Laste õudusjutud

Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond

Laste õudusjutte on kogutud alates 1970. aastatest, mistõttu 2007 koolipärimuse kogumisel talletatu vahendab traditsioonimuutusi peaaegu neljakümne aasta jooksul. Ette­kandes vaatlen tüübistiku muutmist ning aja- ja ruumisuhteid õudusjuttudes, kasutades M. Fluderniki ja D. Hermanni metoodikat. Koolipärimus 2007 lisas rohkesti huvitavat ainestikku juttude tausta, hirmude, hirmutamise ja püsivat hirmu tekitanud motiivide suhtes. Konkreetsete jututüüpide arv on vähenenud, tüübistik muutunud.