Kultuurilooline, digitaalne kaart Radar, 2005-2007

Kallaste pank. Foto: Andres Kuperjanov

Projektijuht: Tõnno Jonuks.
Projektilised:
Priit Lätti
Ell Vahtramäe
Kaisa Sammelselg
Mann Lintrop

Projekt Radar on interaktiivne õppevahend Eesti kultuuriloost. Radari peamiseks materjaliks on Eesti folkloorne kohapärimus. Kohapärimuse - lugude ja legendidega konkreetsetest paikadest kohalikul maastikul jne - abil on elanikud ennast sajandite vältel identifitseerinud oma lähimas ümbruskonnas ja kujundanud selle abil „meie-nemad“ tunde, mis on oluline iga väiksemagi ühiskonna säilimiseks ning (enese)määratlemiseks. Viimaste aastakümnete jooksul toimunud elustiili muudatused maakultuuris on endisi identiteedimäärangute põhimõtteid suuresti lõhkunud. Seega on "Radar" vajalik õppevahend koolidele, oluline infokogu teistelegi institutsioonidele ning kindlasti huvitav materjal neile, kes tunnevad huvi oma mineviku ja juurte vastu.

Projekti käigus digiteeriti ja publitseeriti 36 e-raamatuna kõik Viru-, Järva- ja Tartumaa kihelkondade ajaloolise suulise traditsiooni käsikirjad ning lisaks veel Tarvastu, Suure-Jaani, Tori ja Kõpu kihelkonnad (kokku 7750 käsikirjalist lehekülge). Lisaks töötati läbi Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivides säilitatav Ida-Virumaa kihelkondade kohapärimus ning lokaliseeriti need paigad uuesti maastikul. Projekti see osa on publitseeritud eraldi CD-l. Samalaadne tegevus viidi 2007. aastal läbi Soomaa rahvuspargi alal.EKM Fo ,
Kujundus cps 2008, mare 2010
Pilt Andres Kuperjanov.
© 'mare 2010