Vlassipäev

11. (24.) veebruar


Vene-õigeusu kirikukalendris on Sebastia piiskopi Blasiose (venepäraselt Vlassi) surma (u. 316. a.) mälestuspäevaks 11. veebruar. Teade, et mordvalased peavad Blasiost (mordvapärase nimetusega Lasei) lehmade jumalaks skalon paz, viitab ülekandele venelaste sünkretistlikust usundist - venelastel on Vlass kariloomade kaitsepühak (vrd Harva 1942: 230).