Eesti kihelkonnadVi - Virumaa
Map Hlj - Haljala Pilt Pilt
Iis - Iisaku
Jõh - Jõhvi
Kad - Kadrina
Lüg - Lüganuse
Nrv - Narva
Rak - Rakvere
Rkv - Rakvere
Sim - Simuna
Vai - Vaivara
VJg - Viru-Jaagupi
VNg - Viru-Nigula
VMr - Väike-Maarja
          


Jä - Järvamaa
Pilt Amb - Ambla Map
Ann - Anna
JJn - Järva-Jaani
JMd - Järva-Madise
Koe - Koeru
Pai - Paide
Pee - Peetri
          

Ha - Harjumaa
Pilt Pilt Hag - Hageri Map
HJn - Harju-Jaani
HMd - Harju-Madise
Jõe - Jõelähtme
Jür - Jüri
Juu - Juuru
Kei - Keila
Kos - Kose
Kuu - Kuusalu
Nis - Nissi
Rap - Rapla
Ris - Risti
Tln - Tallinn
          


Lä - Läänemaa siia alla kuulub ka Hiiumaa
Pilt Map Han - Hanila Pilt
Hps - Haapsalu
Kir - Kirbla
Kse - Karuse
Kul - Kullamaa
Lih - Lihula
LNg - Lääne-Nigula
Mar - Martna
Noa - Noarootsi
Rid - Ridala
Var - Varbla
Vig - Vigala
          

Hii - Hiiumaa vaadeldakse koos Läänemaaga
Map Emm - Emmaste Pilt
Käi - Käina
Phl - Pühalepa
Rei - Reigi
          
          
          
Sa - Saaremaa
Ans - Anseküla Map Pilt
Jaa - Jaani
Jäm - Jämaja
Kaa - Kaarma
Kär - Kärla
Khk - Kihelkonna
Kre - Kuressaare
Krj - Karja
Muh - Muhu
Mus - Mustjala
Pha - Püha
Pöi - Pöide
Vll - Valjala
          
Pä - Pärnumaa
Pilt Map Aud - Audru
Hää - Häädemeeste
Hls - Halliste
Khn - Kihnu
Krk - Karksi
Mih - Mihkli
Pär - Pärnu
PJg - Pärnu-Jaagupi
Prn - Pärnu
Saa - Saarde
Tor - Tori
Tõs - Tõstamaa
Vän - Vändra
          

Vl - Viljandimaa
Hel - Helme Map Pilt Pilt
KJa - Kolga-Jaani
Kõp - Kõpu
Pil - Pilistvere
Plt - Põltsamaa
Pst - Paistu
SJn - Suure-Jaani
Trv - Tarvastu
Vil - Viljandi
Vln - Viljandi
          
Ta - Tartumaa
Pilt Äks - Äksi Map
Kam - Kambja
Kod - Kodavere
Ksi - Kursi
Lai - Laiuse
MMg - Maarja-Magdaleena
Nõo - Nõo
Ote - Otepää
Pal - Palamuse
Puh - Puhja
Ran - Rannu
Rõn - Rõngu
San - Sangaste
TMr - Tartu-Maarja
Trm - Torma
Trt - Tartu
Võn - Võnnu
          
Võ - Võrumaa
Pilt Map Har - Hargla Pilt
Kan - Kanepi
Krl - Karula
Plv - Põlva
Räp - Räpina
Rõu - Rõuge
Urv - Urvaste
Vas - Vastseliina
Vru - Võru
          


Se - Setumaa
Pilt Map
Kra - Kraasna (asundus Venemaal)
Lut - Lutsi (asundus Lätis)
          


Rahvariidenäited on võetud Sven Arbet'i postkaardikomplektist