EKM FO arendus- ja tehnoloogia

Folkloristika osakond on tegelenud pidevalt mitmete projektide raames oma tehnoloogilise baasi kaasajastamise ja töökorras hoidmisega. Tarkvara pooole pealt on tegeletud mitmete spetsialiseeritud andmebaaside loomise ja arendamisega. Ajalooliselt on osakonnal olnud kolm seniks suuremat hankeperioodi:
  1. Folkloristika võrgustruktuuride loomine ja serveri Haldjas ning võrguperioodika (ajakirjad Mäetagused ja Folklore. Electronic Journal of Folklore) asutamine Avatud Eesti Fondi toetusel. Osakond oli sel perioodil veel Eesti Keele Instituudi alluvuses.

  2. Arendustegevus Eesti esimese humanitaartippkeskuse Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus projekt LABOR raames.

  3. Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine projekt 3.20301.10-0247 Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0030181s08 raames, mille käigus teostati serveri laiendus ja hangiti erialaspetsiifilist tarkvara: Euroopa kalendripärimus ja Euroopa loitsud
Viimati muudetud jaanuar 2013