Kolga-Jaani
MIDI
Kaart			Laske sisse mardisandid!
		Mardi küütsud külmetavad,
		mardi varvad valutavad,
		sõrmeotsad sõitelevad.
		Mart on tulnud kaugeelta,
		üle soo, suur libda.
			Peretütar, neitsikene,
		tõuse üles voodiesta,
		puhu sa tuli tusse,
		lõõtsu lõke lõukaalta!

ERA III 1, 135 (19) ja ERA II 21, 185/6 (27) < ERA, Fon. 267 b < Kolga-Jaani khk., Soosaare v. - V. Koch, H. Paukson < Marie Sepp, 67 a. (1929).
Ilmunud: H. Tampere. Eesti rahvalaule viisidega II. Tallinn 1960, lk. 73-74.