Ersade sünnikombestikust Sabajevo ja Povodimovo külades

T&di
Aastatel 1984-1989 küsitlesin ma sünnikombestiku teemal naisi Kaukaasias Musta mere ranniku eesti külades, Eestis, Ingerimaal ja Mordvas. Saadud materjalide põhjal on koostatud ülevaade Soikkola poolsaare isurite ja Kurgola poolsaare soomlaste sünnikombestikust1 ning rasedusega seotud uskumustest ning sünnitusabist Kaukaasia eestlastel.2 Ersamordva külades Sabajevos ja Povodimovos kogusin ma elutähtpäevadega seotud materjali 1988. ja 1989. aastal ning laekunud kirjelduste põhjal on seni ilmunud artikkel sealsete külade matusekombestikust.3

Nii Sabajevo kui Povodimovo asuvad mõlemad piirkonnas, kus on suhteliselt kompaktne omarahvuseline asustus ning kauem püsinud ersa rahvakultuur. Eriti omane on see Sabajevole, kus veel 1980. aastatel kanti vanu rahvarõivaid rituaalse pidurõivastusena. Povodimovo oli Sabajevost "linlikum", seal ehitati tahumata palkidest tarede asemel üha rohkem telliskividest elumaju, rahvarõivad olid kadunud juba 1920.-30. aastateks ja sealsete ersade keeles oli märksa rohkem vene laensõnu.


Rasedus

Rasedusega (pesksesa Sabajevo, pekshesa Povodimovo) seoses küsisin last ootavat naist puudutavate keeldude ja nõuannete ning tulevase lapse soo ennustamise kohta, lähtudes Eesti sünnikombestikule traditsioonilistest nähtustest. Mõlemas külas võis rase (pokshpekje, pekjiv Povodimovo) käia nii pulmas kui matustel. Naise tugeva ehmatuse tagajärjel võis sündida haigete silmadega, kokutav või muude arenguvigadega või enneaegne laps.4 Haigete laste sündi põhjustab ka naiste rohke alkoholi pruukimine.5 Rahvapärimuses üldlevinud "ehmatusvigu" reeglina ei teatud või ei mäletatud. Vaid üks naine Povodimovos teadis, et kui rase tulekahju nähes ehmus ja kusagilt end puudutas, tuli lapsele samale kohale pjatno - plekk.6 Teised küsitletud polnud kuulnud või ei mäletanud seda ülemaailmselt tuntud uskumust, ühel juhul oletati, et tulekahju peale ehmatamisest võib sündida ebard või rasedus katkeda.7 Kaks küsitletut Sabajevost arvasid, et last ootav naine ei või jalaga kassi ega koera lüüa ning vaid ühel juhul teati keelu rahvatraditsioonilist seletust - muidu sünnib karvane laps.8 Samal ajal kui Sabajevos ja Povodimovos peale mõne üksikjuhtumi ei kirjeldatud ehmatusvigu ega teatud ehmatusmärke, olid Ingerimaal nii Kurgola poolsaare soomlaste kui Soikkola poolsaare isurite seas üldtuntud tulekahjumärgid.9 Küsimustele muude "vigade" kohta vastasid õigeusklikud isurid sageli, et "vaid Jumal teab ja võib kõike". Otsesele küsimusele Eestis tänini tuntud "ussivigade" kohta vastasid isurid hoopis, et sellele, kes tapab mao, annab Jumal üheksa pattu andeks. Võib-olla on ehmatusvigade vähene tundmine õigeusu mõju? Eestis teatakse ja usutakse neid sageli tänini ja vastavaid kirjeldusi laekus rohkesti ka Kaukaasia eestlastelt.10.

77aastane Varvara Pinjaskina Sabajevost mäletas vana töökeeldu, et rase naine ei tohi linast kangast kududa, muidu tulevad lapsel jalad kõverad või näole märgid.11 Muid nõudeid rasedatele ei nimetatud. Isuritel ei peetud ohtlikuks isegi seda, kui loomatapmist pealt vaadata,12 Sabajevos aga võis rase ise kanal pea otsast lüüa.13

Lapse sugu ennustati naise näo ja kõhukuju järgi. Sabajevos arvati enamasti, et naise ilus, puhas, värske nägu tähendas tütre sündi, rasedusest inetumaks muutunud nägu ennustas poega.14 Üks naine teadis vastupidi, et "rikutud" nägu tähendas tütart, ilus poega.15 Nii oldi ka Povodimovos üksmeelel, et kole, plekiline nägu ennustas tütart, muutusteta, normaalne nägu poega, 16 Mõni naine pidas neid endeid õigeteks, 17 teine aga valedeks.18 Kõhu järgi arvati mõlemis külas, et lai kõht kuulutas ette tütart, terav, etteulatuv kõht poega,19 kohtas ka vastupidist arusaama. Sellised uskumused on tuntud ülemaailmselt.

Varasemal ajal ei lubatud raseduse ajal lapsele riideid valmistada, et midagi halba ei juhtuks.


Sünnitus

Vanasti olid inimesed tublid ja lapsi sünnitati tööjärje juures põllulgi, tänapäeval olevat naised "haiged nagu konnad". 1930.-40 aastateni sünnitati külmal ajal taretoas, soojal ajal saunas või hobusetallis.20

Sünnitati enamasti põrandal õlgedel lamades. Kummastki külast on üks teade põlviliasendist,21 Povodimovos väideti, et põlvili oldi vaid kergel sünnitusel. Ajapikku levis voodis sünnitamine, kusjuures Povodimovos peeti oluliseks märkida, et ka voodid olid õlgedest punutud. Sabajevos rääkis naine, kes ise sünnitas oma lapsed voodis, et põrandal toimusid kergemad sünnitused.22 Traditsioonilisemate sünnitusviiside (põlvili ja põrandal) püsimist seoses kergemate sünnitustega võib seletada sellega, et voodis ja lamavas asendis sünnitamine levis sageli koos kvalifitseeritud sünnitusabiga, kergetel juhtudel aga abi ei vajatud.

Sünnitamise ajal oli naisel särk seljas ning patsipunutud juuste peal oli pearätik või rahvarõivapeakate kaholka,23 vaid pikema piinlemise korral viskas ta rätiku peast.24 See on rudiment varasemal ajal nii Mordvas25 kui ka ülemaailmselt tuntud kombest, mis nõudis sünnitaja rõivastel kõigi sõlmede ja juuksepalmikute lahti tegemist.26 Ingerimaal toimiti nii veel 1960. Aastatel.27.

