Luuditsa kodumuuseum 1998

VADJA AKEN
Vaateid vadja rahvausundile ja asustusloole

Ergo-Hart Västrik & Madis Arukask

Vadja akna sisujuht

Vadjalased - kes, kus ja kas nad on?

Vaateid vadja kohapärimusele
Vaateid vadja rahvausundile

Enne ja nüüd - vadja fotolugu
Väljavõtteid välitööpäevikust (A.D.1998)

Vadjateemalise kirjanduse loetelu
Vadjateemalised lingid

Tykike vadja taevast