G[rünthal, Ivar] Kultuurikroonikat [: Oskar Loorits in memoriam]. Mana 1962:1, 31-32.

Gahlnbäck, J[ohannes] Zinn bei den Esten und Finnen nach den Mythen des Kalewipoeg und des Kalewala und den noch erhaltenen Zinngegenständen späterer Zeit. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1924. Tartu 1926, 25-43.
 [(1) Ariste, P[aul] Kritische Bemerkungen zu J. Gahlnbäcks Artikel: "Das Zinn bei den Esten und Finnen nach den Mythen des Kalewipoeg und des Kalewala und den noch erhaltenen Zinngegenständen späterer Zeit". Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1927. Tartu 1928].

Gärdström, Tomas Ett bondbröllop på Ormsö. Gammalsdags julfirande på Ormsö. Budkavlen 11. Helsingfors; Åbo 1932, 41-55.*

Gärdström, Tomas Gammaldags jullekar, som lektes hemma och i byn av äldre personer, mest manfolk och större pojkar (Wormsö). Budkavlen 11. Helsingfors; Åbo 1932, 91.*

Goldman, I[sidor]; Kaldoja, P[riit]  The Devil’s Wedding and Other Legends about Tallinn. Tallinn: Perioodika, 1985. 52 lk.

Goldman, I[sidor]; Kaldoja, P[riit]  The Devil’s Wedding and Other Legends about Tallinn. 2. edition. Tallinn: Perioodika, 1992. 46 lk. [Varasem trükk: 1:1985].

Goldman, I[sidor]; Kaldoja, P[riit] Tallinna legendid. 2. trükk. Tallinn: Perioodika, 1991. 48 lk. [Varasem trükk: 1:1985].

Goldman, I[sidor]; Kaldoja, P[riit] Tallinna legendid. Tallinn: Perioodika, 1985. 64 lk.

Goldman, I[sidor]; Kaldoja, P[riit] Tallinner Legenden. 2. Auflage. Tallinn: Perioodika, 1992. 56 lk. [Varasem trükk: 1:1985].

Goldman, I[sidor]; Kaldoja, P[riit] Tallinner Legenden. Tallinn: Perioodika, 1985. 67 lk.

Goldman, Isidor Lugusid vanast Tallinnast. Loomingu Raamatukogu 1979:17. Tallinn: Perioodika, 1979. 63 lk.

Göseken, Heinrich [Tähtpäevadest, mängutubadest, pruutide juustelõika-misest ja metsikust] = [Tõlge]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 67-70. [Allikas: H. Gösekeni kiri A. Knüpfferile [: 1694]. A. J. Sjögren Bericht über eine im Auftrage der russischen geographischen Gesellschaft während der Sommermonate des Jahres 1846 nach den Gouvernements Livland und Kurland unternommene Reise [---]. Denkschriften der russischen geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg 1. Weimar 1849].

Göseken, Heinrich [Vanusõnu, üksikuid lauseid ja ütelusi]. Die estnischen Grammatiken des 17. Jahrhunderts 2: Heinrich Göseken Manuductio ad Linguam Oesthonicam = Anführung zur Öhstnischen Sprache. Reval 1660. [Unveränderter Nachdruck der Ausgabe] / Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Anna-Lisa Värri-Haarmann. Fenno-Ugrica 3. Hamburg: Helmut Buske, 1977, 55-56; 58; 60-61; 63; 66; 72; 79-80; 236-237; 262; 265; 268; 278; 295; 303; 326; 329; 331; 336; 342; 354; 373; 376; 383-385; 401; 403; 411; 421; 432; 449; 461; 463; 468; 474; 480-481; 487; 489-491; An[imadversiones & Supplementum in Vocabularium Oesthonico-Germanicum, cum annotatis Erratis Gravioribus]: H; H, v0; Hh ij; Hh ij, v0; Hh iiij; Hh iiij, v0; Hhv, v0; Hh vi; Hh vi, v0; ib; Hh vij; Hh viij.

Göseken, Henricus Vanusõnu, üksikuid lauseid ja ütelusi. Albert Saareste; A[rno] R[afael] Cederberg Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi a. 1524-1739. Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetised 16. Tartu: Akadee-miline Emakeele Selts, 1925-1931, 149-151. [Allikas: H. Göseken Manuductio ad Linguam Oesthonicam, Anführung zur Öhstnischen Sprache [---]. Reval 1660].

