Muistendid Suurest Tõllust ja teistest

Eesti muistendid
Hiiu- ja vägilasmuistendid 2.
Monumenta Estoniae Antiquae 2.
Eduard Laugaste; Ellen Liiv, Erna Normann

E-raamatuks vormistasid Maris Müürsepp ja Samuel Vesik© EKI USN 1999
Trükiversioon:
© Tartu Ülikool & Eesti Kirjandusmuuseum 1963