Pille Kippar, "Killukesi Jakob Hurda vahekorrast kaasaegsetega".

Konverents "Folkloristide tänaseid uurimissuundi", 4. detsember 2002. Pühajärvel© 'cps 2002