Sünnitajat abistas vanem külanaine bapka ehk baabushka, kelle ülesandeks oli lapse vastu võtta, nabanöör läbi lõigata ja kinni siduda. Mõni bapka oskas vajadusel lapse asendit kõhus muuta ning ka last kätega välja võtta.28 Kui platsenta ise välja ei tulnud, anti naisele juua magusat või soodavett,29 masseeriti kõhtu ning kui seegi ei aidanud, võeti platsenta käega välja.30

T&di
Vahel oli lapsel sündides kehal või näol lootekoti tükid (Eestis tuntud õnnesärk või õnnemüts), Sabajevos nimetati seda tshaamaksiks, Povodimovos shartshauks. Sabajevos usuti, et tshaamaks võis kuulutada nii õnne kui õnnetust.31 Kui "särgil" paistis vastu päikest vaadates kotkas, tähendas see õnne, mõne "särgi" puhul (ei õnnestunud välja selgitada, milliste) öeldi, et see laps ei jää elama.32 Nii nagu enamus sünniga seotud endeid on ka uskumused "õnnesärgist" ehk "õnnemütsist" rahvusvahelised. Lapse õnnetut saatust on sel puhul harvem kardetud, näiteks arvati, et lootekoti punane värv tähendas õnne, must aga õnnetust.33 "Särk" pakiti Sabajevos paberisse ja peideti kappi, et keegi seda varastada ei saaks. Tshaamaks võeti amuletina kaasa näiteks turule või laadale puid müüma minnes jne.34 Kui see varastati, sai varas õnnelikuks.35 Sabajevos sündis ühel naisel 1950. aastatel kolm last tshaamaksiga. Ka nabanöör hoiti alles, see oli riidesse pakitult hälli läheduses või padja all.36

Povodimovos tähendas shartshau vastsündinule enamasti õnne, vaid üks küsitletu teadis, et see võis ennustada ka õnnetust.37 Ühe teate järgi maeti shartshau maha koos platsentaga,38 enamasti see aga kuivatati ning riputati lapsele kotikesega kaela lisaks kaelaskantavale ristile. Kui tüdruk läks mehele, õmmeldi õnnesärk talle tanualusesse - kikirkasse, poisil õmmeldi see aga abiellumise korral kuue sisse.39 Amulett kaitses õnnetuste eest ning tagas edu. Povodimovos arvati, kui shartshau varastati või omanik selle kaotas, tal enam õnne polnud, õnnelikuks sai uus omanik. 60aastane Anna Burnajeva rääkis tõsimeeli, et tema hoidis oma poja "särki" rõivakirstus, amulett läks aga kaduma ning koos sellega ka poja õnn. Tänapäeval haiglas sünnitades ollakse murelikud, et seal ei anta "särki" kätte või see võidakse varastada.40

Õnnesärki on amuletina kaelas kantud üle maailma41 ning usuti, et teise inimese valdusesse sattudes läks kaasa ka õnn. Seetõttu oldi kõikjal valvsad, et ämmamoorid ei saaks juba sünnitusel õnnesärki edasimüümiseks varastada.42 Uskumused õnnesärgist olid elujõulised ka kõrgklassi ja linnaelanike seas. On teada, et õnnesärke hankisid endale Vana-Rooma kohtumehed, varasematel sajanditel kuulutati Euroopas vastavatest ostusoovidest koguni ajalehtede vahendusel.43 Veel möödunud sajandi keskpaiku laenasid vene aadlikud tähtsamateks asjaajamisteks tuttavatelt õnnesärki, kui neil endil seda polnud.44 Ersade puhul pole muud iseäralikku kui see, et uskumused on püsinud kaasajani. "Särgi" õmblemine rõivastesse kaitses amuletti kadumise eest eriti hästi ning sedagi kommet kohtas varem mujalgi, näiteks Norra kohta on teada, et seal kanti veel Esimese maailmasõja ajal selliseid amulette kaelas või istutati koguni ihusse.45 Laialt tuntud on ka amulettide kasutamine teistegi pereliikmete poolt mingi asjaajamise, näiteks kohtuskäigu puhul,46 Ingerimaal tehti nii veel 1930. aastate lõpus.47

Nii õnne kui õnnetust võis lapsele kuulutada ka ümber kaela keerdunud nabanöör.48 Vanad inimesed olevat tähele pannud, et esmaspäeval sündinud lapsed pole õnnelikud, neil veab kogu elu viltu. Kõige parem päev oli sündimiseks pühapäev.49

Platsenta - eidindodu(ne), mida Sabajevos tõlgiti "lapse padi", pandi riidetükisse mähitult viisu sisse (vahel koos leivakoorikuga) ning maeti enamasti taretoa põranda alla, harvem õue, et ükski kõrvaline isik, näiteks nõid, seda oma valdusesse ei saaks. Ühel juhul väideti, et põranda alla maeti talvel, kuna siis "ei leidvat aias kohta".50 Povodimovos arvati toimingu mõtteks, et "see ei jääks vedelema" ja keegi ei saaks platsentat varastada.51 66aastane Ljubov Saigatshova rääkis, et eidindodune võis varastada baabushka ning sööta mõnele lastetule naisele lihapirukaga sisse, et temagi lapsi saaks, platsenta õige omanik muutuks aga seejärel sigimatuks.52 Anna Burnajeva teadis, et lastetu naine sõi platsenta kuivatatult sisse. Lastetutuse raviks oli hea ka saunas vihtlemine. Platsenta kasutamist sigimatuse raviks on märgitud teisteski mordvalaste kombestikukirjeldustes ning varemgi kardeti, et vastuvõtja või lastetu naine võib selle varastada.53 Rahvameditsiinis on platsentat kasutatud ülemaailmselt juba vanast ajast ja seda söödeti kuivatatult mitmesuguste hädade korral haigele sisse,54 pärast sünnitust pühiti aga platsentaga nii naise kui lapse nägu, eriti kui näol oli mingeid plekke jms.55 Sigimatuse ravimist platsentaga on kirjeldatud araablastel ja serblastel. Araablastel kaevas sigimatu naine platsenta üles ja pesi end platsenta leotisega,56 serblastel kasutati sel kombel värsket platsentat.57 Rumeenlastelt ja venelastelt on teada, et sigimatu naine pidi sööma nabanööri otsa.58 Eesti kohta on märgitud, et sigimatuse vastu aitas vastsündinu nabavere seespidine tarbimine.59

