Rahvapärimuse baasil uute ravimtaimede tuvastamise eeluuring, EU27440

Taimenäitamas: Foto Renata Sõukand, välitööd, Põltsamaa khk. 2009.    

Projekti juht: Renata Sõukand.

Kvalitatiivsete meetoditega selgitati vastava etnobotaanilise andmebaasi HERBA ja sateliit-andmebaaside ainestiku põhjal potensiaalsed huvipakkuvad haigusrühmad ja nende arstimiseks kasutatud taimed. Valiti välja 10 identifikaatorit ja koostati nende määramise skaalad Selgitati nahahaiguste ja tuberkuloosiga seotud üksikud ravimtaimed, valiti välja taimed, millega jätkata edaspidist uuringut. Täpsustati rakendusuuringu suunad ja sellesse kaasatavad spetsialistid, samuti väljunditest potentsiaalselt huvitatud ettevõtted ja ettevõtjad.EKM Fo ,
Kujundus cps 2008, mare 2010
Pilt Renata Sõukand
© 'mare 2010