HaljalaMIDI			Marti künnikselt küsikse,
		üle paku palvelekse:
		Kas luba tubaje tulla,
		uost aga uovije ajada,
		salgu seinaje siduda,
		varsa varna kinnitatta,
		piitsa lüia piidaaie?
		Ku_ep luba tubaje tulla,
		uost ei uovije ajada,
		salgu seinaje siduda,
		varsa varna kinnitatta,
		piitsa_i lüia piidaaie -
		uks on tulla, värav menna,
		auk on arulle ajada.
			Laske aga sisse mardisandid!
		Ei ole marti maalta tulnud -
		mart on tulnud taevaasta.
		Mart tuob maale terviksida
		obedasta orta müöda,
		kuldasta korendat müöda.
			Perenaine, naisukene,
		vota sie tuli tubaje,
		loetsu loke pormandalle!
		Ku_ep pole pierguda peressa,
		kisu kildu künniksesta;
		ku_ep saa kildu künniksesta,
		riisu ruogu räästaasta,
		tuo siis pilkerid pinusta;
		ku_ep saa pilkeriid pinusta,
		lüö siis lühterid lageje,
		kaksi küünalt lühterisse -   Kaart
		siiski saab tuli tubaje,
		vana valgus pormandalle!

			Perenaine, naisukene,
		vota vottimed vorusta,
		naputimmed naela otsast,
		kepsi aga menna kelderiie,
		katsu menna kamberiie,
		tuo aga tuoresta lihada,
		leika parresta palada,
		tasu aga mardi tantsuvaeva,
		mardi laste lauluvaeva!
		Toest tuo siis tuhlisiida,
		tasa tuo siis tangusiida!
			Mis kingin pereisale,
		mis kingin pereemale
		iad aga andi andemasta,
		paremad aga pakkumasta?
			Perenaine, naisukene,
		ole aga ommiku usina,
		enne valgeta varane,
		enne koitu koppimassa,
		mene aga lauta katsumaie -
		lehmal lehmane vasikas!
			Mis kingin perepojale?
		Üva püssi ja püreda,
		käsirauda ja käreda -
		ei jäta jänestki jääle,
		püüpoega poesaaie.
			Mis kingin peretütrukulle? [ - - - ]
		Üva lammas, lahke villa,
		saba kui sie saunavihta,
		pia kui pajune põesas.
			Aitüma pereisale,
		aitüma pereemale
		iad aga andi andemasta,
		paremada pakkumasta!
	

                                

EÜS X 1440/1 (17) ja 1525/8 (71) < Haljala khk., Varangu v., Rutja k. - K. Viljak, J. Mark < Miina Reinthal, 71 a. (1913).
Ilmunud: H. Tampere. Eesti rahvalaule viisidega II. Tallinn 1960, lk. 70-73;
E. Laugaste. Vana Kannel VI:2. Haljala regilaulud. Tallinn 1989, lk. 160-161.