[Ketrab]

MORDVA


Etnoloogia, rahvaluule ja usund

ISBN 9985-851-91-9


[UNICODE] [KOI-8] [English]


Mordva etnoloogia, rahvaluule ja usund


Etnoloogia Rahvaluule Rahvausund
Koostajad:

Meedia- ja rahvausundi töörühm, Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Rahva Muuseum
Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus, Tartu Ülikool

Rahastanud:

ETF-grant 3576, Eesti Kultuurkapital, Hõimurahvaste Programmi Nõukogu