Platsenta matmine või peitmine õue või eluhoonesse on tuntud ülemaailmselt ning paljudel rahvastel on erinevad käitumisviisid esinenud samal ajal. Viisu sees põranda alla matsid platsentat peale mordvalaste ka venelased,60 isurid ja setud matsid selle põranda alla puhtasse lappi mähitult.61 Näiteks venelased panid platsenta juurde veel raha, leiba, muna jms,62 niisamuti eestlased.63 Põranda alla matmist esines paiguti ka liivlastel ja eestlastel.64 Seletused, miks platsentat oli vaja korralikult matta, võib lühidalt kokku võtta järgmiselt - "et emale ega lapsele viga ei sünniks".65 Näiteks on arvatud, et platsenta on osa lapsest, mistõttu selle kaudu võis last kahjustada.66 Naise sigivusele nägid platsenta vääras kohtlemises ohtu araablased. Seetõttu pidi tagatama, et platsentat ei saaks kassid süüa ega keegi sellest üle astuda, kuna see võis takistada naisel tulevikus lapsi saada.67 Eestis ja Soomes ja mujalgi loodeti laste saamist või selle vältimist mõjutada platsenta matmisviisiga. Kui see maeti nii, et nabanööri ots jäi ülespoole, oli naine viljakaks, kui allapoole, jäi ta sigimatuks.68 Platsenta varastamise kartust pole ma teiste rahvaste puhul kirjanduses kohanud, enamasti on öeldud, et platsenta matmine pidi seda kaitsma loomade (koerad, kassid, metsloomad) eest või vältima sellel kõndimist.69 Tegelikult on aga platsentaga seotud uskumused väga mitmekesised, eri rahvastel on seda paiguti maetud, põletatud või visatud voolavasse vette,70 seda on säilitatud ka kuivatatult, näiteks rätikusse mähitult hällis, et "laps oleks terve".71 Laplastel on platsentat kohati just koertele antud,72 kohati on seda eri rahvastel metsa visatud või maetud või siis veekogu äärde viidud.73 On arvatud koguni, et platsenta matmise tingis kartus, et see võib muutuda üleloomulikuks olendiks, eksitajaks.74 Selleks olevat vajalik olnud ka kivi asetamine matmiskohale. Nn koerte ja kasside teooria esindajate arvates kaitses kivi platsentat loomade eest.75 Nn ülestõusmisteooria kasuks räägib siin-seal kohati esinenud komme, et platsentasse tehti noaga või nõelaga auke, seejuures ütles Karjalas sünnitaja - sina oled haige, mina terve,76 Norras aga torgati platsenta läbi ja põletati.77

Pärast sündi loputati Sabajevos last puhta (ilma seebita) sooja veega kergelt, vesi valati õuenurka78 või õunapuu alla,79 käidavasse kohta ei võinud seda kallata. Kolmel sünnitusejärgsel päeval läks ema koos lapsega sauna pesema ja vihtlema.80

Povodimovos mäletas 75aastane Darja Beljajeva, et 1930.-40. aastatel läks ema kohe pärast sünnitust koos vastsündinuga sauna ja pani sünnitusel seljas olnud riiete asemel peale pesemist puhtad rõivad selga.81 66aastane L. Saigatshova teadis aga, et vastsündinut kohe ei pestud, vaid mähiti ära ja alles päeva või paari pärast läks ema koos lapsega sauna.82 Küsitletu ise sünnitas oma lapsed 1940.-50. aastatel haiglas. Tänapäeval, kui laps sünnib haiglas, köetakse naise ja vastsündinu kojujõudmise puhul kohe sauna ning pestakse ja viheldakse nii ema kui last, sellest tulevat viimasel parem uni.83 Neljanda elukuuni pesti last igal õhtul, hiljem saunapäevadel, seejuures seepi ei kasutatud. Pesuvesi valati Povodimovos pühasse kohta - õue maja seina äärde, pühasenurga (paazauugol) kohale, "et keegi ei käiks sellel ja et sellele solgivett ei valataks".84 Lapsepesuvett valati Povodimovos ka mõne viljapuu, õuna- või kirsipuu alla.

Sünnitaja ja lapse puhastumine saunas vihtlemise ja pesemisega kolmel sünnitusjärgsel päeval asendus Mordvas mujalgi ema ja lapse sauna minekuga kohe sünnitusmajast naasmise järel.85 Varasemal ajal oli naise ja vastsündinu saunaskäik mõnedel teistelgi rahvastel üldine, näiteks setude ja karjalaste puhul on märgitud, et ema ja laps läksid sauna kahe-kolme päeva pärast, kui tervis kannatas,86 karjalastelgi pidi sauna kütma kolm päeva järjest.87 Venelastel läks sünnitanu koos lapsega sauna (või ahju) pesema ja vihtlema tavaliselt samal päeval, ka siis kui tervis oli alles nõrk, pea alati oli kohustuslik vähemalt kolm järjestikust saunaskäiku, vahel ka rohkem.88 Eestlaste kohta on kirjutatud, et kolme päeva möödumisel pesti naist esimest korda üleni ja pandi talle puhas särk selga.89 Möödunud sajandil on märgitud, et pärast ristimist läks kogu seltskond koos sauna, kus eriti tugevasti viheldi lapse isa. Ema ja lapse erilist kohtlemist seejuures ei mainita.90

Vastsündinu ilmumisel perekonda öeldi teistele lastele, et laps osteti, varem - turult, hilisemal ajal - haiglast, Sabajevos "leiti" tittesid veel nõgestest.91 Akulina Utshaikina Sabajevost rääkis, kui tema ema sünnitas 1930. aastatel toas põrandal last, vaatasid vanemad lapsed seda pealt.92 Tänapäeval teadvat juba kolme-nelja-aastased lapsed, kust tulevad tited.


Sünnijärgne aeg

Kui Povodimovos naine sünnitas saunas, läks ta pärast mahasaamist tarre ahjule, kus ta oli koos lapsega nädal aega. Mõnes peres pidi naine kohe peale sünnitust ahju kütma või muid toimetusi tegema hakkama, hea ja abivalmi mehe ja ämma korral sai ta siiski paar päeva puhata. Nurgavoodi ajal, kuue nädala jooksul polnud naisele keelatud mujal kui vaid kirikus käia. Sabajevos räägiti, et naine läks sageli juba järgmisel päeval peale sünnitust põllule tööle, võttes lapse hälliga kaasa.93 Kohustuslikust nurgavoodi ajast, mida Ingerimaal mäletati veel 1980. aastatel,94 ersad ei rääkinud.

