Rõuge
MIDI
Kaart
				Märdi' omma' kaugõlt tullu',
						märti, märti,
			läbi suu supa-sapa,
			läbi pikä pilliruu,
			läbi kallõ kastõhaina.
			Pilliruug sii paistis silmä,
			kastõhain sii lõigas kaala.
			Märdil küüdse' külmetäse',
			märdil varba' valutasõ'.
			Märdi' omma' kaugõlt tullu'.
				Tõsta' no linki, Liisukõnõ,
			ava' no usta, Annõkõnõ,
			võta' pirdu parrõ päält,
			puhu' tuld tuhkhavvast!
			Võta' võti varna otsast,
			aja' tii aida poolõ,
			käänä' tii keldre poolõ!
			Lõika' lihalipsukõisi,
			kaksa' rasvaraasukõisi,
			tuu' linakurstikõisi,
			saada' villa peotäüt!
			Märt ei taha tsialiha
			ega kalgõ kanaliha -
			märt taht pehmet hanipraati
			ja ka päidsü pääliha.
				Puhu' no tuld tuhkhavvast,
			laskõ märti lämmele!
			Ega mi_i olõ' nälīläsandi',
			mi' olõmõ nalīlasandi'.


ERA III 7, 57 (30) ja ERA II 56, 127/8 < ERA, Fon. 362 d < Rõuge khk., Tsooru v. ja as. - H. Tampere < Juuli Peegli, 70 a. (1932).
Ilmunud: H. Tampere. Eesti rahvalaule viisidega II. Tallinn 1960, lk. 80-81.