Ingrid Rüütel, "Eesti folklooriliikumise subjektidest ja osalusfaktorist".

Konverents "Folkloristide tänaseid uurimissuundi", 4. detsember 2002. Pühajärvel© 'cps 2002