Kohe pärast sündi anti lapsele rinda ja imetamine kestis ühest kuni viie aastani. Lehmapiima said imikud vähe ning seda anti lehmasarvega (skalõnsjuurõ Povodimovo). Hilisematel haiglasünnitustel lubati emal oma last imetada alles kolmandal päeval peale sündi.95 1980. aastatel toitsid noored emad oma lapsi rinnaga sageli alla poole aasta. Sabajevos arvati, et last võis võõrutada millal tahes, Povodimovos tehti seda vaid külmal aastaajal, sügisel, talvel või varakevadel, suvel kardeti, et laps haigestub. Võõrutamise alguseks sobisid pühapäev ja teisipäev. Rindadele määriti pipart või tehti need muidu mustaks ja koledaks. Igat last see ei heidutanud, mõni pühkis nibu puhtaks ja imes edasi.96 Võõrutamiseks võidi laps paariks päevaks vanavanemate juurde viia.97 Rinna- ja lehmapiimale lisaks anti lastele "leivalutti"- ksin soskat, suhkru ja puruksnäritud leivaseguga marlinutsu, Sabajevos tehti nii 1960. aastateni, Povodimovos 1950. Aastateni.98

Mõlemas külas räägiti, et lapsi mähiti varem vabalt, paljudel rahvastel tuntud mähkmevöid ei mäletatud kasutatud olevat. Hilisematel haiglasünnitustel hakati lapsi kõvasti mähkima.

H&ll
Häll lavs oli laudadest külgede ja linasest (kanepisest?) kangast põhjaga ripphäll, mis kinnitati nurkadest nelja nööriga laekonksu külge.

Sabajevos hoiti last 1930. 1940. aastateni kuue nädala jooksul pimedas, hälli kohal oli hällikate lavslanga.99 Veel hilisematel aastatelgi soovitasid vanad inimesed last pimedas hoida. Kardeti silmamist. Kui laps oli silmatud - shelmõtsõi, kutsuti teadja vanaeit, kes sõnus lapse rõivaid ja vett, millega last piserdati.

Povodimovos hoiti vanasti kattega (lavsrutsja) hälli varjulises kohas, tuues sellele tänapäeval põhjenduseks, "et kärbsed last ei hammustaks".100 Tegelikult varjati sealgi last silmamise eest. Kui last nägi inimene, kellel oli kuri silm - peränshjälmä, jäi laps haigeks ega imenud rinda. Et laps silmamisest paraneks, viskas vanaeit vette sütt ning luges veele ja puhtale särgile sõnu peale, seejärel pesti last selle veega ja pandi talle sõnutud särk selga.101 Laps võis rahutuks muutuda sellestki, kui tema pesu öösel õues kuivas ja keegi riided ära varastas.

Kirjeldatud kombed olid ka Ingerimaal pikka aega elujõulised, Soikkola poolsaare isurid hoidsid veel 1940. aastatel last kuue nädala jooksul pimedas kaetud hällis, arvates vahel, et nii oli laps rahulikum, või teades, et nii kaitsti last silmamise eest. Silmamist kardeti veel tänapäevalgi ja Shavimäe külas ei näidatud seetõttu alla aasta vanust last võõrastele 1980. Aastatelgi.102 Varasemal ajal ei näidatud ka Eestis vastsündinut külarahvale.103 Last varjati kõrvaliste pilkude eest eri aegadel erinevatel rahvastel pikemat või lühemat aega, näiteks ristimiseelsel ajal, nelikümmend või seitse päeva pärast sündi.104 Samal põhjusel ei jäetud varasemal ajal teistelgi rahvastel lapse pesu ristimiseelsel ajal või kuue nädala jooksul peale sündi õue kuivama.105 Shavimäel arvati veel 1980. aastatel, et alla aasta vanuse lapse pesu ei või õues kuivatada.106 Vahel on piirdutud vaid öise õues kuivatamise keeluga,107 kuna peale päikseloojangut on eriti ohtlik aeg, mil olid keelatud mitmesugused toimingud.108 Kaukaasia eestlased pidasid taolisi uskumusi eelkõige "mustadele" ja venelastele omasteks. Varem oli aga Eestiski keelatud ööseks lapse pesu õue jätta.109

Ka Sabajevos ei jäetud lapse pesu ööseks (õhtul peale kella üheksat) välja, kartes kurje inimesi ja sõnumist.110 Sabajevos räägiti, et kuni kuue kuu vanuseni ähvardasid last veel vedunõd. Vedunõ oli kurja inimese hing, kes lahkus temast magamise ajal. Lapse kõrvalmajaski võis mõni selline kuri vanaeit magada ning sügava une ajal sõi tema hing lapse hinge ära. Vedunõd peeti nähtamatuks, samas öeldi, et ta lendab nagu sinine tuli vastsündinu maja ümber.111 Et kaitsta last vedunõ eest, pidi kütmisel ahju leiba viskama ning lapse padja kõrvale pandi käärid, akna kõrvale asetati aga kaitsvaid rohtusid.112 Külanaistega vesteldes jäi mulje, et nad uskusid tõemeeli vedunõde kunagisse olemasolusse, lõpetuseks lisati vaid, et tänapäeval neid enam olemas ei ole. Mordvalaste vedune on märgitud varasemaski kirjanduses, Saraatovi kubermangus oli möödunud sajandil kuue nädala jooksul pärast ristimist vastsündinu kodus relvastatud valve, last hälli pannes tegi ema hälli kohal noaga risti ning pani noa lapsele padja alla.113 Kardeti, et vedun sööb ära lapse südame. Uskumused vastsündinu ümber luusivatest kurjadest vaimudest on tuntud ülemaailmselt. Eri rahvastel kujutati neid ilmuvat mõne inimese (nt. vana naise) või looma (nt. mao) kujul või nähtamatuna ning nad võisid lapse ära vahetada või tema surma põhjustada,114 näiteks Eestis kardeti, et Vanapagan võib vastsündinu ära vahetada.115 Vahel arvati, et ohustatud on nii ema kui laps või ainult üks neist. Kurjade vaimude ja silmamise vastu pandi lapsele hälli padja alla rauast terariistu: nuga, nael, käärid, lambarauad,116 aga ka leiba jms117 ning teistelgi rahvastel on kasutatud mitmesuguseid rohtusid kurjade jõudude tõrjumiseks.118 Samuti on nurganaist kaitstud rauast terariistade, küüslauguvanikute ja muu seesuguse abil. Terariistu on mitmel pool asetatud ka maja lävepakule. Kurje vaime peletas ema ja lapse juurest öö läbi põlev tuli, millest lootsid kaitset teiste seas ka näiteks eestlased, lätlased, valgevenelased, leedulased ja sakslased.119 Tule kaitsevõime on tuntud aga ülemaailmselt. Vastsündinu ja nurganaise öist valvamist on märgitud harvem, näiteks lõunaslaavlastel, juutidel, grusiinlastel ja mordvalastel.120 Kui ristiusku rahvastel peeti enamasti eriti ohtlikuks ristimiseelset aega, mis kestis varem paar päeva, siis mordvalastele oli iseloomulik eriti pikaajaline valvelolek.

