MUISTENDID VANAPAGANAST

Monumenta Estoniae Antiquae II

Eesti muistendid

Hiiu- ja vägilasmuistendid III

Eduard Laugaste ja Ellen Liiv


E-raamat

Eve Ehastu - html
Epp Jääger - illustratsioonid
Mare Kõiva - sissejuhatuse ja kommentaaride kohendamine
Kairika Kärsna - korrektuur
Piret Paal - tekstide ettevalmistamine, html
Kail Sarv - korrektuur
Lemmit Toomet - kujundus, html
Saamuel Vesik - kihelkondlik versioon
Sander Vesik - otsimismootor

E-raamatu valmimist toetas Eesti Kultuurkapital

Tartu 1999

ISBN 9985-851-83-8
© Eesti Keele Instituut, rahvausundi töörühm 1999
Tartu Ülikool 1970
Eesti Kirjandusmuuseum 1970
Küsimused saatke Piret Paalile või Lemmit Toometile