Tüdrukute maailm rate.ee päevikutes

Eda Kalmre, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond

 

Psühholoogid väidavad, et meeste sugupoolsus algab füüsiliselt tasandilt, naistel psüühiliselt tasandilt. Tüdrukute kultuuri uurijad jälle kinnitavad, et tüdrukud otsivad oma identiteedile kinnitust, luues usaldusliku ja intiimse vahekorra teiste inimestega – sellepärast ongi nad sõprus- ja armusuhetes nii haavatavad. Tüdrukute sõbrakultuuri kaudu on muuhulgas võimalik uurida naiste ühiskondlikku küpsemist, s.t missuguseid praktikaid tüdrukud kasutavad oma teekonnal täiskasvanuks ja naiseks saamisel. Üks niisugune on jälgitav Eesti suurimas virtuaalkeskkonnas, kus suhtleb enamik Eesti 10–18 aasta vanustest lastest ja noorukitest. See on rate.ee, millel 2006 seisuga oli üle 360 000 aktiivse kasutaja. Portaali rate.ee kasutajad saavad oma ankeeti ehk profiili lisada oma kirjelduse, laadida üles pilte ning vaadata teiste pilte, neid hinnata ja kommenteerida. Lisaks saavad kasutajad üksteisele kirjutada sõnumeid, on olemas foorum, jututuba ja päevik.

     Tüdrukute rate.ee päevikud ei toimi ainuüksi tavapärases päevaraamatu tähenduses. Suure osa päevikute sissekannetest moodustavad mängud, spetsiifilised naljad (sh koopiapärimus), laulud, albumisalmid, sentimentaalsed jutukesed, omalooming, aforismid, ennustused jms.

     Ettekandes tulevad vaatluse alla rate.ee-s sisalduvad viited tüdrukute enesemääratlusele ning sealsed päevikusissekanded armastusest ja sõprusest. Need armastuse ja sõpruse käsitlused rate.ee päevikutes ei pruugi otseselt seostuda tüdruku kogemuste või käitumisega, aga nad viitavad sellele, millised kollektiivselt toodetud ja säilitatud arusaamad ning seisukohad praegu tüdrukutekultuuris valitsevad.