210. Jänese õhkamine

 Oh mina vaene valge jänes,  Tuli jääger püssiga,
 kevadine kerge jänes!  oma hulga hurtadega,
 Elan suure metsa sees,  Laskis maha matsatelles,
 paksu paju rähma sees,  veri välja vurtsatelles.

 Pandi mind siis sadulasse,  orasel ma olen käinud,
 viidi mõisa koka kätte.  haava oksi närinud.”
 Mina kokka paluma:  Kokk ei kuulnud minu palvet,
 “Kulla kokka, rasvamokka,  keetis minda kibedasti,
 ära keeda kibedasti,  praadis minda palavasti.
 ära prae palavasti!  Viidi saksa laua peale —
 Ma pole palju paha teinud –  saksad sõid mind magusasti.
70. Jänese õhkamislaulu levinguskeem.

H. Tampere, Laul jänese õhkamisest eesti rahvatraditsioonis ja kirjan-duses (ÕES Kirjad I 1932, lk. 112/3), kus kõigi teisendite värsianalüüsi põhjal on koostatud ülemalesitatud algkuju.