Soomaa mälumaastikud

Projekti juht: Tõnno Jonuks.

Projektilised:

Kaisa Sammelselg

Helen Hanni

Pikne KamaProjekti käigus digiteeriti ja publitseeriti Tarvastu, Suure-Jaani, Tori ja Kõpu kihelkonnad. Lisaks töötati läbi Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivides säilitatav kohapärimus ning lokaliseeriti need paigad uuesti maastikul. Projekti tulemused on publitseeritud eraldi Soomaa veebilehena. Kasutatud materjal pärineb EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi, Eesti Kuluuriloolise Arhiivi ja Arhiivraamatukogu fondidest.EKM Fo ,
Kujundus cps 2008, Mare Kõiva 2010
Pilt Pikne Kama
© 'Mare 2010