Historistlik Eesti Rahvameditsiini Botaaniline Andmebaas (HERBA) ja sateliitandmebaasid, 2009-2013

Kollane karikakar Anthemis tinctoria. Foto: Raivo Kalle    

Projekti juht: Renata Sõukand.
Projekti täitja:
Raivo Kalle

Projekt "Historistlik Eesti Rahvameditsiini Botaaniline Andmebaas (HERBA) ja satelliitandmebaasid" on eelmise riikliku programmi Eesti keel ja rahvuslik mälu projekti "Eesti rahvameditsiini ravimtaimeandmebaas HERBA" loogiline jätk. HERBAst on saamas suurim etnobotaaniline kogu Eestis ja talle pole analoogiat leida ka väljaspool Eestit, sest Eestis etnobotaanilistest ravitekstidest saab moodustada väga pikka aegrida. Samas on Eesti etnobotaanika muu maailmaga võrreldes saanud seni väga väikese tähelepanu osaliseks. Järgneva viie aasta käigus digitaliseeritakse, kontrollitakse, toimetatakse ja liidetakse andmebaasiga seal sisalduvaga umbes samas suurusjärgus taimravi tekste Eesti Kirjandusmuuseumi kogudest: Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluule sektori rahvaluulekogu (KKI), Gustav Vilbaste rahvaluulekogu (Vilbaste), Oskar Looritsa liivi folkloori kogu (LF) ja Eesti folklooriarhiivi rahvaluulekogu (EFA); neist Vilbaste kogu on sisuliselt korrastamata. Luuakse satelliitandmebaasid: Kalendri- ja Aimekirjanduse Andmebaas (KATA), kuhu sisestataks kõik kuni 1980. aastateni aime-, kalendri- ja ajakirjanduses ilmunud ravimtaimede kasutust kajastavad tekstid. Kirjandustekstide digitaliseerimine on vajalik, et saada tehniliselt lihtsaid võrdlusandmeid pärimustekstidele. KATA märksõnade baas seotakse HERBA märksõnadebaasiga. KATA abiandmebaasiks luuakse Eesti etnobotaanika bibliograafia andmebaas (EBBA).EKM Fo ,
Kujundus cps 2008, mare 2010
Pilt Raivo Kalle
© 'mare 2010