Depman, J[aan] Lisakommentaare Fr. R. Kreutzwaldi kirjadele [: A. Schief-neri kirjades leiduv A. Kopischi laul "Historie von Noah"]. Keel ja Kirjandus 1959:8, 492-493.

Dorson, Richard M. Felix J. Oinas as folklorist at Indiana University. Ronald F. Feldstein Felix Johannes Oinas. Bibliography. Indiana University Folklore Institute, Monograph Series 32. Köln: E. J. Brill, 1981, 43-45.

Dr. F. R. Kreutzwaldi kiri Juhan Weitzenbergile [: 1862]. Eesti Kirjandus 1921:1, 28-31.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum / A. Krull (toim); Eesti NSV Kultuuriministeerium. Võru 1974. 52 lk, ill.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum. Ekskursioonijuht / R. Mägi (toim); Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Kultuurhariduslike Asutuste Pea-valitsus. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953. 44 lk, ill.

Dr. Jakob Hurda 150. sünniaastapäevale pühendatud ettekandekoosolek 22. aprillil 1989. a. kell 11 TRÜ aulas / P. Hagu (toim); Tartu Riiklik Ülikool. Tartu 1989. 20 lk.