний этап развития более новой эстонской народной песни, 225-229].

Rüütel, Ingrid Eesti uuemad laulumängud 1 / J. Peegel (toim); I. Rüütel (toim); K. Salve (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Raamat, 1980. 464 lk, ill, noot. Mirov, Ruth; Sarv, Vaike Informatsioonirohke rahvaloomingu-väljaanne. Keel ja Kirjandus 1984:10, 630-633.

Rüütel, Ingrid Eesti uuemad laulumängud 2 / J. Peegel (toim); I. Rüütel (toim); K. Salve (toim); Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus-muuseum; Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Eesti Raamat, 1983. 516 lk, noot. [Zusammenfassung: Die neueren estnischen Spiellieder. ]. Mirov, Ruth; Sarv, Vaike Informatsioonirohke rahvaloomingu-väljaanne. Keel ja Kirjandus 1984:10, 630-633.

Rüütel, Ingrid Eesti uuemad rahvalaulud ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna kogudes. Rahvasuust kirjapane-kuni. Uurimusi rahvaluule proosaloomingust ja kogumisloost. Emakeele Seltsi Toimetised 17. Tallinn 1985, 50-68, ill, kaart. [Summary: Recordings of the more recent Estonian folk songs in the Folklore Archives of the Kreutzwald Literary Museum of the Academy of Sciences of the Estonian S.S.R.. Резюме: Записи позднейших эстонских народных песен в фондах фольклорного отдела Литературного музея им. Ф. Р. Крейцвальда АН ЭССР].

Rüütel, Ingrid Eesti uuemate rahvalaulude kogumisest ja publitseerimisest. Symposiumi 77. Helsinki 5.-11.9.1977. Esitelmien ja tiedonantojen tiivistelmät = Ettekannete ja sõnavõttude teesid = Тезисы докладов и сообщений. Helsinki 1977, 59-61.

Rüütel, Ingrid Eesti vanemad rahvaviisid etniliste suhete kajastajana. Etnograafia ja folkloor. Eesti Rahva Muuseumi XXXIV teaduskonverentsi teesid. Tartu, 14.-15. aprill 1992. a. Tartu 1992, 26-27.

Rüütel, Ingrid Ethnological research in folk music: Possibilities and difficulties. FUSAC’88 ACEFO: Proceedings of the Sixth Annual Meeting of the Finno-Ugric Studies Association of Canada, with a special session on the Folk Music of the Finno-Ugric Peoples. Lanham; New York; London: University Press of America, 1989, 35-43.

Rüütel, Ingrid Experiment in folk music typology and establishing correlations between tune types and other features. International Kodály Conference, Budapest 1982. Budapest: Edito Musica, 1986, 275-285, ill.

Rüütel, Ingrid Festivali "Baltica" kontseptsioonist = О концепции фести-валя "Балтика" = The main principles of "Baltica 89". Baltica’89. Rahvus-vaheline folkloorifestival. Tallinn, 4.-9.07. 1989. [Tallinn 1989]. [pagineerimata 8-20], ill.

Rüütel, Ingrid Folkloor ja tänapäeva kultuur. Kultuur ja Elu 1987:5, 11-15, ill; 1987:6, 18-22, ill.

Rüütel, Ingrid Folklore ja nykypäivän kulttuuri. Kotiseutu 1987:4, 190-193.

Rüütel, Ingrid Folklore today: some theoretical aspects. International Conference "Folk Music Today". Tallinn, July 10-13, 1989. Abstracts. Tallinn 1989, 138-141, ill.

Rüütel, Ingrid Folklore-liike Eestissä. Tanssi 9.1989:1, 19.

Rüütel, Ingrid H. Tampere teaduslike tööde bibliograafia [: 1929-1981]. Muusikalisi lehekülgi 4. Tallinn: Eesti Raamat, 1987, 131-134.

Rüütel, Ingrid Herbert Tampere elust ja rahvamuusika-alasest tegevusest. Muusikalisi lehekülgi 4. Tallinn: Eesti Raamat, 1987, 121-131, ill.

Rüütel, Ingrid Herbert Tampere rahvaviiside kogujana ja publitseerijana. Teater. Muusika. Kino 1984:6, 65-73, ill. [Summary: Herbert Tampere collector and publisher of folk songs, 94. Резюме: Герберт Тампере собиратель и публикатор народных напевов, 92].

Rüütel, Ingrid Ida-Saaremaa külalauludest ja laulumeistritest. Keel ja Kirjandus 1974:4, 232-241; 1974:5, 287-294.

