Monumenta Antiquae muistendi- ja loitsuköited, 2009-2013

Haldjas. Foto: Andres Kuperjanov    

Projekti juht: Mare Kõiva.
Projektilised:
Mare Kalda
Andres Kuperjanov
Katre Kikas
Merili Metsvahi
Piret Paal
Kristel Kivari
Eva Kait Kärblane
Maris Kuperjanov
Asta Niinemets
Salle Kajak

Käesolev projekt jätkab sihtprogrammi "Eesti keel ja rahvuslik mälu" (2004-2008) raames alustatud tööd Eesti muistendikorpuse digitaliseerimisel ja Monumenta-sarja akadeemiliste köidete ettevalmistamisel. Rakendusprojekt toetab sihtfinantseeritava teema narratiiviuurimusi.

Käesoleva taotluse üldeesmärk on parendada digitaalset muistendikorpust, et anda vastuseid küsimustele, mis puudutavad pärimuse lokaalsust / spetsiifikat ja globaalsust / universaalsust kaasaegses materjalis. Töö jätkub järgmiste käsikirjaliste materjalidega: aardepärimus, vete- ja koduhaldjad, mütoloogilised haigused, libahundipärimus, loodusobjektidega seotud pärimus. Varem käsitlemata materjalist soovime vaatluse alla tuua ka nõidussõnad ehk loitsud. Umbes poolte teemade juures on muistendite kui rahvaluule liigi kõrval palju üles kirjutatud uskumusteateid, poolnarratiive, arheoloogilisi ja ajaloolisi teateid, maagilisi ja utilitaarseid tarbetekste. Koos muistenditega moodustavad nad orgaanilise terviku.

Projekti raames on kavas kõik ühe teemaga seotud pärimustekstid liita tervikkorpusteks. Andmestik on kättesaadav projekti üldandmebaasi Rehepapp ja liigiliste alaandmebaaside kaudu. Valmistatakse ette akadeemilised muistendi- ja loitsuväljaanded ning nende juurde kuuluvad elektroonilised online ning CD-DA formaadis väljundid. Võimaluste piires luuakse sild ja ühisosa rahvusvaheliste vastavate andmebaasidega.EKM Fo ,
Kujundus cps 2008, mare 2010
Pilt Andres Kuperjanov
© 'mare 2010