Lõokesepäev

9. (22.) märts


Kuna mordvalased on kirikukalendris tähistatavat, u. 320. aastal surma läinud 40 Sebastia märtri mälestuspäeva nimetanud lõokesepäevaks, siis sobib seda nimetust mordva rahvakalendri tutvustamisel kasutadagi, väljapakkumata kagu-eestilist tsirgupäeva. Kujunemislugu on küll mõlemal tähtpäeval sama: nii nagu venelastelgi, on aluseks lindude - kevadetoojate tervitamine.


Päeva tähistusse kuulub rituaalsete kakukeste küpsetamine. Need vormiti linnukujuliseks, tainast palmikuna või spiraalina kokku keerates. Lapsed viskasid linnukujulisi kakukesi õhku, ronisid nendega katustele ning hüüdsid kakukeste hüpitamisel: «Lõokesed, lennake meile, tooge meile ilus kevad, soe suvi, saatke minema meie külm talv.» (vrd Zelenin 1927: 356; Niit 1969: 31-33). Samasugust soovi väljendati lauludes eudokiapäeva (1. (14.) märtsi) ja kogu lihavõtte-eelse suure paastu ajal.