Varasemad aastapreemia saajad


2011 - Tiiu Jaago
2012 - Madis Arukask
2013 - Janika Oras
2014 - Eda Kalmre
2015 - Mare Kõiva
2016 - Andreas Kalkun
2017 - Reet Hiiemäe

2018. aasta Eesti folkloristika aastapreemia laureaat on Anu Korb


Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.

Sel aastal esitati preemiale kolm kandidaati: Anu Korb, Merili Metsvahi ja Piret Voolaid. Kõigi kandidaatide teadustegevus oli nii eelmisel kui ka varasematel aastatel laiahaardeline – avaldati teadusartikleid ja allikapublikatsioone. Kõigi nominentide puhul saab esile tõsta nende teadusorganisatoorset tegevust ja oma uurimustulemuste populariseerimist.

2018. aasta Eesti folkloristika aastapreemia pälvis Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Anu Korb.

Laureaadi puhul tõstetakse esile tema pikaajalist ja mitmekülgset tegevust Siberi eesti kogukondade uurimisel, nende pärimuse ja argikultuuri talletamisel ja erinevatele publikutele tutvustamisel. Möödunud aastal ilmunud „Kohtumised Siberis“ koondab paarikümne aasta välitööde märkmeid väljaande koostajalt ja toimetajalt Anu Korbilt ning teistelt temaga välitöödel osalenud folkloristidelt. Välitöödel kirja pandud tähelepanekud on tunnistuseks pöördelistest muutustest Siberi eestlaste elus.

Välitööpäevikute uurimisele lisaks keskendus Korb oma artiklites Siberi eestlaste rahvameditsiini uurimisele, materjali kogumise ajaloole ja kogukonna teadmistes toimunud muutuste jälgimisele; valmis artikkel Siberi eestlaste mälestustest ühismajandite loomise ja kolhoosielu kohta ning ülevaade Virumaa rahvaluule kogumisloost.

Preemia anti üle 31. mail Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul.


  ARSi juhatus
  Info: Kärri Toomeos-Orglaan
  (karri@folklore.ee, +372 55571447)

  Akadeemiline Rahvaluule Selts
  Vanemuise 42
  Tartu 51003

AVALEHT | ÜRITUSED | LIIKMED | PÕHIKIRI | AJALUGU
Copyright © Aivo Põlluäär