Kalotaszegi tantsupärimusest võrdluses Kihnuga

Eda Pomozi, Budapest, Lorând Eötvösi Ülikool

 

2007. aasta sügisel oli mul võimalus osa võtta Budapesti ülikooli rahvaluuletudengite tantsupärimuse kogumismatkast Transilvaanias Kalotaszegi piirkonnas. Kalotaszeg on üks omanäolisi etnograafilisi piirkondi ungari keeleala idaosas (tänapäeva Rumeenias), kus hoolimata aegade jooksul omaks võetud uuendustest on säilinud palju traditsioonilisest talupojakultuurist. Retke käigus märkasin, et kipun ikka ja jälle kõrvutama Kalotaszegi Kihnu saarega, kus käisin tantsupärimust kogumas 2005. aastal Viljandi Kultuuri­akadeemia tantsutudengite juhendajana. Kuigi tegemist on üksteisest geograafiliselt kaugete paikadega, leidsin mitmeidki paralleele (ning muidugi ka erinevusi) endisaegse ning tänase Kalotaszegi ja Kihnu vahel.

     Oma ettekandes püüan tutvustada Kalotaszegi piirkonna tantsutraditsioone võrdluses Kihnuga, näidata Kihnu ja Kalotaszegi asukohta Euroopa rahvatantsukaardil, lähtudes rahvatantsu dialektoloogia teooriast ning analüüsida kogumistööl kogetud paralleelide ja erisuste olemust ja põhjusi.