Lahemaa mälumaastikud

Majakamägi. Photo: Tõnno Jonuks

Projekti juht: Tõnno Jonuks.
Projektilised:
Kaisa Sammelselg
Helen Hanni
Pikne Kama

Projekti käigus otsiti Eesti Kirjandusmuuseumi arhiividest välja Lahemaa rahvuspargi ala (Kuusalu, Kadrina ja Haljala kihelkonnad) kohta käivad 989 pärimusteksti. Tekstid sisestati ja kontrolliti ning vormistati tekstikorpusena. Projekti II etapis lokaliseeriti Lahemaal 472 pärimuspaika, neile võeti GPS-koordinaadid ja paikadest tehti 3342 fotot. Mitmete paikade kohta käis mitu pärimusteksti ning lokaliseerimata jäi 73 paika. Projekti selles etapis valmis ka MapInfo kaardikiht ametkondlikuks kasutamiseks rahvuspargi administratsioonile. Projekti III etapis vormistatakse pärimuspaigad veebikeskkonnas vabalt kättesaadavaks, kus on publitseeritud tekstid, fotod pärimuspaikadest ja nende GPS-koordinaadid. Kasutatud materjal pärineb EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi, Eesti Kuluuriloolise Arhiivi ja Arhiivraamatukogu fondidest.EKM Fo ,
Kujundus cps 2008, Mare Kõiva 2010
Pilt Tõnno Jonuks
© 'Mare 2010