Mare Kõiva artikleid loitsude ja meediumite kohta
Mare Kõiva. Articles about charms/incantations and mediumsKõiva, Mare. The Witch of Äksi - in Folk Tales and in Real Life [In press]

Kõiva, Mare. Multilinguality and Code Change in Incantations. [In press]

Kõiva, Mare. The Doctor Sent Me To A Folk Healer [In press]

Kõiva, Mare (2011). Eesti loitsud. [Estonian Incantations.] 296 lk/pp.Tallinn: Pegasus.

Kõiva, Mare (2010). The Last Minutes of Our Earth Folklore: EJF, 44, 132-156.

Kõiva, Mare (2010). Meie maakera viimased minutid, Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 46, 116 – 137.

Kõiva, Mare. (2010). Inter-patient Narratives in the Internet. ISFNR Papers. Hellenic Folkore Research Centre, 1 - 12. [ilmumas]

Kõiva, Mare. (2010). Patsiendinarratiivid Internetis. Paal, Piret (ed.). Inimene, tervis ja haigused. Terviseteemaline artiklikogumik „Medica“. Tänapäeva folkloorist 9, 217 - 251. Tartu: EKM Teaduskirjastus.

Kõiva, Mare (2009). Time and Space in Estonian and Bulgarian Incantations. Anastasova, Ekaterina; Kõiva, Mare (ed.). Balkan And Baltic States In United Europe: History, Religions, And Cultures (14 - 23). Sofia, Tartu: Bulgarian Academy of Science.

Kõiva, Mare (2009). Времето и пространството в естонските и българските баяния. Български фолклор, 4, 34 - 44.

Kõiva, Mare. (2009). Online Medicine. Communication and Narratives. Kõiva, Mare (ed.). Media & Folklore (162 - 182). Tartu: EKM Teaduskirjastus.

Kõiva, Mare. (2008). Meditsiin on-line. Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 39, 29 - 52.

Kõiva, Mare. (2007). Miniatuursed dialoogid loitsutekstides. Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 36, 129 - 160.

Kõiva, Mare. (2007). Dialogue Incantations. In: Kõiva, Mare. Through the Ages. Folklore as a Common Expression of Lingual, Figurative, Emotional and Mental Memory. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 7-44.

Kõiva, Mare (1999). Palindroomidest, aga ennekõike tähtvormelitest. Kalda, Mare; Kõiva, Mare (ed.). Sator : artikleid usundi- ja kombeloost (190 - 213). Tartu: Eesti Keele Instituut, Sator 1

Kõiva, Mare. (1999). Palindromes and Letter Formulae: Some Reconsiderations. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 8, 21 - 50.

Kõiva, Mare (1997). Numeraalid. Ühest loitsude alaliigist. [Numerals. A sub-type of spells.] In: A. Leete (ed.) Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat 43. [Yearbook of the Estonian National Museum 43.] Tartu: Eesti Rahva Muuseum, pp. 115-132.

Kõiva, Mare (1997). The transmission of knowledge among Estonian witch doctors. Nordic-Baltic-Finno-Ugric conference "The family as the tradition carrier" Tallinn, 77 - 95.

Kõiva, Mare (1996). On Some Common Elements In Baltic-Finnish And Baltic Incantations. In: Stasys Skrodenis (ed.) Professor August Robert Niemi and Comparative Folklore Investigations of the Balts and Baltic Finns: Papers of the International Conference held on 1-2 December, 1994 Vilnius, Lithuania. Vilnius, 58-69.

Kõiva, Mare. (1996). The Transmission Of Knowledge Among Estonian Witch Doctors. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2, 12 - 35.

Kõiva, Mare. (1995). Loitsust riituseni. Hiiemäe, Mall; Kõiva, Mare. (Toim.). Rahvausund tänapäeval. (175 - 194). Tartu: Eesti Keele Instituut.

Kõiva, Mare. (1995). From incatations to rites. Kõiva, Mare; Vassiljeva, Kai. (Toim.). Folk belief today (215 - 236). Tartu: Eesti Keele Instituut.

Kõiva, Mare (1992). Loitsud ja rahvaarstid. [Spells and Folk Healers.] In: I. Rüütel (ed.) Ida-Virumaa rahvakultuurist. [About Folk Culture in Ida-Virumaa.] Tallinn: Infotrükk.

Kõiva, Mare 1990. Estonskije zagovory. Klassifikatsija i zhanrovye osobennosti. Tallinn: Institut estnoskogo jazyka i literatury. Rukopis.

Kõiva, Mare (1990). Legendary incantations. Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen 27. VIII. 2. IX. 1990. 4. Sessiones sectionum. Dissertationes. Ethnologica et folklorica. Debrecen 1990, 177-182, kaart.

Kõiva, Mare 1989. Aleksei Lesest ehk Tiitsu Seiust. Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. XII. Jakob Hurda 150. sünniaastapäevaks. Tallinn: Eesti Raamat, pp. 80-100.

Kõiva, Mare (1983). Virolaiset dialogiloitsut. Kansa parantaa. Kalevalaseuran vuosikirja 63. Helsinki: SKS, 217 - 224.
EKM Fo ,
Kujundus cps 2008, mare 2011
© 'mare 2011