Arvo Krikmann, "Personifikatsioon ja antropomorfism".

Konverents "Folkloristide tänaseid uurimissuundi", 4. detsember 2002. Pühajärvel© 'cps 2002