Antrobotanicus (2021-2025) EST  Antrobotanicuse, valdkondade ja asutuste vahelise projektiga tahame jälgida rahvapäraste taimenimede, taimede kõikvõimalike kasutamisviiside, taimestiku ja kultuuri vastasmõjusid ja etnoökoloogia suundumusi. Antrobotanicus on järg Gustav Vilbaste sada aastat tagasi alustatud üldrahvalikule kogumis- ja uurimistööle. Päritud ja omandatud teadmised, kodumaise taimestiku tundmine ja oskused taimi kasutada, uute taimeliikide tundmaõppimine ja omaksvõtmine, samuti teised taimedega seotud arengud on tõusnud maailma teaduses arvestava tähelepanu keskmesse. Andmeid kogume 2021-2025, millega samaaegselt kulgevad erinevaid valdkondi ühendavad uuringud ja tulemuste tutvustamine.

 E  Antrobotanicus is an interdisciplinary cross-institutional project, which was initiated to observe trends in vernacular plant names, ethnoecology, practices related to the multi-usage of plants, and in the interaction of flora and culture. Antrobotanicus is a continuation of the nationwide collection work started by Gustav Vilbaste a hundred years ago. Inherited and acquired knowledge, knowledge of local flora and vernacular skills for its usage, adaptation of new species and other developments in plant culture have deserved worldwide scientific attention. The first stage of the project involves data collection in 2021-2023, and parallel to this interdisciplinary studies and popularization of the results.Projektis osalevad: Tartu Ülikooli farmaatsia Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Looduseuurijate Selts, MTÜ Avatud Ruumi Instituut, MTÜ Eesti Folkloori Instituut

Projekti koordineerivad professor Ain Raal (farmaatsia) TÜ osas, Toomas Kukk (botaanika) EMÜ ja ELUS osas, Kristel Vilbaste (elurikkus) MTÜ Avatud Ruumi Instituudi osas, Andres Kuperjanov (folkloristika ja infotehnoloogia) MTÜ Eesti Folkloori Instituudi osas ja juhtivteadus Mare Kõiva (folkloristika) Eesti Kirjandusmuuseumi osas.