Rüütel, Ingrid Kansanperinne virolaisten voima ja rikkaus. Pirtta 1991:2, 10-12.*

Rüütel, Ingrid Koguge mälestusi ja laule 1905.-1907. a. revolutsiooni-sündmustest! Ajaloolisi sündmusi ja ühiskondlikke vahekordi käsitlevate laulude kogumise võistlus. Tartu 1961, 6-13.

Rüütel, Ingrid Koguge mälestusi ja laule 1905.-1907. a. revolutsiooni-sündmustest! Rahvapärimuste koguja 1. Tartu 1961, 10-15.

Rüütel, Ingrid Kogugem kohalikku külalaulu! Rahvapärimuste koguja 3. Tartu 1962, 18-20, ill.

Rüütel, Ingrid Küsimusi eesti uuematest rahvaviisidest. Rahvapärimuste koguja 1. Tartu 1961, 16-18.

Rüütel, Ingrid Liisa Kümmel. Kultuur ja Elu 1984:10, 36-39, ill.

Rüütel, Ingrid Lisaküsimusi ringmängulaulude kohta. Rahvapärimuste koguja 8. Tartu 1972, 17-18.

Rüütel, Ingrid Mida öelda lõpetuseks? ("Eesti folkloristika täna ja homme"). Keel ja Kirjandus 1991:8, 449-451.

Rüütel, Ingrid Muistne "Loomislaul" eesti uuemas rahvatraditsioonis. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 6. Tallinn: Eesti Raamat, 1969, 102-132, ill, kaart, noot. [Zusammenfassung: Ein altertümliches "Loomislaul" in der neueren estnischen Volkstradition, 246-248. Резюме: Старинная "Песня о сотворении" в более новой эстонской песенной традиции, 234-236].

Rüütel, Ingrid Muistne "Loomislaul" eesti uuemas rahvatraditsioonis. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 318-326, noot. [Allikas: Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. Uurimusi ja materjale 6. Tallinn 1969].

Rüütel, Ingrid Mustjala regiviiside tüpoloogia / V. Sarv (toim); Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Ars Musicae Popularis [1]. Tallinn: Valgus, 1980. 32 + 8 lk, noot. [Summary: Typology of Mustjala runo-tunes. Резюме: Типология рунических напевов Мустьяла].

Rüütel, Ingrid Muusikalise rõhu komponentidest runolaulus. Tartu Riikliku Ülikooli professori Eduard Laugaste 80. sünnipäevale pühendatud ettekande-koosolek 22. mail 1989. a. Tartu 1989, 4.

Rüütel, Ingrid Mõtteid folkloorist ja taidlusest. Kultuur ja Elu 1977:7, 35-40, ill.

Rüütel, Ingrid On an ancient Balto-Finnic folk-tune group. Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Tallinn, 17.-23. VIII 1970. Teesid = Тезисы = Thesen 2. Tallinn 1970, 124.

Rüütel, Ingrid Oudekki Figurova vadja rahvaviisid. Läänemeresoomlaste etnokultuuri küsimusi. Tallinn: Valgus, 1982, 41-52, ill, noot. [Zusammenfassung: Die wotischen Melodien von Oudekki Figu-rova. Резюме: Водские народные напевы Оудекки Фигуровой].

Rüütel, Ingrid Problems of the comparative study of Finno-Ugric folk-music. Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 9.-15. Septembris 1975. 2. Acta sessionum. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980, 163-166, noot.

Rüütel, Ingrid Rahvalaulu-terminoloogia probleeme. Keel ja Kirjandus 1969:2, 95-104, noot.

Rüütel, Ingrid Rahvaluule osakonna välitöödest 1974. a [: Põhi-ekspeditsioonid: Muhu, Tõstamaa, Vepsamaa]. Rahvapärimuste koguja 10. Tartu 1976, 55-59, ill.

Rüütel, Ingrid Rahvaluule-ekspeditsioonil Lääne-Eestis [: Hanila, Karuse, Kirbla, Kullamaa, Lihula, Mihkli, Varbla]. Keel ja Kirjandus 1968:11, 677-683, ill.

Rüütel, Ingrid Rahvamuusika etnoloogilise interpreteerimise võimalustest ja raskustest. XXXI Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1987, 26-27.

Rüütel, Ingrid Rahvamuusikateaduse tänapäevaseis ja perspektiivid [: Kon-verents: 2.-04.09.1986, Moskva]. Keel ja Kirjandus 1987:3, 185-186.

Rüütel, Ingrid Rahvariided minule. Kultuur ja Elu 1989:6, 22-24, ill.