Kuue nädala jooksul pärast sünnitamist käisid Sabajevos abielunaistest sugulased nurganaist vaatamas, tuues talle söögikraami. Kommet nimetati vartshamo või vartshama. Varem viis iga külaline sünnitanule kaks muna ja omaküpsetatud leiva,121 veel nimetati pirukaid ja sibulaid.122 Povodimovos tulid naist peale sünnitust vaatama ainult tema lähimad naissugulased, ema ja õde (õed). Üldist vaatamaskäimist polnud, seda peeti koguni lubamatuks. Alles lapse ristimisele tulid sugulased ja sõbrad kokku.123 Tänapäeval külastavad haiglast koju saabunud naist eelkõige sõbrannad.

Kuigi katsikulkäimist on peetud üldiseks kombeks, mis pidi tagama, et teised abielunaised varustavad nurganaist söögikraamiga perioodil, mil ta arvati olevat roojane ja tal oli keelatud osaleda majapidamistöödes, sealhulgas toiduvalmistamisel,124 pole asi tegelikult nii lihtne. Ersamordvalaste kohta on teada, et varem kui naine jäi pärast sünnitust kolmeks kuni seitsmeks päevaks sauna, viisid sugulased talle sinna söögikraami.125 Mordvas oli tavaks, et kohe või päev pärast sündi korraldati lähemate sugulaste osalusel palvus, kuhu omaksed tõid jahu, kruupe, mune ja muud toitu.126 Palvusel valiti ristiema ja ristiisa, kes tulid järgmisel päeval taas külla, tuues kosti.127 Seega oli külakosti toomine paiguti seotud ristimisega. Lapse ristimise puhul pidi naine omakorda tegema kingitusi mehe sugulastele.128 Teiste rahvaste juures on märgitud, et lapse sünni puhul läksid naist õnnitlema kõige lähedasemad naissugulased,129 sugulased,130 sugulased ja naabrid131 või lihtsalt naised,132 tuues kaasa kingituseks esemeid ja sööki. Osalejate ring oli kord väiksem, kord suurem. Kui traditsioonilisemad nurganaise külastajad olid fertiilses eas abielunaised, siis näiteks gruusia mägihõimul hevsuuridel tõid külast väljas asuvas hütikeses nurganaise põlve pidavale sünnitanule süüa vaid vanad naised, kes enam lapsi ei saanud, ja väiksed tüdrukud ning needki püüdsid vältida vahetut kontakti nurganaisega, jättes toidu hütikese lähistele või andes talle selle läbi spetsiaalse avause.133 Lapse perekond omakorda korraldas kodustele väikese peo, kuhu vahel kutsuti ka naabrid, kes jälle tõid kaasa kingitusi.134 Näiteks Siberi rahvastel korraldati pidusid, kus osalesid vaid lähedased sugulased, mõnel pool ainult naised,135 grusiinlased keetsid aga peale lapse sündi rituaalset magusat nisu- või maisijahuputru, millega kostitati sünnitajat, ämmamoori ja kõiki teisi sünnitusel osalenud naisi ning seda nimetati "põlvekostituseks". Järgnevatel päevadel pakuti seda putru kõigile kodustele, nii naistele kui meestele, ja lapse sünni puhul õnnitlema tulnud külalistele.136 Samasuguse rituaalse söömaaja korraldasid ämmamoorile ja abilistele ka näiteks maaja-indiaanlased.137

Kuni 1920. aastate keskpaigani ristiti
Sabajevos ja Povodimovos lapsi kirikus paari päeva kuni nädalavanuselt. Kirikud hävitati ja edaspidi olid ristijateks külaeided ning 1930. aastateni külastas Sabajevot ja Povodimovot aeg-ajalt ka papp.. Ristiemaks (krosnava Sabajevo, krostnõiava Povodimovo) ja ristiisaks (krostntetja Sabajevo, krostnõitjatja Povodimovo) valiti sageli lähisugulasi, lapse tädisid ja onusid. Povodimovos valiti ristiema emapoolsete ja ristiisa isapoolsete sugulaste hulgast. Ristivanemateks olid isegi viie- kuni kümneaastased lapsed. Sabajevos sai 1911. aastal sündinud Varvara Pinjaskina ristiemaks kaheksa-aastaselt,138 Povodimovos käis 1914. aastal sündinud Darja Beljajeva kirikus oma venna last ristimas, saades kümneaastaselt ristiemaks.139 Alaealisi lapsi valisid vaderiteks paiguti ka venelased, märgitud on 10-12aastaste ristilapsi.140 Näiteks Ingerimaal olid ristivanemateks noored, 13-14aastased poisid ja tüdrukud.141

Lapse ristimisel ema ei viibinud. Ristipoeg krostnõisjoram ristiti ristiisa kätel, ristitütar krostnajadotsh ristiema kätel. Ristiisa ostis risti, ristiema ristimislina (riiza), millesse laps pärast ristimist vastu võeti. Ristimise järel pandi lapsele esimest korda rist kaela ja särk selga. Nimi valiti lapsele kirikuraamatust. Povodimovos korraldati ristimise puhul ristsed - kstinijat, kuhu külalised tõid kaasa õunu, pähkleid, pirukaid, saiu ja moosi.
1923. aastal sündinud Ljubov Saigatshova kirjeldas, et ristimise puhul viidi pirukas, mille peale pandi lapse särk või mütsike.142 Tänapäeval viiakse ristsetele nii rikkalikke esemelisi kingitusi kui raha. Sabajevos polevat aga ristimise puhul kingitusi toodud.


