Varasemad aastapreemia saajad


2011 - Tiiu Jaago
2012 - Madis Arukask
2013 - Janika Oras

2014. aasta Eesti folkloristika preemia sai Eda Kalmre

Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.

Sel aastal esitati preemiakomisjonile kolm kandidaati: Reet Hiiemäe, Eda Kalmre ja Piret Voolaid. Kõigi mainitute 2013. aasta oli viljakas ja laiahaardeline - valminud on nii teadusartikleid kui ka populaarteaduslikke väljaandeid.

2014. aasta Eesti folkloristika preemia otsustati anda Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Eda Kalmrele. Eda Kalmre avaldas 2013. aastal rahvusvahelisele publikule suunatud monograafia kuulujuttudest Teise maailmasõja järgses Tartus (The Human Sausage Factory. A Study of Post-War Rumour in Tartu, kirjastus Rodopi), ning artiklid Münchauseni lugude seostest tänapäevaste loomapiinamist kajastavate meediatekstidega ja nn päritolu-muistendite (lood tuntud välismaalaste Eesti päritolust) esilekerkimise sotsiaalsetest tagamaadest.

Kõiki publikatsioone läbivad küsimused rahvajutu ja tõe suhetest, ametliku ajaloo ning indiviidi mälu erinevustest ning inimeste ja kollektiivide soovist minevikku üha uuesti olevikuga kohandada. Uurimused tuginevad väga mitmekülgsele allikmaterjalile: rahvaluulearhiivi kogud, ajaloodokumendid, erinevate ajastute ajakirjandusväljaanded, mälestused, ilukirjandus, telesaated, fotod ning kõikvõimalikud interneti allikad. Autor on kõik need allikmaterjalid sünteesinud põnevaks tervikuks, kus ühelt poolt tulevad esile iga allikaliigi eripärad, teisalt aga ka ehk esmapilgul märkamatuks jäävad seosed erinevate ajastute tekstide vahel.

Preemia anti kätte 29. mail Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul. Vaata ERRi videot preemia üleandmisest.

    ARSi juhatus

    Akadeemiline Rahvaluule Selts
    Vanemuise 42
    Tartu 51003

    Info: Katre Kikas (katreki@folklore.ee), Pihla Maria Siim (pihla.siim@ut.ee)

AVALEHT | ÜRITUSED | LIIKMED | PÕHIKIRI | AJALUGU
Copyright © Aivo Põlluäär