Rüütel, Ingrid Regiviiside tüpoloogia eksperimentaalmeetod ja selle raken-damise mõningaid tulemusi. Rahvaluulest. Emakeele Seltsi Toimetised 21. Tallinn 1987, 174-200, ill. [Summary: Typology of runo-tunes. Experiment and some results. Резюме: Эксперимент типологии рунических напевов и некоторые итоги его реализации].

Rüütel, Ingrid Relicts of traditional beliefs in the Kihnu wedding songs and rites. Traditional Folk Belief Today. Conference dedicated to the 90th anniversary of Oskar Loorits. Tartu 1990, 122.

Rüütel, Ingrid Setu rahvalaulu kihistused ja etnokultuuriline taust. Ettekanne Kanada Soome-Ugri Seltsi (FUSAC/ACEFO) 6. konverentsil 4.-5. juunil 1988 Windsori ülikooli juures toimuva Kanada Õpetatud Seltsi Kongressi raames / Eesti NSV TA ühiskonnateaduste osakond. Preprint KKI 53. Tallinn 1988. 59 lk, noot.

Rüütel, Ingrid Situation of traditional music in Estonia and some recent trends in its innovation. Wissenschaftliches Forum musikalische Volkskultur Puchberg am Schneeberg "Tradition und Innovation in der Volksmusik-pflege". Gesammelte Referate der Seminare aus den Jahren 1988 und 1989. Mödling 1991, 72-84.

Rüütel, Ingrid Some methodological and ethnological aspects in folk music. Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen 27. VIII. 2. IX. 1990. 2B. Summaria dissertationum. Debrecen 1990, 73.

Rüütel, Ingrid Some problems of the formation and development of the Balto-Finnic runo-tunes. Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugris-tarum. Turku 20.-27. VIII. 1980. 8. Dissertationes sectionum: Ethnologica, folkloristica et mythologica, archaeologica et anthropologica. Turku: Suomen Kielen Seura, 1981, 274-279, ill.

Rüütel, Ingrid Soome-ugri rahvaste muusika ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi heliarhiivis. Kauni emakeele lätteil. Keele ja kirjanduse seminar väliseestlastele Tallinnas, 26. juuni 3. juuli 1977. Tallinn: Perioodika, 1978, 48-50.

Rüütel, Ingrid Suomalais-ugrilainen kansanmusiikki ja Viro. Pelimanni 1990:2, 24-25, ill.

Rüütel, Ingrid Sünkretismist ja rahvamuusikast [: Konverents: 1.-04.10.1982, Tallinn]. Teater. Muusika. Kino 1983:2, 24-31, ill. [Summary: On syncretism and folk-music, 94. Резюме: О синкретизме и народной музыке, 92].

Rüütel, Ingrid The Setu folk song in Finno-Ugric and Balto-Slavic context. FUSAC’88 ACEFO: Proceedings of the Sixth Annual Meeting of the Finno-Ugric Studies Association of Canada, with a special session on the Folk Music of the Finno-Ugric Peoples. Lanham; New York; London: University Press of America, 1989, 23-34, noot.

Rüütel, Ingrid The typology and structure of Estonian 1-line runo-tunes. Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов 1. Москва: Наука, 1989, 404-406, ill.

Rüütel, Ingrid Tradition and innovation in Estonian folk music today: On the Kihnu traditional culture. European Studies in Ethnomusicology: Historical Developments and Recent Trends. Selected Papers Presented at the 7th European Seminar in Ethnomusicology. Berlin, October 1-6, 1990. Intercultural Music Studies 4. Wilhelmshaven: Florian Noetzel, 1992, 237-244.

Rüütel, Ingrid Traditsiooniline kultuur ja tänapäev. Hariduse kavandamise kultuur-filosoofilistest lähtealustest. Tallinn 1991, 17-27.

Rüütel, Ingrid Typology of Estonian Runo-Tunes: Experiment and Some Results / Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Division of Social Sciences. Preprint KKI 18. Tallinn 1981. 63 lk, ill, kaart, noot.

Rüütel, Ingrid Uusi andmeid eesti torupillist... ja Rootsi-Eesti kultuuri-suhetest XVIII saj. alguses. Teater. Muusika. Kino 1982:3, 82-83, ill.

Rüütel, Ingrid Uusi suundi eesti rahvamuusika uurimisel. Keel ja Kirjandus 1980:2, 89-96, ill.

Rüütel, Ingrid Uutest meetoditest rahvamuusikateaduses = Рюйтел Ингрид О новых методах в исследовании народной музыки. XXVII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1983, 12-13; 37-39.

