Muistendid Suurest Tõllust, Petseri vägimehest, Olevist ja teistest hiidudest

Muistendiosa koostajad Eduard Laugaste, Erna Normann
e-raamatu valmistas ette Maris Müürsepp
htmli-vormistas Saamuel Vesik
 TÕLL
 LEIGER
 OLEV
 PETSER

ISBN 9985-9236-8-5
© EKI USN 1999