Teisel päeval toimus regilauluseminar ja ühisnõupidamine.

5. detsember 2002. Pühajärvel© 'cps 2002