Göseken, Henricus Vanusõnu, üksikuid lauseid ja ütelusi. Albert Saareste; A[rno] R[afael] Cederberg Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi a. 1524-1739. Faksiimileväljaanne [: 2. trükk]. Tartu: Tartu Ülikool, 1992, 149-151. [Allikas: H. Göseken Manuductio ad Linguam Oesthonicam, Anführung zur Öhstnischen Sprache [---]. Reval 1660].

Gottlund, Caarlo Akseli [Eesti rahvalaule] = Tõlge. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 140-141. [Allikas: C. A. Gottlund Otava eli suomalaisia huvituksia 2. Tukholma 1832].

Graf, Walter Eesti rahvalaulud 17-da sajandi alul. Eesti Muusika Kuukiri 1929:4/5, 103-107, noot; 1929:6/12, 151-154, noot. [Zusammenfassung: Über den estnischen Volksgesang zu Beginn des 17. Jahrhunderts, 131-132; 163-164].

Grotenfelt, Kustavi Ovatko muinaissuomalaiset palvelleet skandinaavista Tor-jumalaa? Juhlajulkaisu professori Kaarle Krohn’in kuusikymmenvuotis-päivänä toukok. 10:ntenä v. 1923. Suomi 5:2. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1923, 52-64.

Grünfeldt, Inna Kadrina kihelkonna kohamuistendid. Noored filoloogias 1983. Noorteadlaste X konverents 18. mail. Programm ja teesid. Tallinn 1983, 21-22.

Grünthal, Ivar Müütide maagia. Mana 1963:2, 129-131.

Grünthal, J. Eesti rahvameditsiin, eriti sünnituse ning naistehaiguste puhul ja laste arstimisel, vanavara valgustusel. Eesti Kirjandus 1924:7, 299-308; 1924:8, 334-347; 1924:9, 386-395; 1924:10, 443-453; 1924:11, 475-491.

Grünthal, Villem Eesti rahvaluule keelest. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu 2. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat, 1980, 131-134. [Allikas: Eesti Kirjandus 1931:5].

Grünthal, W[ilhelm] Virolaisen kansanrunouden kuvaannollisista kerto-sanoista. Kirjoituksia isänmaallisista aiheista. Juhlakirja professori Kaarle Krohnin seitsenkymmenvuotis-päiväksi 10. V. 1933. Suomi 5:16. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1933, 102-119.

Grünthal-Ridala, V[illem] Tähtteos eesti kirjanduse alalt [: Väisänen, A. O. Viron kansan runoja. Heimokannel 1. Kalevalaseuran julkaisuja 3. Porvoo 1924]. Looming 1925:3, 254-258.

Gustafsson, Anne Symposium on Baltic-Finnish philology and folkloristics [: Sümpoosion: 30.08-02.09.1982, Jyväskylä]. NIF Newsletter 10.1982:3, 11-12.

Gustavson, Heino Killukesi kuusest. Horisont 1967:12, 50-52, ill.

Gustavson, Heino Kui teil on pea wallo... Horisont 1986:1, 21.

Gustavson, Heino Kuumetall [: Hõbe]. Horisont 1985:11, 26-28, ill.

Gustavson, Heino Metallide kuningas [: Kuld]. Horisont 1985:10, 30, ill.

Gustavson, Heino Pisut pliid ja tükike tina. Horisont 1986:8, 34-35, ill.

Gustavson, Heino Vask, vaese mehe kuld. Horisont 1986:9, 16-17, ill.

Gutslaff, Johann [Pikse palve]. E[duard] Laugaste Eesti rahvaluule-teaduse ajalugu [1]. Valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963, 43. [Allikas: G. Suits; M. Lepik Eesti kirjandusajalugu tekstides 1. Tartu 1932].

Gutslaff, Johann Palve Pikrile. Albert Saareste; A[rno] R[afael] Ceder-berg Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi a. 1524-1739. Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetised 16. Tartu: Akadeemiline Emakeele Selts, 1925-1931, 98-100. [Allikas: J. Gutslaff Kurtzer Bericht und Unterricht Von der Falsch-heilig genandten Bäche in Lieffland Wöhhanda. Dorpt 1644].

Gutslaff, Johann Palve Pikrile. Albert Saareste; A[rno] R[afael] Ceder-berg Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi a. 1524-1739. Faksii-mileväljaanne [: 2. trükk]. Tartu: Tartu Ülikool, 1992, 98-100. [Allikas: J. Gutslaff Kurtzer Bericht und Unterricht Von der Falsch-heilig genandten Bäche in Lieffland Wöhhanda. Dorpt 1644].