„Ma tean, mida te tunnete – alles eile olin veel haige“.

Killud koolipärimuses 2007

Anneli Baran, Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond

 

Ettekandes käsitlen lähemalt koolipärimuse kogumisvõistluse raames laekunud ainest, mida võiks üldnimetuse fraseoloogia alla kokku võtta. Nimelt paluti teema all Naljad kirjutada kilde, vaimukaid ja naljakaid ütlemisi, reklaamidest üle võetud lauseid, vanasõna­paroodiaid.

     Viimane taoline kogumisaktsioon toimus täpselt 15 aastat tagasi, selle ajaga on aga Eestis teatavasti väga palju muutunud ning loomulikult kajastuvad järsud ühiskondlikud muutused ka keeles ja kultuuris. Peale on kasvanud uus põlvkond ning selge on seegi, et tänapäeva noorte meelelaadi ja keelekasutust on tugevalt mõjutanud massisuhtlus­vahendid, iseäranis internet. Sellest annavad tunnistust (mh ingliskeelsed) väljendid, mille peamiste kasutuskohtadena märgitakse interaktiivseid reaalajas toimivaid suhtlemis­keskkondi (MSN Messenger, Skype’i sõnumside), suhtlusportaale ehk nn sotsiaalseid võrgustikke (rate.ee, orkut.com, feim.ee) – teisisõnu kirjalikku eneseväljendust nõudvaid kesk­kondi. Ka väljendite päritoluallikatena mainitakse televisiooni kõrval just internetti, sage­dastel juhtudel näiteks üksnes netikeskkonnas (nt youtube.com) levitatavaid videoid/videoklippe.

     Teisalt on kildude näol sageli tegemist kitsama ringi pärimusega, nn inside-naljadega, mida ei soovita teistega jagada; asjaolu, mis tuuakse mittekirjapanemise ettekäändena. Seda, mida usaldati kirja panna, ei olnud aga kokkuvõttes sugugi vähe, mistõttu on võimalik välja tuua iseloomulikku tänapäeva koolinoorte kujundlikus keelekasutuses.