LAUDADE KANDMINE

[Laudade kandmine läbi Peipsi]

A.
Peipsi järv ollu vanast nii ahtakene, et naan'e visanu tõõsele leev'älapjo üle, ku leiba kütsänüvvä. Ka nüüd olevat järve veere siseh ahivar's nata, koh inne maja ollu'. Vesi om järve laembas uhtnu.
Kalevipoig, ku Tarto liina ehitedü, tullu Pihkvast läbi Peipsi säätsesada saelauda säläh. Saloh saisnu tõõn'e veet'kese. Perosoomzah pidänü kinni, Maarjamäel kakenuvva kabla' ärä.
H II 52, 778/9 (71) < Räpina — J. Poolakess (1894).
Vt. ka: E 29540 < Viljandi < Võrumaa — A. Suurkask (1896); E 31124/5 < Torma, Kõnnu v. — E. Soodla (1897).
Vt. ka: Linnade ehitamine, muist. 318—320; Vete sügavused, muist. 328, 329 H. 330 B.

331.

B
.
Kalev oli üks väga tugev mees, üks töömees. Tema oli käind Narvast laudu toomas ja toond selgas rohkem laudu kui teine hobusega. Ma olen seda raamatust lugend ja rahvasuust koa kuulnd.
ERA II 62, 602/3 (20) < Kullamaa, Piirsalu v., Kuie k. — R. Põldmäe < Kustas Sipelgen, 82 a. (1933).
Vt. ka: H III 3, 285/7 < Tallinn < Torma, Kasepää v. — P. J. Sorgus (1889).

335.
[Laudade kandmine läbi Sirtsusoo]
Sirtsusoo algus on Rakvere kreisis Roelas. Üks ots tuleb Viru-Kabala jaama ligidale. Kalevipoeg olema sealt läbi läind ja olema kaks tosinat laudu selga võtt. Nii tugev mees old. See võis ikke üks karu olla.
ERA II 36, 469 (68) < Pilistvere, Imavere v., Taadikvere k. — R. Viidebaum < Kaarel Naarits, 80 a., ja Ann Naarits, 70 a. (1931).
Vrd. ka: ERA II 36, 464 (54) < Pilistvere, Imavere v., Taadikvere k. — R. Viidebaum < Kaarel Naarits, 80 a., ja Ann Naarits, 70 a. (1931).

336.
[Kalevipoeg toob Soomest laudu]
(Kalevipoeg toob Soomest laudu, 144 tosinat korraga seljas.)
E 678S/9 (l) < Haljala, Metsiku v. — D. Pruhl.
(1889). Vt. muist. 332 A.