Savvati ja Zosimi päev

19. september (2. oktoober)


Pühakuks kuulutatud märtrite Savvati ja Zosimi (ka Sabbatiose ja Trofimi) mälestuspäevad on vene-õigeusu kirikukalendris ühel ja samal kuupäeval. Mordvalaste usundis on mõlemast saanud mesilaste ja mesitarude kaitsepühak, kelle poole on pöördutud palvega ka näiteks eelijapäeval mesilas peetava ohvripüha ajal (andmed on Gorodishtshe kandi Vertemili küla mokshalaste kohta). Leidub teade ka palvuse kinnistumisest õigele pühakupäevale. Nimelt on Pensa kubermangu Narovtshati kreisi Alkino küla mokshalased sellal pidanud mesilapüha. Kogu pere siirdus selleks puhuks mesilasse, kus tapeti ja söödi hani, lisaks võeti leiba, mett ja meejooki. Palvuses pöörduti sedapuhku moksha oma kaitsehaldja poole, ristiusu pühakut nimetamata (vrd. Harva 1942: 145-146).