Kokkuvõte

Sünnikombestik nii nagu elutähtpäevadega seotud kombed üldse sisaldab palju ülemaailmselt tuntud ja ka üldinimlikke nähtusi. Kombestik koosneb mitmekihilistest ja vastuolulistestki uskumustest ja tavadest, mida uurijad ja kirjeldajad omalt poolt sageli lihtsustavad ja ühtlustavad, pannes kirja neile teada olevaid või esimesena ettejuhtuvaid tavasid. Nii jäävad eri kirjeldustes sõelale erinevad kombed. Seetõttu on ühe rahvakillu tavade võrdlemisel teistega mõttekas toetuda võimalikult laiale taustale. Ersamordvalaste sünnikombestikus pole muud erilist kui see, et mõned Euroopas aegade hämarusse vajunud uskumused olid elujõulised veel lähiminevikus, näiteks õnnesärgiga seotud uskumused. Eriline on platsenta kasutamine lastetuse raviks seda naisele sisse söötes. Oletan siiski, et tegu pole nii ainulaadse tavaga, teiste rahvaste puhul pole seda arvatavasti üles kirjutatud. Kui enamasti tundub, et õigeusklikel rahvastel on mitmesugused rahvapärased uskumused ja kombed kauem säilinud kui luteriusulistel, siis raseduse ajaga seotud kujutlused, näiteks ehmatusvead ja märgid, on ilmselt küll näiteks Eestis kauem püsinud kui Ingerimaal ja eriti Mordvas. Sabajevos ja Povodimovos esinenud kommet võtta vaderiteks alaealisi lapsi ei oska ma kommenteerida.


Marika MikkorKommentaarid


KASUTATUD ALLIKAD JA KIRJANDUS


Allikad:ERA = Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu, põhiliselt 1927 - 1944

RKM = Eesti TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna rahvaluulekogu, põhiliselt 1945 - 1995

EA = Eesti Rahva Muuseumi etnograafiline arhiiv

EA 218: 64-159. Mikkor, M. 1988. Etnograafilisi materjale inimese elutähtpäevadega seotud kombestiku ning peremärkide kohta Mordvast Kotshkurovi raj. Sabajevo külast.

EA 218: 245-370. Mikkor, M., Alatalu, R. 1989. Teateid ersa mordvalaste perekonnakombestiku, kalendritähtpäevade, asustuse, elatusalade ja muu eluolu kohta (Mordva ANSV Kotshkurovi raj. Sabajevo k. ja Dubjonki raj. Povodimovo k.).

EA 220: 96-201. Mikkor, M. 1988. Inimese elutähtpäevadega seotud kombestikust isuritel ja soomlastel.

EA 234: 278-362. Mikkor, M., Alop, T., Kodar, S. 1987. Teateid Soikkola poolsaare isurite perekonnakombestikust, küladest, rahvakalendrist, saunadest ja rahvameditsiinist. Perekonnakombestik (M. Mikkor).


Kirjandus:

Balov, A. 1890. Rozhdenije i vospitanije detei v Poshehhonskom ujezde, Jaroslavskoi g. Etnografitsheskoije obozrenije, nr 3, lk. 90-114.
Beljajeva, N. 1982. Rodilnõje obrjadõ mordvõ-mokshi Atjurjevskogo raiona Mordovskoi ASSR. (konets XIX - natashalo XX v.) Etnokulturnõje protsessõ v Mordovii. Trudõ. Võp. 71. Saransk, 51-62.
Boecler, J. W. & Kreutzwald, Fr. R. 1854. Der Ehsten abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten von J. W. Boecler. Mit auf die gegenwart Bezüglichen Anmerkungen beleuchtet von Dr. Fr. R. Kreutzwald. St. Petersburg.
Dbar, S. 1984. Traditsionnõje prijomõ uhhoda za maloletnimi detmi u abhazov (konets XIX - natshalo XX vv.) Etnitsheskaja kultura: dinamika osnovnõhh elementov. Moskva, lk. 164-174.
Eisen, M. J. 1928. Vahetatud lapsed. Eesti Kirjandus XXII. Tartu, lk. 430-438.

Fedjanovitsh, T. 1979. Mordovskije narodnõje obrjadõ, svjazannõje s rozhdeniem rebjonka. Sovetsjaja etnografija, nr 2, lk. 79-89.
Fedjanovitsh, T. 1981. Rodilnõje obrjadõ u mordvõ (k ihh kolitshestvennoi harakteristike). Traditsionnõje i novõje obrjadõ v bõtu narodov SSSR. Moskva, lk. 118-124.
Granqvist, H. 1947. Birth and childhood among the arabs. Studies in a muhammadan village in Palestine. Helsingfors.
Grundström, H. 1953. Lappalaisten uskomuksia äidistä ja lapsesta. Virittäja, 82-92.
Grünthal, J. 1924. Eesti rahvameditsiin, eriti sünnituse ning naistehaiguste puhul ja laste arstimisel, vanavara valgustusel. Eesti Kirjandus XVIII: 299-308, 334-347, 386-395, 443-453, 475-491.
Haruzina, V. 1906. Neskolko slov o rodilnõhh i krestinnõhh obrjadahh i ob uhhode za detmi v Pudozhkom u. Olonetsk. g. Etnografitsheskoje obozrenije, nr 1-2, lk. 88-95.
Harva, U. 1933. Altain suvun uskonto. Porvoo-Helsinki.
Harva, U. 1935. Varsinais-Suomen henkistä kansankulttuuria. Varsinais-Suomen historia III:1. Porvoo.
Heikinmäki, M.-L. 1968. "Pirttipussia" kannettiin. Kalevalaseuran vuosikirja, nr. 48, lk. 222-243.
Hovorka, D. v. & Kronfeld, A. 1909. Vergleichende Volksmedizin. Bd. II. Stuttgart.
Itkonen, T. I. 1948. Suomen lappalaiset vuoteen 1945, 1. Porvoo.
Jordan, B. 1978. Birth in Four Cultures. Montreal.
Jung, J. 1879. Eesti rahva vanast usust, kombedest ja juttudest. Kodumaalt, nr 6. Tartu.
Jürgenson, A. 1995. Eksitaja fenomenist eesti traditsioonis. Eksitaja. Pro folkloristica III. Tartu, 18-27.
Karelõ Karelskoi ASSR 1983. Petrozavodsk.
Koivu, L. 1962. Syntymään liityvistä enteistä. Kalevalaseuran vuosikirja, nr. 42, lk. 301-319.
Leskinen, E. & Syrjänen-Kaukoranta, L. 1939. Ilomantsin itäkylien ruokataloudesta ym. naisten askareista. Kansantieteellisiä muistiinpanoja Ilomantsin itäkylistä. Kansantieteellinen arkisto III. Forssa, lk. 193-216.
Loorits, O. 1932. Die Geburt in der livischen Volksüberlieferung. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft XXVI. Tartu, lk. 131-169.
Luce, J. W. L. von. 1827. Wahrheit und Muthmassung. Beytrag zur ältesten Geschichte der Insel Oesel. Pernau.
Maslova, G. 1984. Narodnaja odezhda v vostotshnoslavjanskihh traditsionnõhh obõtshajahh i obrjadahh XIX - natshala XX v. Moskva.
Mashurko, M. 1894. Iz oblasti narodnoi fantazii i bõta Tiflisskoi i Kutaisskoi gub. Sbornik materialov dlja opissanija mestnostei i plemjon Kavkaza. Võp. 18. Tiflis, lk. 228-410.
Melik-Shahnazarov, J. 1893. Iz poverii, predrazsudkov i narodnõhh primet armjan Zangezurskago ujezda. Sbornik materialov dlja opissanija mestnostei i plemjon Kavkaza. Võp. 17. Tiflis, lk. 193-201.
Mikkor, M. 1994. Surmaga seotud tavadest ersamordva külades Sabajevos ja Povodimovos. Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XL. Tartu, lk. 153-189.
Mikkor, M. 1995. Soikkola poolsaare isurite ja Kurgola poolsaare soomlaste sünnikombestikust. Eksitaja. Pro folkloristica III. Tartu, lk. 32-40.
Mikkor, M. 1996. Rasedusega seotud uskumustest Kaukaasia eestlastel. Vaga vares. Pro folkloristica IV. Tartu, lk. 65-72.
Mikkor, M. 1998. Sünnitusabist Musta mere ranniku eesti külades. Akadeemia, nr 5.
Murathan, V. 1937. Obõtshai, svjazannõje s rozhdeniem i vospitaniem rebjonka u siriitsev SSSR. (Po materialam ekspeditsii 1928-1929 gg. k siriitsam Armjanskoi SSR.) Sovetskaja etnografija, nr. 4, lk. 61-84.
Paulaharju, J. 1929. Pikkulapsen varauksia. Peräpohjan kansantietoutta. Kotiseutu 1, lk. 12-16.
Pelkonen, E. 1931. Über volkstümliche Geburtshilfe in Finnland. Helsinki.
Ploss, H. 1884. Das Kind in Brauch und Sitte der Völker. Bd. I. Leipzig.
Popov, G. 1903. Rodõ. Russkaja narodno-bõtovaja meditsina po materialam etnografitsheskago bjuro knjaza V. N. Tenisheva. S. Peterburg, lk. 325-362.
Ptshelina, J. 1937. Rodilnoje obõtshai u ossetin. Sovetskaja etnografija, nr. 4, lk. 85-103.
Ptshelintseva, N. 1987. Narodnõje obrjadõ i poverja, svjazannõje s ohranoi zdorovja rebjonka u azerbaidzhantsev. Polevõje issledovanija Instituta etnografii 1983. Moskva, lk. 38-44.
Päss, E. 1938. About the Customs at Childbirth among the Ingers and the Votes. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft XXX. Tartu, lk. 538-564.
Redko, A. 1899. Netshistaja sila v sudbahh zhenshtshinõ-materi. Etnografitsheskoje obozrenije, nr. 1-2, lk. 55-131.
Ruotsalainen, A. 1950. Onnenlakki ja onnenpaita kansanperinteessä. Kalevalaseuran vuosikirja, nr. 30, lk. 163-190.
Ruuttu, M. 1931. Kansantapoja ja uskomuksia Karjalan kannaksen itäosissä. Kansatieteellisiä kuvauksia 3. SKS Toimituksia 186. Helsinki.

