Vana-aasta

31. detsember (13. jaanuar)


Aastavahetusega seostub mordvalastel hulgaliselt tulevikuennustusi. Neist vanapärasemad, enam talvisest pööripäevast lähtuvad ning kogu aastavahetustsüklisse kuuluvad on suunatud majapidamise kui terviku heaolule. Tsiviilse kalendri aasta-alguse kehtestamisega 1. jaanuarile tsaar Peeter I poolt 1700. aastal tekkisid eeldused nende ennustuste ülekandumiseks õhtule vastu 1. jaanuari. Ennustuspäevana on populaarne ka 13. jaanuar - vana kalendriarvestuse vana-aasta, ning seda kirikukalendri pühade eeskujul.


Rohkesti on rahvusvahelises praktikas levinud ennustusviise, mida teatakse ja osalt kasutatakse tänini. Siintoodu on koondülevaade mitmetest allikatest (Melnikov 1981: 101-102; Devjatkina 1998: 229; Mokshin 1998: 116; Harva 1942: 209-210; Samorodov 1980: 59-60; EFA, soome-ugri 1, 5/7).


Hästituntud rahvusvaheline ennustamisviis on tinavalamine.

Sümbolid:

leib - jätkub kogu järgmisel aastal leiba;
vesi klaasis - mees on joodik või saab tüdruk joodiku mehe;
palju tinaräbu - pere laguneb;
kirst - surma;
pärg - pulmad;
ranits või püss tähendab nekrutiks võtmist.

Viimatitoodud ennustuse vanus ulatub ilmselt 19. sajandisse - aega, mil sõjaväeteenistus tsaariarmees vältas veerandsada aastat.


Ristteel häälte kuulamise puhul on mõningaid erinõudeid.

Enda ümber tuleb kaseviha, luua või labidaga ring tõmmata, et kurjad vaimud ligi ei pääseks; maa peale heites kuulata ning saunavihaga igas suunas vehkida.

Teise õpetuse järgi läheb kolme tee ristile kuulama paaritu arv inimesi (3, 5, 7 või 9), ennustustoiming võetakse ette Kristuse sünnipüha ja veeristsete vahel keskööl. Ära võetakse vöö, rist, sõlg, ehted, kõrvarõngad, meesterahva müts vajutatakse sügavalt pähe, juuksed lastakse valla. Ristteele visatud õlgedele heidetakse magama, kõrv vastu maad. Kaitseks shaitanate vastu piirab keegi ennustajad ahjuroobiga. Seejärel kuulatakse, mida uus aasta toob.

Sümboolikat:

laul - hea enne;
nutt - surmaenne;
viljakahin - hea saak;
vankrirataste kolin - saab vilja vedada;
lehma ammumine - karjakahju;
veiste pusklemine - kari püsib tugev;
reejalaste kriuksumine - hea viljasaak;
vaikus - ikaldus;
koerahaukumine - meheleminek sellesse suunda, kust hääl kuulda on.


Minnakse üksinda kiriku õue. Mida näha on, see tuleb kätte. U. Harva (Harva 1942: 219) toob memoraadi. - Jutustaja õde näinud inimest lähenemas ning tundnud ära, et see on ta ise, jooksnud ehmununa koju, jäänudki haigeks ja surnud.


Minnakse toast välja kõndima ja küsitakse esimeselt vastutulijalt tulevase nime.


Minnakse võõra pere akna taha ja kuulatud kõnekatke järgi otsustatakse, mida järgmine aasta toob (hea või halb teema).


Võetakse aiateibaid kätehaardesse. Paarisarv tähendab kallima leidmist või pulmi.


Loendatakse viljaaida kätehaardesse võetud palke, järjestades: vaesele, keskmisele, rikkale (mehele) jne. Samaviisi loendatakse huupi peosse võetud herneid.


Katusest või õlgedest tõmmatakse suuga kimp välja. Kui satub terve peaga pähik, jätkub peres kõike, kui satub poolik - kehv aasta.


Rukki- või nisuvihk pannakse ööseks õue. Kui see hommikuks on härmas, tuleb hea viljasaak.


Minnakse lambalauta huupi lambaid haarama. Mis värvi villaga lammas kätte juhtub, seda värvi juuksed on tulevasel.


[Laut]
Punutud seinaga laut (moksha). Bashkiiri ANSV, Fjodorovka raj., Kuzminovka k. H. Sarv, 1983.

Minnakse hobusetalli, seotakse hobusel silmad kinni ja ronitakse turjale. Kui hobune nüüd astub ukse poole, on pulmad tulemas, kui sõime poole, tuleb veel oodata.


Pannakse vana-aasta öösel kana terade juurde. Kui ta hakkab teri nokkima, tuleb hea vilja-aasta.

Teine moodus: Pannakse kõrvu nisuteri, klaasiga vett, leiba, tuuakse kana ja vaadatakse, mida ta kõige ennem võtab. Kui nokib teri, tuleb hea viljasaak, kui joob vett - saab tüdruk joodiku mehe, kui leiba - ei tule toidupuudust.


Minnakse sauna ja pannakse käsi suitsulõõri (seina sees olevasse avasse): kui vastu puutub pehme - tüdruk saab rikkale mehele; ka: tuleb hea viljsaak.


Saunas istutakse peegli ette, seljaga ukse poole. Vaadatakse peeglisse, kes uksest tuleb, on tulevane. Ennustatakse veeristsete aegu.


Laulatussõrmus lastakse veeklaasi põhja ning vaadatakse üksisilmi sõrmuse sisse, kuni sinna ilmub tulevase nägu. Nii ennustatakse kogu pühadeaja, 7. -12. jaanuarini.


Visatakse suss või king üle õla ukse suunas ja vaadatakse, kuhu jalatsi nina näitab - sinnakanti saab mehele; ka: kui näitab ukse poole, on perest lahkumine ees.


Pühitakse õhtul purud kokku, koidu ajal minnakse vaatama, kas, ja mis liiki, teri hulgas on - vastavalt kasvab järgmisel aastal vili.


Ööseks pannakse karask pea alla, kui see hommikul on murenenud, tähendab surma.


Pannakse õhtusöögist jäetud pala ööseks pea alla - näeb unes tulevast.