Eesti rahvameditsiini ravimtaimeandmebaas HERBA, 2006-2008

Kuivamas: Foto Renata Sõukand, välitööd, Kambja khk. 2009.    

Projekti juht: Renata Sõukand.
Projekti täitja:
Raivo Kalle

2006-2008 aastatel digitaliseeriti originaalidelt (neist osa mikrofilmidelt, sest originaalid ei ole kättesaadavad), kontrolliti, toimetati ja liigitati 8700 taimravialast pärimusteksti. Hetkeseisuga sisaldab andmebaas 1830 taimeliikide ja perekondadega seostatud rahvapärast taimenimetust, 235 haigusmärksõna (neist lahti seletatud ja läbilingitud üle saja) ja 610 potentsiaalset ravimtaime, seent, sambliku ja droogi (sh valdav enamus neist on kirjeldatud ja ligi 2/3 pildistatud). Andmed on otsitavad rahvapärase taimenimetuse ja haigusemärksõna järgi. Digitaliseeritud ja liigitatud on taimravitekstid järgmistest Eesti Kirjandusmuuseumi kogudest: Jakob Hurda rahvaluulekogu (H), Matthias Johann Eiseni rahvaluulekogu (E), Akadeemilise Emakeele Seltsi murdekogu kirjandusmuuseumis asuvad koopiad (ALS), Akadeemilise Loomaarstiteadusliku Seltsi rahvameditsiini kogu (ALS), Eesti Kirjanduse Seltsi rahvaluulekogu (EknS), Eesti Rahva Muuseumi rahvaluulekogu (ERM), Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu (ERA), Eesti TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. (Riikliku) Kirjandusmuuseumi (RKM) rahvaluulekogu. Planeeritud tegevusest jäi ellu viimata otsingusüsteem, seda finantsvõimaluste puudumise tõttu.EKM Fo ,
Kujundus cps 2008, mare 2010
Pilt Renata Sõukand
© 'mare 2010