Pärimusmuusikavõrgus.

Festivalide koduleheküljed ja foorumid internetis

Helen Kõmmus, Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond

 

Nagu iga elav kultuurinähtus, nii muutub ka rahvale omane muusika vastavalt aja vaimule, kasu­tades iseenesestmõistetavalt ka kaasaegseid levimisviise. Tänapäeval on üheks pärimus­­muusika soositud kulgemiskanaliks „traditsiooniliste meediate” ehk trükiste, heli­kandjate, televisiooni, raadio ja filmi kõrval kujunemas 1990. aastate algupoolel üleilmses kultuuriruumis võidukäiku alustanud „uus meedia” (Runnel 1999: 13) ehk internet.

     „Masside“ tegutsemispiirkonnaks nimetatud internet on tasand, kus lisaks argi­reaalsusele (elektroonilised kogukonnad, jututoad, uudisterühmad, koduleheküljed) sünnib ja uueneb erinevatele inimrühmadele omane pärimuslik kultuur (Runnel 1999: 27). Näiteks on üheks laste traditsiooniliste mängude arvestatavaks mõjutajaks kujunemas arvutimängude maailm (Vissel 2004: 199). Seetõttu on üleilmne infovõrk saamas üha tunnustatumaks uurimisobjektiks (Laineste 2003: 94; Consalvo 2004).

     Internetist leitavad infofoorumid ja jututoad on eelkõige osa arvutikasutajate vahelisest suhtlemisprotsessist (Runnel 1999: 18). Käesoleva uurimuse jaoks erinevaid pärimus­muusikaga seotud jututubasid külastades oli huvitav jälgida, kuivõrd liidab vestlusgruppe ühine muusikamaitse ja festivalikogemus. Käesoleva ettekande käigus selgitan, mil määral levitavad ja tutvustavad festivalide koduleheküljed, eeskätt Viljandi pärimus­muusika festivali internetileht, pärimusmuusikat peovälisel ajal ning milline on sellekohane tagasiside kodulehekülgede ja vestlusfoorumite külastajatelt.

 

Kirjandust

 

Consalvo, M., Baym, N. K., Hunsinger, J., Jensen, K. B., Logie, J., Murero, M., & Shade, L. R (Eds.) 2004. Internet Research Annual. Selected Papers from the Association of Internet Researchers Conferences 2000–2002, Volume 1. New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien.

Laineste, Liisi 2003. Researching Humor on the Internet. Folklore: Electronic Journal of Folklore, Vol. 25. (printed version). Editors Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum. Tartu, pg 93–97.

Runnel, Pille 1999. Välitööde võimalikkusest internetis. – Kuuldust-nähtust. Tänapäeva folkloorist IV. Toim. Eda Kalmre. Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, lk 13–30.

Vissel, Anu 2004. Meedia kui mängude vahendaja ja uute mängude allikas. – Lastepärimus muutuvas ühiskonnas. Ars musicae popularis 15. Toim. M. Kõiva, M. Boiko, E. Kalmre, T. Seilenthal. Eesti Kirjandusmuuseum etnomusikoloogia osakond. Tartu 2004, lk 179–205.