MITMESUGUSED KIVIKANDMISED63.
[Eide kivi]
A.
Eide kivi on Anepesa küla Suurearu karjamaal. Selle kohta kõneldakse, et Suur Tõll olla tahtnud see Simmu talusse tuua, kuid põllepaelad läinud katki. Kivi on pealt kitsas, alt aga lai nagu nabra.
E 60769 (65) < Kärla khk. ja v., Kiriku k. — T. Kaljo < Toomas Sommer, 65 a. (1924).
Vt. ka: KKI AI < Kärla — T. Kaljo (1926).

B
.
Suure Töllu naisest Piretist
Suure Töllu naine oli Sõrvest. Suur rahakatel. Katlaga oli tulnd ära. Pidand sellega Hiiumaale menema. Tuli ära. Oli meite küla vahelt läbi tulnd. Sii on Kajumägi. Katla sang oli katki läind. Rahakatel jäi mäe sisse. See paearennas on Suure Töllu naise rahakatla sang. Läks tagasi Sörve. Vöttas säält suure kivi. Alt on jäme, ülalt terav. Oli pidand Simmu kajuse tooma. Sääl on rahatüli. Seisab ja seisab. Kahegesta nägime. Vanarahvas räägib, et raha põleb. Ta pidada andama aja, mille ta näitama hakkab. Kaks korda ma ole näind. Väga kena tuli.
KKI MT 237 < Kärla, Anepesa k. — P. Koppel < J. Tiit (1959).

64. [Töllu naise kivid Loona külas]
Püha kiriku juures Loona külas praeguse Jaagu talu asemel oli umbes 200—300 aastat tagasi Loona mõis. Mõisast on säilinud praegu lossivaremed, mis on väike küngas. Sellest künkast umbes 150 meetri kaugemal on kaks tiiki. Tiigi kaldal on kaks kivi, mis olevat sinna kaotatud Suure Töllu naise poolt, kes elas 7 km kaugemal Tõlluste mõisas.
RKM II 4, 331/2 (12a) < Püha, Pihtla v., Loona k. — A. Sepp < Juuli Liiv, 40 a. (1946).

65. Kivi
Vanarahvas räägib, et suure kivi, mis on metsas, olevat toonud Piret, Suure Tõlli naine, selle kivi sinna põlle sees. Seal kohal olid rebenenud põllepaelad ja kivi oli jäänud sinna paika. See kivi on viiekandiline. Selle kivi pääl on tantsinud viis paari inimesi. Arvatakse, et see kivi on poolest saati maa sees.
ERA II 223, 58 (13) < Jõelähtme, Viimsi v., Rohuneeme k. — E. Reimer < Emilie Reimer, 53
a. (1939).
Vrd. ka: Maisiniidi kivi, HVM I, lk. 197—198, muist. 102. Pilt vt. lk. 144.

66. [Tõllusse naise põllekivi Tammiski nukal]
Vanad inimesed narrisid lapsi, et Tõllusse naene olli Tammiski suure kivi1 oma põlle sees toon. Kas see õigus on? Seda riaksid minu vanamad.
KKI 27, 259 (l) < Muhu, Nõmküla k. — A. Schmuul < Maria Saarkoppel, sünd. 1882. a. (1959).
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Tammiski kivi (4 m X 8 m X 3 m) asub Pallasma külast 2 km eemal, Tammiski nukal mere ääres. — Üleskirjutaja märkus.
------------------------------------------------------------------------------------------

67. [Vanapagana naise kivi]
Suurdest kividest
Saaremaal Kaarma kihelkondas Soela-Kuresaare maantee ääres Kiratse küla algusel on üks suur kivi, millest rahvas nii räägib: Ennemuiste tulnud Vanapagana naene Saare Töllu juure ja kiitnud temale oma suurt jöudu. Et Töll seda ei uskunud, siis nöudnud Vanapagana naene ülesannet, et ta oma suurt jöudu saaks näidata. Pöide kihelkonnas Kupasaare viimse panku päälse Saaremaa nuke peal olnud üks suur kivi, seda käskinud Töll üle Saaremaa Sörve säärele ilma puhkamata viia. Seda lubanud Vanapagana naene, kui Töll kihlväu palgaks Saaremaa rahva temale annaks, mida Töll ka lubanud. Vanapagana naene kahmanud kivi pölle sisse ja hakanud minema. Kiiratse küla juures katkenud ta pöllepaelad ära ja kivi kukkund varvaste peale. Et ta ühe jooniga kivi viia ei saanud, olnud kaup katki ja kivi seisab tänapäevani seal mälestuseks.
EKS 4°5, 393 (378) < Karja — V. Mägi (1889).
Vt. Kivi Kaarma kiriku ukse ette, muist. 39 C; Kivi Kihelkonna kiriku ukse ette, muist. 18; Pireti kerisekivi Kiratsis, muist. 21, 39, 45, 46.