Õim, Asta Väitekiri fraseoloogia teemal [: Romet, Anne Püsiühendite esitamispõhimõtteid kakskeelses fraseoloogiasõnaraamatus]. Keel ja Kirjandus 1984:2, 125, ill.

Õim, H[aldur] Väitekiri parömioloogia alalt [: Krikmann, Arvo Vanasõnade sisu ja maailmavaate uurimise problemaatikast]. Keel ja Kirjandus 1975:9, 571-572, ill.

Õispuu, Jaan Raamat Tveri karjalastest [: Virtaranta, Helmi; Virtaranta, Pertti Kauas läksit karjalainen. Matkamuistelmia tverinkarjalaisista kylistä. Porvoo; Helsinki; Juva 1986]. Keel ja Kirjandus 1986:11, 699-702.

Õnnitleme! [: Rahvatantsurühmade "Kuljus" ja "Tuisuline" juht Salme Valge-mäe 70]. Kultuur ja Elu 1983:8, 20, ill.

Õpetatud Eesti Selts 1838-1938. Lühike tegevus-ülevaade = A Brief Survey of the Activities of the Learned Estonian Society, 1838-1938. Tartu: Õpeta-tud Eesti Selts, 1938. 66 + (3) lk, ill. [Summary: The origins of the Learned Estonian Society. The activities of the Learned Estonian Society, 1838-1938].

Õpetatud Eesti Seltsi 100-aastase tegevuse juubel 29.-31. jaanuarini 1938 = Jubilé de l’activité centenaire de la Société Savante d’Estonie: 29-31 janvier 1938. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1938:1. Tartu 1940, 1-99, ill.

Õunapuu, Piret Oskar Kallas ja Eesti Rahva Muuseum. Jakob Hurt 150. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat 38. Tallinn 1990, 155-169. [Zusammenfassung: Oskar Kallas und das Estnische National-museum. Резюме: Оскар Каллас и Эстонский национальный музей]. 

Õunapuu, Piret Oskar Kallas ja Eesti Rahva Muuseum. XXXII Kreutzwaldi päevade konverentsi ettekannete teesid. Tartu 1988, 16-18.

Õunapuu, Pärja Killukesi Tepa Vahvikust [: Tepa (Stepanida) Vahvik]. Kodumurre 13. Tallinn 1976, 43-48.