Rüütel, Ingrid Vadja pulmalauludest ja nende suhetest eesti laulutradit-siooniga. Läänemeresoomlaste rahvakultuurist = О народной культуре прибалтийско-финских народов. Tallinn: Valgus, 1970, 64-93, noot. [Zusammenfassung: Über die wotischen Hochzeitslieder und deren Beziehungen zur estnischen Gesangstradition. Резюме: О водских свадебных песнях и их взаимосвязях с традициями эстонских народных песен].

Rüütel, Ingrid Vadja rahvalauludest. Läänemeresoome filoloogia sümpoosion 1973. Teesid. Tallinn 1973, 91-92.

Rüütel, Ingrid Vepslased. Teater. Muusika. Kino 1990:8, 63-65. [Summary: The Veps, 95].

Rüütel, Ingrid Vepsäläinen kansanmusiikki. Kansanmusiikki 1990:3, 30-32, kaart, noot.

Rüütel, Ingrid Viime selle lauluotsa siiapoole Laimla metsa... (Pöide laulumeistrid Konstantin Tuttav ja Aleksander Nõgu). Kingissepa rajoonis. 15. vabariiklik kodu-uurijate seminarkokkutulek Saaremaal. Tallinn 1985, 153-158, ill, noot.

Rüütel, Ingrid Virolaisen kansanmusiikin historialliset kerrostumat ja tyylit. Etnomusikologian vuosikirja 4.1991/1992. Helsinki 1992, 183-199, ill, noot.

Rüütel, Ingrid Viron kansanmusiikki: etnologisen tutkimuksen mahdolli-suuksista ja vaikeuksista. Musiikkitiede 2.1990:2, 164-178.

Rüütel, Ingrid Östersjöländernas folk-musikforskare med gemensamma problem. Kungliga Musikaliska Akademien Årsskrift 1978. Stockholm 1979, 17-24.*

Rüütel, Ingrid Üheksa tuhande aastane muusika ajalugu ja perspektiivid [: Kollokvium: 1984, Wiepersdorf]. Teater. Muusika. Kino 1985:5, 80-84. [Summary: The history of nine-thousand-year-old music, its perspectives, 95. Резюме: История музыки, который девять тысяч лет, и перспективы, 93].

Rüütel, Ingrid; Ross, Jaan A Study of Pitch Contours and the Scale Structure in Votic Folk Music / Ü. Viks (toim); Academy of Sciences of the Estonian SSR, Division of Social Sciences. Preprint KKI 37. Tallinn 1985. 34 lk, ill, noot.

Rüütel, Ingrid; Ross, Jaan A study of pitch contours and the scale structure in Votic folk music. Musikometrika 1. Quantitative Linguistics 37. Bochum: Studienverlag Dr. N. Brockmeyer, 1988, 169-190, ill, noot.

Rηtela, Ingrηda Folkloras asocicija "Baltica" pilntiesηga CIOFF locekle = Rüütel, Ingrid Association "Baltica" independent member of CIOFF = Рюйтел Ингрид Фольклорная ассоциация "Baltica" полноправный член CIOFF. Baltica ‘91. Starptautiskais folkloras festivls, 9.-14. VII. Latvija = International Folklore Festival, 9.-14. VII. Latvia. Rηga: E. Melngaiξa Tautas mkslas centrs, 1991, 2-6, ill.

Rηtela, Ingrηda [imene un Ξimenes godi igau#u tautas tradηcijs = Rüütel, Ingrid Family rituals and celebrations in Estonian folklore = Рюйтел Ингрид Семья и семейные торжества в традициях эстонского народа. Baltica ‘91. Starptautiskais folkloras festivls, 9.-14. VII. Latvija = Inter-national Folklore Festival, 9.-14. VII. Latvia. Rηga: E. Melngaiξa Tautas mkslas centrs, 1991, 22-23.

Rdzitis, Jazeps "L≅ΦplΡsis" ja "Kalevipoeg" (võrdlev analüüs) = Rdzitis, Jazeps "L≅ΦplΡsis" und "Kalevipoeg" (Vergleichende Analyse und Charakte-ristik) = Рудзитис Язепс "Лачплесис" и "Калевипоэг" (сопоста-вительный анализ и характеристика). XXII Kreutzwaldi päevade konverentsi teesid = Thesen zur Konferenz der XXII Kreutzwald Tage = Тезисы XXII конференции "Дни Крейцвальда". Tartu 1978, 9-12; 43-46; 76-80.