I. K. [Unkalaudadest]. E[esti] R[ahva] M[uuseum]. Küsimusleht 20. Tartu 1938. [2] lk, ill.

Ibius, O[tto] Politsei Mihkel Veske jälgi ajamas [: Ekspeditsioon: 1882, Virumaa]. Keel ja Kirjandus 1961:6, 338-340.

Ida-Virumaa rahvakultuurist / Ingrid Rüütel (koost / toim); Virumaa Fond; Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Infotrükk, 1992. 296 lk, ill, kaart, noot. [Summaries: Traditional culture of East-Virumaa. Резюме: О народной культуре восточной части Вирумаа].

Ilmub "Kalevipoja" teaduslik väljaanne. Looming 1957:11, 1757.

Ilomäki, Henni Baltic-Finnic symposium in Tallinn [: Sümpoosion: 27.-30.09.1989, Tallinn]. NIF Newsletter 18.1990:1, 20-22, ill.

Ilomäki, Henni Jakob Hurda Soome-suhetest. Keel ja Kirjandus 1990:3, 147-155.

Ilomäki, Henni Jakob Hurt ja Kaarle Krohn. Virolais-suomalaista kirjeen-vaihtoa. Elias 1989:4, 20-25, ill.

Ilomäki, Henni Tuulentekijä. Virolaisia kansankertomuksia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1989, 164 lk, ill, kaart.

Ilus, K[alju] Torupilli-Jussist ja torupillist [: Juhan Maaker]. Kultuur ja Elu 1961:1, 32-33, ill.

Indreko, R[ichard] Soome-ugrilaste päritolust ja asualast [: O. Loorits Eesti esiajaloo keerdküsimusi. Virittäjä 50.1946:4]. Virittäjä 51.1947:3, 314-323, kaart.

International Conference "Folk Music Today". Tallinn, July 10-13, 1989. Abstracts / I. Rüütel (toim); Estonian Academy of Sciences, Department of Humanities and Social Sciences; Estonian Union of Composers. Tallinn 1989. 180 lk, ill.

Ints, Harri India mütoloogiast ja veidi ka Narayanist selle taustal [: Narayan, R. K. Jumalad, deemonid ja teised. Tallinn 1990]. Vikerkaar 1990:10, 90-91.

Isberg, Fridolf Frieri och bröllopsförberedelser i Klottorp, Nuckö, för ett par mansåldrar tillbaka. Budkavlen 12. Helsingfors; Åbo 1933, 54-59.*

Isberg, Fridolf Jultro om ängsväxt och skörd på Nuckö. Budkavlen 11. Helsingfors; Åbo 1932, 56.*

Isberg, Fridolf Nattfrieriet i Klottorp under 1800-talet. (Nuckö socken, Svenskestland). Budkavlen 18. Helsingfors; Åbo 1939, 98-107, ill.*

Issakov, S[ergei] J. Hurda katsest asutada ajakiri "Mesilane". Materjale Leningradi arhiividest (IV). Keel ja Kirjandus 1966:10, 630-633.

Issakov, S[ergei] Õpetatud Eesti Seltsi katsest asutada ajakiri (ajaleht) "Eesti Koit" [: Materjale Leningradi arhiividest]. Keel ja Kirjandus 1966:9, 556-559.

Issakov, S[ergei] Uusi andmeid Eesti Kirjameeste Seltsi sulgemise kohta. Keel ja Kirjandus 1970:5, 289-294.

Issakov, Sergei (komment) Materjale Mihkel Veske kohta Kaasani arhiivis. Keel ja Kirjandus 1980:10, 620-624.

Issakov, Sergei Eesti kultuuriloo ainestik Leningradi arhiivides. Keel ja Kirjandus 1966:5, 309-316.

Issakov, Sergei Eesti kultuuriloo ainestik Leningradi arhiivides. Sergei Issakov Arhiivide peidikuist. Tallinn: Eesti Raamat, 1983, 42-59. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1966:5].

Issakov, Sergei J. Hurda katsest asutada ajakiri "Mesilane". Sergei Issakov Arhiivide peidikuist. Tallinn: Eesti Raamat, 1983, 90-97. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1966:10].

Issakov, Sergei Õpetatud Eesti Seltsi katsest asutada ajakiri (ajaleht) "Eesti Koit". Sergei Issakov Arhiivide peidikuist. Tallinn: Eesti Raamat, 1983, 82-89. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1966:9].

Issakov, Sergei Uusi andmeid Eesti Kirjameeste Seltsi sulgemise kohta. Sergei Issakov Arhiivide peidikuist. Tallinn: Eesti Raamat, 1983, 175-184. [Allikas: Keel ja Kirjandus 1970:5].

Issakov, Sergei Veel kord M. Gorkist ja tema Kalevipoja-kontseptsioonist [: A. Annist Kalevipoja jumalavastasus ja Maksim Gorki. Looming 1967:3]. Looming 1967:8, 1263-1267.