Mihhailipäev

8. (21.) november


Ida kirik tähistab peaingel Miikaeli nimepäeva 8. novembril. Selle küllaltki vähetähtsa päeva tundmisest on siiski mõned teated. Nimelt on Nizhni-Novgorodi kubermangu Terjushevo valla Shivuhho küla terjuhhanid pidanud mihhailipäeval ohvripalvuse. P. Melnikovi (Melnikov 1981: 58-59) väitel oli terjuhhanide ja ersalaste kujutlus jahijumalusest üle kandunud peaingel Miikaelile, seega on kombestik tähtpäeva kristliku tähendusega sisuliselt seotud. Aastast 1839 pärit andmete järgi on mordvalaste kalendripühadest nimetatud nelja: mihhailipäev, vastlad, lihavõtted ja suvine [?] nigulapäev. Oma kommentaaris on U. Harva (Harva 1942: 229-230) küll möönnud, et mihhailipäeva tähistamisest on siiski vähe andmeid. Arvatavasti on tegemist regionaalselt pühitsetava pühaga, mis teatavas kitsas piirkonnas leidis erilise soosingu.