Varasemad aastapreemia saajad


2011 - Tiiu Jaago
2012 - Madis Arukask
2013 - Janika Oras
2014 - Eda Kalmre

2015. aasta Eesti folkloristika preemia sai Mare Kõiva

Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.

Sel aastal esitati preemiakomisjonile kolm kandidaati: Risto Järv, Anu Korb ja Mare Kõiva. Kõigi mainitute 2014. aasta oli viljakas ja laiahaardeline - valminud on nii teadusartikleid, allpublikatsioone, populaarteaduslikke väljaandeid kui ka heliplaate. Kõigi ülesseatute puhul tõsteti esile ka nende teadusorganisatoorset tegevust.

2015. aasta Eesti folkloristika preemia otsustati anda Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur Mare Kõivale. Mare Kõival ilmus 2014. aastal kaks artiklikogumikku: Through the Ages I. Folklore as a Common Expression of Lingual, Figurative, Emotional and Mental Memory ja Through the Ages II. Time, Space, and Eternity.

Kogumikesse koondatud käsitlused peegeldavad autori huvide mitmekesisust, hõlmates nt loitsusid, ravitsejaid, haldjapärimust, hirmunähtustega seotud problemaatikat, rahvameditsiini, internetikogukondi ja eesti diasporaakogukondi. On nii vanale arhiiviainesele keskenduvaid käsitlusi, isiklike välitöömaterjalide analüüse kui ka katsetusi erinevate teadusharude piiridele jäävate teemade ja meetoditega. Kõige üldisemaks teemaks, mis Mare Kõivat paelub on see, mida ja millesse erinevad inimesed erinevatel aegadel usuvad, kuidas neid uskumusi narratiivideks vormivad ning oma käitumises arvesse võtavad. Kõivale pakuvad huvi ka küsimused, kuidas uskumused ja narratiivid ühelt kogukonnalt teisele rändavad, uues aegruumis kohanevad.

Preemia anti kätte 28. mail Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul.

    ARSi juhatus

    Akadeemiline Rahvaluule Selts
    Vanemuise 42
    Tartu 51003

    Info: Katre Kikas (katreki@folklore.ee), Pihla Maria Siim (pihla.siim@ut.ee)

AVALEHT | ÜRITUSED | LIIKMED | PÕHIKIRI | AJALUGU
Copyright © Aivo Põlluäär