Varasemad aastapreemia saajad


2011 - Tiiu Jaago
2012 - Madis Arukask
2013 - Janika Oras
2014 - Eda Kalmre
2015 - Mare Kõiva
2016 - Andreas Kalkun
2017 - Reet Hiiemäe
2018 - Anu Korb

2019. aasta Eesti folkloristika aastapreemia laureaat on Ülo Valk


Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.

Sel aastal esitati preemiale kolm kandidaati: Ingrid Rüütel, Ülo Valk ja Piret Voolaid. Kõigi kandidaatide teadustegevus oli nii eelmisel kui ka varasematel aastatel laiahaardeline – avaldati teadusartikleid ja allikapublikatsioone. Kõigi nominentide puhul saab esile tõsta nende teadusorganisatoorset tegevust ja oma uurimustulemuste populariseerimist.

2019. aasta Eesti folkloristika aastapreemia pälvis Tartu Ülikooli Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli juhataja Ülo Valk.

Laureaadi puhul tõstetakse esile tema teadustöö rahvusvahelisust ja kõrgetasemelisust, panust teadlaskontaktide loomisel ja hoidmisel, teadusorganisatoorset tegevust ning suurt pühendumust magistrantide ja doktorantide juhendamisel.

Ülo Valk on eeskätt pühendunud usundi uurimisele. Üks tema pikemaajalisi uurimisteemasid on olnud demonoloogia ja usundilised jutud – lisaks eesti usundipärimusele on ta vaadelnud Kirde-India usundilisi jutte ja nendega haakuvaid rituaalseid praktikaid.

Tema möödunud aastal Eestis, Inglismaal, Saksamaal ja Soomes ilmunud artiklites leiavad kajastamist kuradikujutelmad 19. sajandi Eestis, kummitusjutud haiglapärimuses ja huumori aspekt usundilistes juttudes. Lisaks oli ta mitme teaduspublikatsiooni koostaja, toimetaja ja kaasaautor.

Preemia anti üle 30. mail Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul.

Ürituse korraldajateks olid Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.


  ARSi juhatus
  Info: Kärri Toomeos-Orglaan (karri@folklore.ee, +372 55571447)
  Merili Metsvahi (merili.metsvahi@ut.ee)

  Akadeemiline Rahvaluule Selts
  Vanemuise 42
  Tartu 51003

AVALEHT | ÜRITUSED | LIIKMED | PÕHIKIRI | AJALUGU
Copyright © Aivo Põlluäär