Sartori, P. 1910. Sitte und Brauch. Handbücher zur Volkskunde. Bd. 5. Leipzig.
Sohlman, A. 1933. Pälkäneen naimapuuhista sekä syntymään ja kuolemaan liittyvistä tavoista ja uskomuksista. Kotiseutu, lk. 153-167.
Solovjova, L. 1983. Rodilnaja obrjadnost u gruzin (konets XIX - natshalo XX v.). Polevõje issledovanija Instituta etnografii 1979. Moskva, lk. 123-128.
Solovjova, L. 1987. Materialõ po obrjadnosti detskogo tsikla u gruzii Adzharii. Polevõje issledovanija Instituta etnografii 1983. Moskva, lk. 29-38.
Sumtsov, N. 1880. O slavjanskihh narodnõhh vozzrenijahh na novorozhdjonnogo rebjonka. Zhurnal Ministerstva Narodnogo Prosveshtshenija, tsh. CCXII. S.-Peterburg, lk. 68-94.
Zelenin, D. 1927. Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin, Leipzig.
Talve, I. 1959. Suomen varpaiset ja sen tausta. Scripta Ethnologica 2. Verba decent. SKS Toimituksia 263. Turku, 1-20.
Talve, I. 1979. Suomen kansankulttuuri: historiallisia päälinjoja. SKS Toimituksia 355. Helsinki-Mikkeli.
Tshursin, G. 1957. Svadba i brak. Rodilnõje obõtshai. Materialõ po etnografii Abhazii. Suhhumi, lk. 159-206.
Virtaranta, P. 1961. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo-Helsinki.
Väisänen, A. O. 1924. Syntymä, lapsuus ja kuolema. Setukaisten tapoja ja uskomuksia. Kalevalaseuran vuosikirja, nr. 4, lk. 193-223.
Wiedemann, F. J. 1876. Aus dem inneren und äusseren Leben der Ehsten. St. Petersburg.


Kommentaarid

1. Mikkor 1995.

2. Mikkor 1996, 1998.

3. Mikkor 1994.

4. EA 218: 71, 112; EA 218: 303-304.

5. EA 218: 70-71.

6. EA 218: 250.

7. EA 218: 112.

8. EA 218: 71, 131.

9. Mikkor 1995: 32-33.

10. Mikkor 1996: 68-70.

11. EA 218: 131.

12. EA 220: 130.

13. EA 218: 112, 130.

14. EA 218: 70, 113, 130, 131.

15. EA 218: 70.

16. EA 218: 250, 296, 303.

17. EA 218: 296.

18. EA 218: 250.

19. EA 218: 70, 113; EA 218: 296, 303.

20. EA 218: 72, 133; EA 218: 252, 305.

21. EA 218: 133; EA 218: 253.

22. EA 218: 133.

23. EA 218: 74, 82.

24. EA 218: 252.

25. Fedjanovitsh 1981: 118.

26. Mikkor 1995: 34.

27. EA 234: 302.

28. EA 218: 73-74; EA 218: 305.

29. EA 218: 74.

30. EA 218: 253.

31. EA 218: 73, 82, 133.

32. EA 218: 73.

33. Hovorka & Kronfeld 1909: 593; Ruotsalainen 1950: 188; Koivu 1962: 303, 306.

34. EA 218: 133.

35. EA 218: 73.

36. EA 218: 133.

37. EA 218: 306.

38. EA 218: 298.

39. EA 218: 298-299, 306.

40. EA 218: 298, 306.

41. Ploss 1884: 12-15; Zelenin 1927: 293; Pelkonen 1931: 216; Ruotsalainen 1950: 171, 176; Tshursin 1957: 182; Koivu 1962: 305; Maslova 1984: 102.

