Anust ja tema jäljest eesti folkloristikas

Ingrid Rüütel, Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond

 

Anu Vissel sündis 16. detsembril 1952. Lapsepõlv ja kooliaastad möödusid Nõo alevikus. Sealne perekonnale kuuluv väike talumajapidamine jäi ta päriskoduks kogu eluks ja teel sinna leidis 1. septembril 2005 aset ka traagiline õnnetus, mis viis ta meie keskelt jäädavalt 6. septembril.

     Pärast Tartu ülikooli lõpetamist 1977. aastal asus Anu tööle Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna rahvamuusika töögrupis, mis sai algrakukeseks rahvamuusika uurimissektorile Keele ja Kirjanduse Instituudis 1978. aastal. Seal töötas ta kuni sektori liitmiseni Eesti Kirjandusmuuseumiga aastal 2000.

     Anu uuris eesti karjaselaule ja nende suhteid naaberrahvaste lauludega, andis välja kõik arhiivis leiduvad viisidega ülestähendatud karjaselaulud koos huigete ja helletustega („Eesti karjaselaulud” I–IV, 1982–1992), korraldas ulatusliku ankeetuuringu selgitamaks, mida lauldakse ja jutustatakse tänapäeval lastele eesti kodudes, kogus ja uuris lastemänge ja muud lastefolkloori, kirjutas huvitavaid uurimusi meediamängudest, eesti kiigekultuurist, uuematest rahvalauludest. Eriti paelus teda lastefolkloor, kuulusid ju lõunaeesti karjase­lauludki eeskätt lapskarjaste repertuaari. 1997. aastal kaitses ta magistritöö „Tradit­siooniline ja uuenduslik tänapäeva eesti laste liikumismängudes” ja 2004 doktoritöö „Laste­pärimus muutuvas ühiskonnas”. Viimastel aastatel süvenes ta peamiselt rahva­tantsude uurimisse ning kavatses edaspidi osaleda Kristjan Toropist pooleli jäänud rahvatantsude väljaande koos­tamises.

     Anu oli innukas rahvaluulekoguja, kes tegi hulgaliselt kirjalikke ülestähendusi, helilindistusi, fotosid kui ka videosalvestusi. Eriti paelus teda taas lastefolkloor, samuti jäädvustas ta tänapäeva tantsuklubide ja folkloorirühmade tegevust jm. Koos käisime arvukatel Kihnu ekspeditsioonidel, osalt koos ETV võttegruppidega, mille tulemusena valmis hulk Kihnu-ainelisi telefilme. Anu on telefilmi „Ristsed” autor ja videofilmi „Kadripäev Kihnus” kaasautor.

     Anu surmaga kaotasime ausa, väärika ja hea inimese, pühendunud rahvaluuleuurija, unustamatu kolleegi.