Jõhvi ja Iisaku


RKM II 142, 521 (1) < Jõhvi khk., Illuka as. - H. Tampere < Johannes Uusõue (1962). (vt. *viide) MIDI


		Marti küsib küünikselta,
	Marti räägib räästa'asta,
	tagand pakkuda paluks,
	alta akena alus:
		Kas luba tubaje tulla,
	hoosta hoovije ajada,
	varsa varnaje siduda,
	ratsu lüia rõngaije?
		Ega Mart pole maalta tulnud!
	Mart on tulnud taeva'asta
	hõbedasta õrta mööda,
	kullasta kõrendaid mööda,
	vaskista valetaid mööda,
	tinast tehtud teeda mööda.
		Mardi küüned külmetavad,   Kaart
	varba'ad valu teevad,
	käepekkad pekselevad,
	sõrmeotsad sõitelevad.
	Marti tantsib - maa müdiseb,
	põllupeendarad põruvad. -
		Tõsta linki, Leenukene,
	ava usta, Annekene!
	Kui et tõsta - ma põrutan,
	mina põõnust ju põrutan,
	sagarast ma sanan lahti!
	Meil on hulga uksesepad
	poisid pulga pinnustajad,
	ees on lipu istutajad,
	keskel ukse kinnitajad,
	taga raudade tagujad.
	Need teevad uksed õunapuused
	uksepiidad pihlakased,
	varnukesed vahterased.
		Tere, Jumal, teie tubaje!
	Sisse viskan vilja-õnne
	katuksele kaera-õnne,
	taha seina tangu-õnne,
	leedeje leatse-õnne
	oruje hooste-õnne!
		Peretüdruk, neitsikene,
	tõuse üles voodiesta,
	lina valgede vahelta
	sinise sõva seesta!
	Tõuse vööda vöödelema,
	seariksida seadelema,
	kingapaeluda panema!
		Puhu siis tuli tubaje,
	lõõtsu lõkke lõukaesse!
	Kui põle peerguda peressa -
	õhistelles õlgisida,
	kõhistelles kõlkaeida.
	Ikka saab tuli tubaje.
		Perenaene, naesukene!
	Tõuse üles voodiesta,
	lina valgede vahelta,
	sinise sõva seesta!
	Tõuse vööda vöödelema,
	seariksida seadelema,
	kingapaeluda panema!
	Katsu menna kamberije,
	kepsi menna kelderije,
	astu aita, jää mäele:
	too see Mardi maugukene
	sandi Mardi saiukene,
	too siis sooled, too siis tangud,
	sombi sooled sukka sisse,
	tambi tangud varuksesse!
	Tükk too tooresta osada,
	üksi-kaksi küündlaida,
	katsu peakapsaida,
	liiguta linapihuda!
	Juba siit armust anneti!
		Peremees, peremehike,
	mis Marti sinule soovib:
	orguje hüvad oraksed,
	mäe jääre kaerad keerud,
	rukkijed pinupidused,
	odrad ajaarvulised!
	See Marti sinule soovib.
		Perenaene, naesukene,
	mis Marti sinule soovib:
	laudad täide lambaida,
	sõnnikud täide siguda,
	põhud täide põrsa'eida,
	katuksed täide kanuda
	katuksed täide muneda!
	See Marti sinule soovib.
		Perepoiga, poisikene,
	mis Marti sinule soovib:
	üva talli toa edeje,
	üva talli tua tahaje,
	talli seitse laterida,
	laterisse laugud täkud,
	iga täkule sadula
	sadulale saksa poisid,
	saksa poisile kübarad,
	kübarale kuldakroonid,
	kuldakroonile kudujad,
	kudujalle uued kuued,
	uue kuuele pidaja,
	pidajale peened särgid!
	See Marti sinule soovib.
		Peretütar, neitsikene,
	mis Marti sinule soovib:
	vallast valge peiukene,
	sõrmed täide sõrmuksida,
	käerammejed rahada,
	käepekkad penningida!
	See Marti sinule soovib.
		Peremini, miniakene,
	mis Marti sinule soovib:
	tuli lukuta tuassa,
	kaev on kaaneta mäella,
	sealaut on võtmeta!
	See Marti sinule soovib.
		Sulasmees, sulasmehike,
	mis Marti sinule soovib:
	üva jalgega hobune,
	kui lääd jaanipäev kiriku -
	hobu alla kui see ahju,
	ise peale kui see päeva,
	kübar kui kiriku kella,
	vöö kui linna lippulinti!
	See Marti sinule soovib.
		Peretüdruk, neitsikene,
	mis Marti sinule soovib:
	kui lääd kaevult vetta tooma -
	kena kelkari tahaje,
	kena riista kelkarije,
	ämber äilikse käessa,
	viks õled vee vinnajagi!
	Vana lammas lahke villa,
	saba taha kui tuuli luud!
	See Marti sinule soovib. -
		Lääb siis Marti, läigib Marti,
	üle soo suled nähikse,
	läbi metsa läigib mütsi.
	Kui tulen teine kord tagasi -
	teie õu õlutta jooksku,
	väli virvet veeretagu!

                                

H III 1, 493 (1) < Iisaku khk. - A. Walter 1890.
Tekst ilmunud: Eesti rahvalaulud. Antoloogia I. Tallinn 1969, lk. 307/9 (787): 349.