42. Loorits 1932: 146; Ruotsalainen 1950: 178, 188.

43. Ploss 1884: 14; Hovorka & Kronfeld 1909: 593.

44. Sumtsov 1880: 79.

45. Ruotsalainen 1950: 175, 176, 179, 184.

46. Solovjova 1979: 126, 127.

47. Mikkor 1995: 35; Päss 1938: 542.

48. EA 218: 298.

49. EA 218: 72-73.

50. EA 218: 73, 80, 82, 114.

51. EA 218: 252, 298, 305.

52. EA 218: 299.

53. Fedjanovitsh 1979: 80; Beljajeva 1982: 56.

54. Hovorka & Kronfeld 1909: 590; Pelkonen 1931: 228.

55. Pelkonen 1931: 222; Loorits 1932: 144; Karelõà 1983: 145.

56. Granqvist 1947: 98.

57. Hovorka, Kronfeld 1909: 516.

58. Hovorka, Kronfeld 1909: 517; Zelenin 1927: 293.

59. ERA II 187, 516 (57) < Kaarma; ERA II 193, 360 (76) < Põltsamaa.

60. Fedjanovitsh 1979: 81; Beljajeva 1982: 56 ; Zelenin 1927: 293.

61. Mikkor 1995: 35; Väisänen 1924: 202.

62. Zelenin 1927: 293; Maslova 1984: 109.

63. ERA II 283, 281/3 (46 ja 52) < Rapla; ERA II 22, 138/9 (18) < Urvaste.

64. Loorits1932: 144.

65. Grünthal 1924: 389, 390.

66. Talve 1979: 174.

67. Granqvist 1947: 97-98.

68. Sumtsov 1880: 80; Grünthal 1924: 305; Pelkonen 1931: 224, 230.

69. Väisänen 1924: 202; Grünthal 1924: 389; Pelkonen 1931: 223, 224; Ptshelina 1937: 92; Granqvist 1947: 98; Grundström 1953: 88.

  1. Sartori 1910: 23.

71. Pelkonen 1931: 223, vt ka Granqvist 1947: 74.

72. Itkonen 1948: 387.

73. Pelkonen 1931: 224; Itkonen 1948: 392.

74. Jürgenson 1995: 22.

75. Grünthal 1924: 389; Ptshelina 1937: 92; Grundström 1953: 88.

76. Pelkonen 1931: 223.

77. Ploss 1884: 118; Pelkonen 1931: 231; vt. ka Murathan 1937: 71.

78. EA 218: 80.

79. EA 218: 74.

80. EA 218: 74, 80, 135.

81. EA 218: 254.

82. EA 218: 300.

83. EA 218: 300.

84. EA 218: 301, 306.

85. Fedjanovitsh 1979: 86; Fedjanovitsh 1981: 119; Beljajeva 1982: 57.

86. Väisänen 1924: 203; Karelõà 1983: 145.

87. Virtaranta 1961: 199; vt. ka Leskinen & Syrjänen-Kaukoranta 1939: 213.

88. Popov 1903: 352.

89. Grünthal 1924: 392.

90. Luce 1827: 96; Wiedemann 1876: 308.

91. EA 218: 76, 114, 115.

92. EA 218: 115.

93. EA 218: 77, 80.

94. Mikkor 1995: 35.

95. EA 218: 74.

96. EA 218: 255.

97. EA 218: 76.

98. EA 218: 76, 137.

99. EA 218: 75, 81, 116.

100. EA 218: 300.

101. EA 218: 257, 301.

102. Mikkor 1995: 35-36.

103. Boecler & Kreutzwald 1854: 61; Jung 1879: 106; Grünthal 1924: 394.

104. Boecler & Kreutzwald 1854: 61; Balov 1890: 95; Redko 1899: 63, 73; Sartori 1910: 27; Grünthal 1924: 443; Ruuttu 1931: 45; Päss 1938: 544, 559; Jordan 1978: 29; Ptshelintseva 1987: 39.

105. Paulaharju 1929: 16; Loorits 1932: 156; Grundström 1953: 88.

106. EA 234: 305-306.

107. Grünthal 1924: 478; Väisänen 1924: 203.

108. Melik-Shahnazarov 1893: 196; Grünthal 1924: 486; Granqvist 1947: 94; Karelõà 1983: 145; Dbar 1984: 165-166.

109. RKM II 22, 70 (23) < Räpina; RKM II 94, 104 (27) < Karksi.

110. EA 218: 75.

111. EA 218: 75, 136.

112. EA 218: 136.

113. Redko 1899: 74, 75.

114. Ploss 1884: 111-112; Redko 1899: 65-75.

115. Grünthal 1924: 387.

116. Boecler & Kreutzwald 1854: 60; Ploss 1884: 121, 122; Mashurko 1894: 306; Redko 1899: 75; Zelenin 1927: 293; Eisen 1928: 433; Paulaharju 1929: 15; Ptshelina 1937: 94-95; Karelõà 1983: 145; Maslova 1984: 109; Ptshelintseva 1987: 41.

117. Ptshelintseva 1987: 41.

118. Zelenin 1927: 293.

119. Sumtsov 1880: 81; Redko 1899: 75.

120. Ploss 1884: 125; Redko 1899: 65, 71, 74.

121. EA 218: 77, 118.

122. EA 218: 117, 138.

123. EA 218: 258, 302, 307.

124. Heikinmäki 1968: 231-233.

125. Fedjanovitsh 1979: 82.

126. Fedjanovitsh 1979: 86; Beljajeva 1982: 57-58.

127. Beljajeva 1982: 57-58.

128. Fedjanovitsh 1979: 83.

129. Solovjova 1987: 32.

130. Väisänen 1924: 204; Itkonen 1948: 394.

131. Murathan 1937: 72; Päss 1938: 544; Tshursin 1957: 183; Karelõà 1983: 145.

132. Zelenin 1927: 194; Talve 1979: 175.

133. Redko 1899: 113.

134. Sumtsov 1880: 85; Redko 1899: 75; Sohlman 1933: 162; Harva 1935: 67-68; Talve 1959: 1-5.

135. Harva 1933: 120.

136. Solovjova 1983: 127; Solovjova 1987: 31.

137. Jordan 1978: 15.

138. EA 218: 139.

139. EA 218: 260.

140. Haruzina 1906: 90.

141. Päss 1938: 557.

142. EA 218: 302.