Neitsi Maarja sündimise püha

8. (22.) september


Katoliku kirikus neitsi Maarja kultusele pühendatud tähtpäeva - neitsi Maarja sündimise püha kohta mordvalastel ilmselt oma nimetust ei ole (eesti vasted on ussimaarjapäev ja väike maarjapäev). Tähtpäeva rakendamisest ohvripalvuse läbiviimiseks on andmeid Simbirski kubermangust. Mokshalased on seal 1869. aastal 22. septembri paiku pidanud keremeti-püha, pöördudes metsa ja põldude kaitset soovides keremeti-nimelise jumaluse poole. Kaasa võeti haneliha, leibu, karaskeid ja kalja ning mindi nurmele pühade pärnade juurde, kus ohvriannid pandi puude õõnsustesse (Harva 1942: 194).