Pärnu-Jaagupi

Mardid laulavad ukse taga:


MIDI


		Laske marti sisse tulla!
	Mart on tulnud kaugeelta.
	Mardil küüned külmetavad, 	  Kaart
	mardi varvad valutavad.
	Ega see mart pole maasta tulnud -
	mart on tulnud ülevelta,
	alli pilve ääre alta,
	kirju pilve keskeelta,
	valge pilve vahelta.

                             Toas laulavad tantsides:


MIDI


				Mart üppab, maa väriseb,
			põllupeenrad põrisevad,
			rahavakad varisevad,
			kotisopid kolisevad!
ERA III 2, 45/7 (33-34) < ERA, Fon. 215 c, d ja ERA II 17, 122/3 (66) < Pärnu-Jaagupi khk., Enge v., Anelema k. - E. Oja, E. Treu < Mari Annusson, s. 1848 a. (1929).
Ilmunud: H. Tampere. Eesti rahvalaule viisidega II. Tallinn 1960, lk. 65-66.